ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2554
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 53 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 53 "การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ในมหากัปหนึ่งๆจึงใช้ระยะเวลาเท่ากับการไขขึ้นและไขลงของอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ถึง 256-รอบ (หรือ 256-รอบอสงไขยปี)-เลยทีเดียว มาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า ระยะเวลาในหนึ่งมหากัปนั้นยาวนานมาก กล่าวได้ว่า...มากเสียจนเราไม่สามารถจะนำตัวเลขใดๆในโลกใบนี้ มาแสดงให้พวกเราเข้าใจกันได้ ถึงแม้ระยะเวลาในหนึ่งมหากัปจะยาวนานมากขนาดไหน แต่การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น (ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีอย่างน้อย 20-อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป)-กลับใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่ามากมายนัก
 
        ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ จึงต้องใช้ความอดทน ความมุ่งมั่นตั้งใจ ตลอดจนกำลังใจที่หนักแน่นมั่นคงอย่างยิ่งยวด เพราะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง นั่นก็คือ...การได้เกิดมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ไม่อาจจะกำหนดนับระยะเวลาในการเดินทางได้ ถ้าไม่มีหัวใจที่กล้าแกร่งและเด็ดเดี่ยวประดุจดั่งเพชร บุคคลคนนั้น...ก็ไม่สามารถทำความสำเร็จนี้ให้เกิดขึ้นได้เลย
 
ผู้ที่ตั้งใจจะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องมีหัวใจที่กล้าแกร่งและเด็ดเดี่ยวประดุจดั่งเพชร 
 
        ด้วยความยากในการที่จะได้มาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีมากถึงเพียงนี้ จึงเป็นธรรมดาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกบ่อยๆ ถึงแม้เราจะรอคอยการบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันยาวนาน จนชนิดที่เรียกว่า...กองกระดูกของสรรพสัตว์ทั้งหลายสูงท่วมเป็นภูเขา แต่ถึงกระนั้น ก็ยังไม่แน่ว่า...เราจะได้มีโอกาสเกิดมาพบเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
แม้เราจะรอคอยเป็นเวลายาวนาน จนกองกระดูกของสรรพสัตว์สูงท่วมเป็นภูเขา ก็ไม่แน่ว่าจะได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 53

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110112-การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก_LEFT.html
เมื่อ 22 มกราคม 2562 07:53
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv