ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 82 เนกขัมมบารมี

 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 82 "เนกขัมมบารมี"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
3.เนกขัมมบารมี หมายถึง การออกบวช หรือการหลีกออกจากกาม เนกขัมมบารมี ถือเป็นบารมีที่สำคัญที่จะช่วยให้พระโพธิสัตว์ผู้มุ่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ปลอดกังวลจากเรื่องกามคุณ และมีอิสระในการสร้างบารมีอื่นๆได้อย่างสะดวกขึ้น
 
เนกขัมมบารมี หมายถึง การออกบวช หรือการหลีกออกจากกาม
 
        ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ กามคุณ คือ สิ่งที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในห้วงวัฏสงสาร แม้พระโพธิสัตว์จะได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ และถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติอันมากมาย ซึ่งเกิดจากการบำเพ็ญทานบารมีและศีลบารมี แต่ถ้าตัวท่านมัวหลงเพลิดเพลินไปยุ่งเกี่ยวหรือหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของกามคุณเข้า ก็จะทำให้บารมีที่อุตส่าห์สั่งสมมาต้องพลอยหดถดถอยลงไปอย่างน่าเสียดาย เพราะมัวไปเสียเวลา เงินตรา และอารมณ์กับเรื่องกามคุณอยู่นั่นเอง
กามคุณ คือ สิ่งที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ติด อยู่ในห้วงวัฏสงสาร
 
        นอกจากนี้ กามคุณยังทำให้ใจของผู้ที่ข้องเกี่ยว มีห่วง มีกังวล มีความผูกพัน จนกระทั่งใจของผู้นั้นขาดอิสรภาพในที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง กามคุณจึงเปรียบเสมือนพันธนาการที่มองไม่เห็น ที่มาตรึงใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ออกห่างจากความดี ดังนั้น ยิ่งใจไปเกาะเกี่ยวในเรื่องของกามคุณมากเท่าไหร่ การสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อบรรลุโพธิญาณ ก็จะยิ่งทำได้ยากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะเป็นผลทำให้การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ จะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง จนในที่สุด พระโพธิสัตว์ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นออกจากคุกแห่งความทุกข์ หรือห้วงวัฏสงสารนี้ได้เลย
 
กามคุณยังทำให้ใจของผู้ที่ข้องเกี่ยวมีห่วงมีกังวลมีความผูกพัน
 
        ด้วยเหตุนี้เอง พระโพธิสัตว์จึงแสวงหาหนทางที่จะออกจากกาม ด้วยการสละชีวิตการครองเรือน และมุ่งบำเพ็ญเนกขัมมะ ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดมา เพื่อใจจะได้ปลอดกังวลและมีอิสรภาพอย่างแท้จริง และที่สำคัญที่สุด เพื่อให้การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเอง
 
พระโพธิสัตว์จึงแสวงหาหนทางที่จะออกจากกามด้วยการสละ ชีวิตการครองเรือนและมุ่งบำเพ็ญเนกขัมมบารมี
 
        ดังนั้น ใจที่ปรารถนาจะออกจากคุกแห่งความทุกข์หรือห้วงวัฏสงสารนี้ จึงอุปมาเหมือนกับนักโทษผู้ติดอยู่ในเรือนจำที่ปรารถนาจะออกจากที่คุมขัง ฉันใด พระโพธิสัตว์ก็ย่อมปรารถนาที่จะออกไปให้พ้นจากคุก คือ การเวียนว่ายตายเกิด ด้วยการบำเพ็ญเนกขัมมบารมี ฉันนั้น
 
พระโพธิสัตว์ก็ย่อมปรารถนาที่จะออกไปให้พ้นจากคุกคือ การเวียนว่ายตายเกิดด้วยการบำเพ็ญเนกขัมมบารมี
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 82

 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110310-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-เนกขัมมบารมี_RIGHT.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 11:13
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv