หลวงพ่อตอบปัญหา
 
 
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DM
 
Q1: การเอาอาหารไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษนั้นท่านจะได้รับหรือไม่?
 
 
เอาอาหารไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
เอาอาหารไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
 
คำถาม: การเอาอาหารไปเซ่นไหว้ หน้าศพของบรรพบุรุษนั้น อยากทราบว่าท่านจะรับอาหารที่เราเซ่นไหว้ได้หรือไม่คะ ?
 
บรรพบุรุษไม่ได้รับอาหารที่เราเซ่นไหว้เลย
บรรพบุรุษไม่ได้รับอาหารที่เราเซ่นไหว้เลย
 
คำตอบ:  ไม่ได้หรอกนะ อาหารที่ไปตั้งหน้าศพ จะให้ศพลุกขึ้นมากินได้อย่างไร มีแต่ว่าเราทำบุญไปแล้ว อุทิศส่วนกุศลไปให้จึงจะได้ ขนาดตอนยังมีชีวิตอยู่ยังกินไม่ค่อยจะได้ ตายแล้วจะลุกขึ้นมากินได้อย่างไร
 
คำถาม: การถวายสังฆทานคืออะไร และต้องทำอย่างไรบ้างครับ ?
 
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน
 
คำตอบ:  การถวายสังฆทาน คือ การถวายทานแด่คณะสงฆ์ โดยไม่จำเพาะเจาะจงรูปหนึ่งรูปใด เราสามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือ
 
๑. ไปที่วัดใดวัดหนึ่งแล้วนิมนต์พระตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป มานั่งหร้อมกัน แล้วนำของถวายท่าน หรือ
 
๒. ไปพบพระรูปใดรูปหนึ่ง แล้วตั้งใจกล่าวถวายเป็นสังฆทานให้ท่านนำไปถวายต่อแก่พระรูปอื่นด้วย ให้ท่านแบ่งปันกันเองในหมู่สงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/good_QA/220711ตายแล้วจะให้กิน-หลวงพ่อตอบปัญหา.html
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 17:01
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv