สมาธิ

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559
 
ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 

     การที่หลวงพ่อจัดทำโครงการตักบาตรแสนในวันที่ 22 เมษายนที่จะถึงนี้..ลูกพระธัมฯทั่วโลกต่างอะเลิร์ทจนอยู่ไม่ติดแล้วค่ะ เพราะปลื้มที่จะได้ตักบาตรและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพระภิกษุสามเณรมากกว่าแสนรูปเนื่องจากอานิสงส์นี้แรงสุดๆ ซึ่งหากได้ศึกษาเรื่องราวจากอรรถกถาก็จะพบว่า..แรงถึงขนาดส่งผลให้เป็น“เอตทัคคะ”กันเลยทีเดียว !!!อย่างในเรื่องของพระมหากัสสปะ ผู้เป็นเลิศด้านถือธุดงค์วัตร


พระมหากัสสปะ ผู้เป็นเลิศด้านถือธุดงควัตร

     ท่านได้เป็นเอตทัคคะก็เพราะบุญที่ทำกับพระจำนวนมหาศาลนี่แหละค่ะเพราะในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า พระมหากัสสปะท่านได้เกิดเป็นเศรษฐีที่ชื่อว่า เวเทหะวันหนึ่งท่านได้ไปเข้าเฝ้าพระปทุมุตตรพุทธเจ้าแล้วเห็นพระองค์ทรงแต่งตั้งพระมหานิสภเถระ ให้เป็นเอตทัคคะด้านผู้ถือธุดงค์และกล่าวสอนเรื่องธุดงค์


พระปทุมุตตรพุทธเจ้าทรงแต่งตั้ง พระมหานิสภเถระ
 ให้เป็นเอตทัคคะด้านผู้ถือธุดงค์และกล่าวสอนเรื่องธุดงค์

     และหลังจากเสร็จพิธีในวันนั้นเวเทหะเศรษฐีก็ได้เข้าไปกราบนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยขออนุญาตว่า..พรุ่งนี้จะขอนิมนต์พระภิกษุทั้งหมดจำนวนมากถึง 6 ล้าน 8 แสนรูปมาฉันที่บ้านและในวันรุ่งขึ้น...ระหว่างการถวายภัตตาหารนี่เอง เวเทหะเศรษฐีก็เห็น พระมหานิสภเถระเดินบิณฑบาตอยู่จึงนิมนต์เข้ามาฉันภัตตาหารในบ้านของตน แต่ด้วยข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดในการถือธุดงควัตร

     ท่านจึงแค่รับภัตตาหารลงในบาตรแต่ไม่ได้เข้าไปในบ้านของเวเทหะเศรษฐีทำให้พระปทุมุตตรพุทธเจ้าได้สรรเสริญข้อวัตรปฏิบัติของพระมหานิสภเถระจนเวเทหะเศรษฐีเกิดความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าแล้วอยากเป็นเลิศด้านผู้ถือธุดงค์และกล่าวสอนเรื่องธุดงค์เหมือนพระมหานิสภเถระบ้าง ด้วยเหตุนี้..เวเทหะเศรษฐีจึงได้นิมนต์พระจำนวน 6 ล้าน 8 แสนรูป มาฉันแบบนี้อีก 7 วันติดกันเพื่อเอาบุญนี้..อธิษฐานตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัคคะเหมือนพระมหานิสภเถระซึ่งในครั้งนั้น..พระปทุมุตตรพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตจะได้เป็นเลิศด้านผู้ถือธุดงค์และกล่าวสอนเรื่องธุดงค์มีชื่อว่า“พระมหากัสสปเถระ” ในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้าจากเรื่องนี้..จะเห็นว่า

     การทำบุญกับพระจำนวนมหาศาลเป็นบุญที่มีอานิสงส์แรงมากอีกทั้งในอรรถกถายังมีการยืนยันอีกว่า..มีการตักบาตรพระถึง 2 หมื่นรูป ในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้าในครั้งที่พระองค์ทรงนำพระภิกษุทั้งหมดบิณฑบาตโปรดพระประยูรญาติและชาวเมืองกบิลพัสดุ์ดังนั้น..การตักบาตรแสนรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 22 เมษายนนี้ จึงถือเป็นการตักบาตรที่จะทำให้ทุกคนได้บุญใหญ่ดั่งย้อนยุคพุทธกาล....และล่าสุด วันที่ 14  เมษายนที่ผ่านมา ทางวัดพระธรรมกาย ก็ได้นำอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรที่ผ่านมาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจากไฟป่า ซึ่งไหม้หมู่บ้านดอยจะนะ จ.เชียงใหม่


วัดพระธรรมกายมอบอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น
ให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 2 คันรถกระบะ

     และที่สำคัญอาหารตักบาตรนี้ จะได้นำไปช่วย 4 จังหวัดภาคใต้อีกด้วย


ขนอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรใส่รถ 10 ล้อลงไปมอบถวายให้พระภาคใต้


ถวายอาหารตักบาตรแด่พระตามวัดต่างๆใน 4จังหวัดภาคใต้


ทหารในพื้นที่ช่วยกันขนอาหารแห้งถวายวัด


ได้มอบอาหารแห้งบางส่วนให้ทหาร
เพื่อเป็นกำลังใจในการช่วยปกป้องวัดในภาคใต้


วัดพระธรรมกายได้จัดถวายสังฆทานมอบปัจจัยช่วยเหลือวัดภาคใต้
อย่างต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี

     ซึ่งงานนี้..พระปลัดวิศาล วิสารโท เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมือง จ.ยะลา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน


พระปลัดวิศาล วิสารโท เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมือง จ.ยะลา
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน

     ท่านก็ฝากมาบอกว่า..“ทุกวันนี้พระภาคใต้บิณฑบาตไม่ได้  ดังนั้นอาหารแห้งที่ได้จากโครงการที่วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรจึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในเขต อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา และขอฝากถึงคนส่วนน้อยที่มาขัดขวางการตักบาตรว่า..อยากให้เห็นใจกันด้วย หรือถ้าไม่เข้าใจก็อยากจะให้ลองมาอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดู จะได้รู้ว่ามีความอัตคัดขนาดไหน และถ้ามาอยู่กันที่นี่แล้ว ก็อยากให้ส่งลูกหลานมาบวชที่นี่ด้วย จะได้รู้ว่าในพื้นที่เขามีความลำบากกันอย่างไร” แม้แต่ พระครูวิเชียรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัน


พระครูวิเชียรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัน

     ท่านก็บอกว่า.. “นอกจากพระจะบิณฑบาตกันไม่ได้แล้ว ชาวบ้านที่เป็นไทยพุทธก็ทยอยย้ายออกไป จึงไม่ค่อยมีใครมาทำบุญ ดังนั้นอาหารแห้งที่วัดพระธรรมกายขนมาให้..ช่วยได้มาก อย่างช่วงนี้..มีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ทางวัดก็ต้องใช้อาหารแห้งจำนวนมากมาเลี้ยงเณร และชาวบ้านที่พาลูกหลานมาบวช ฉะนั้นถ้าวัดพระธรรมกายเขาจัดตักบาตรที่ไหนก็อย่าไปขัดขวางเลย ให้เห็นใจพระที่อยู่ภาคใต้บ้าง เพราะแม้ไม่ขัดขวาง..ทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วอย่างอาทิตย์ที่แล้ว..วัดส่งคนขับซาเล้งไปรับอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตร คนขับซาเล็งยังถูกยิงเสียชีวิตเลย ดังนั้นคนพุทธด้วยกันถ้าไม่เห็นด้วยก็อย่าคุกคามกันเลย..อาตมาขอบิณฑบาตเถิด”


     ส่วนสามเณร กมลศัลย์ สมบัติทยานนท์ อายุ 11 ขวบ แห่งศูนย์บวชบ้านแพงพวย จ.บุรีรัมย์


สามเณร กมลศัลย์ สมบัติทยานนท์ อายุ 11ขวบครับ

     ก็บอกว่า..“ ผมได้แต่ตั้งหน้าตั้งตารอให้ถึงวันที่ 22 เมษายนนี้เร็วๆเพราะผมตั้งใจจะไปเป็นเนื้อนาบุญ แต่สิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดในวันนั้น ก็คือ..อยากเห็นใบหน้าของหลวงพ่อตอนยิ้มใกล้ๆครับ เพราะมีคนบอกว่า..หลวงพ่อจะมาใส่บาตรด้วยซึ่งสามเณรและเพื่อนๆ จะไปกันทั้งศูนย์เลยครับ เพราะในเมื่อสาธุชนอยากเห็นสามเณรเต็มลานธรรม พวกสามเณรก็อยากเห็นสาธุชนมาเต็มลานธรรมเหมือนกันครับซึ่งสามเณรก็ได้ชวนโยมแม่และญาติพี่น้องมากันเป็น10 คนเลยครับ”


     สุดท้ายนี้..ก็อย่าลืมชวนพ่อแม่พี่น้องมาตักบาตรกันให้เยอะที่สุดนะคะ เพราะการตักบาตรแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย อีกทั้งการตักบาตรแสนเป็นบุญใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในพุทธันดรนี้เป็นครั้งแรก แล้วยังได้ส่งอาหารบิณฑบาตไปยังภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พุทธบุตรภาคใต้ ได้หยัดสู้ ดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั้งยืนนานใน 4 จังหวัดภาคใต้ตลอดไป ดังนั้นห้ามพลาดค่ะ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20160415-ซุปเปอร์บิ๊กบุญ-ตักบาตรแสนรูป-ครั้งประวัติศาสตร์.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 11:17
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv