ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2554
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 51 มหากัป อสงไขยกัป อันตรกัป
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 51 "มหากัป อสงไขยกัป อันตรกัป"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... สำหรับมหากัปนั้น เราสามารถแยกย่อยเวลาในมหากัปหนึ่งๆออกเป็นสี่ช่วงเวลาด้วยกัน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา จะเรียกว่า อสงไขยกัป หากจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆ เราก็อาจจะเปรียบเทียบมหากัปเป็นเหมือนเค้กก้อนหนึ่ง ที่ถูกตัดแบ่งออกมาเป็นสี่ส่วนเท่าๆกัน ซึ่งในแต่ละส่วนที่ถูกตัดแบ่งออกมานั้น ก็คือ อสงไขยกัป นั่นเอง ดังนั้น ในหนึ่งมหากัปจึงมีจำนวนอสงไขยกัป เท่ากับ สี่อสงไขยกัป ในแต่ละอสงไขยกัป ยังจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไปของโลก ดังนี้...ช่วงที่ 1.เป็นช่วงเวลาที่โลกของเรากำลังถูกเพลิงเผาไหม้ไปทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่า สังวัฏฏอสงไขยกัป หมายถึง ช่วงเวลาที่โลกกำลังถูกทำลาย หรือช่วงที่กัปกำลังพินาศ ช่วงที่ 2.เป็นช่วงเวลาที่เพลิงได้มอดดับลงไป ซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่า สังวัฏฏฐายีอสงไขยกัป หมายถึง ช่วงเวลาที่โลกได้ถูกทำลายลงไปเรียบร้อยแล้ว จนเหลือแต่อวกาศที่ว่างเปล่า ช่วงที่ 3.เป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินเริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นโลก ซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่า วิวัฏฏอสงไขยกัป หมายถึง ช่วงเวลาที่โลกกำลังเริ่มพัฒนาจนเข้าสู่สภาวะปกติ หรือช่วงเวลาที่กัปกำลังเจริญขึ้น
 
ช่วงที่ 4.ถือเป็นช่วงเวลาที่โลกเจริญขึ้นจนมีสิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้นบนโลก ซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่า วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป หมายถึง ช่วงเวลาที่โลกได้พัฒนาขึ้นเรียบร้อยจนเข้าสู่สภาวะปกติ หรือช่วงเวลาที่กัปเจริญขึ้น จนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกเข้าสู่สภาวะปกติ
 
วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป
 
        เมื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของช่วงเวลาในแต่ละอสงไขยกัปแล้ว เราก็ลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง อันตรกัป ซึ่งเป็นหน่วยของเวลาที่ถูกแบ่งย่อยออกมาจาก อสงไขยกัป อีกทีหนึ่ง ถ้าหากจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆ เราก็มาลองสมมติกันต่อว่า...ถ้าเราเอาเค้กที่ถูกตัดแบ่งออกมาเป็นสี่ส่วน (ซึ่งก็คือสี่อสงไขยกัป)-มาตัดแบ่งย่อยให้มีขนาดที่เล็กลงไปอีก โดยให้แต่ละส่วนหรือในแต่ละอสงไขยกัป ถูกตัดแบ่งย่อยออกมาอีก 64-ส่วน ซึ่งในแต่ละส่วนที่ถูกตัดแบ่งย่อยออกมานี้...ก็คือ อันตรกัป นั่นเอง เพราะฉะนั้น ในหนึ่งอสงไขยกัปก็จะมีจำนวนอันตรกัป เท่ากับ 64-อันตรกัป และในหนึ่งมหากัป (ซึ่งมีอยู่สี่อสงไขยกัป)-จึงมีจำนวนอันตรกัป เท่ากับ 256 อันตรกัป
 
1 อสงไขยกับ เท่ากับ 64 อันตรกัป 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 51

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110110-มหากัป-อสงไขยกัป-อันตรกัป_LEFT.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 11:00
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv