มูลนิธิธรรมกาย โดย พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสหภาพเมียนมาร์
 
    ความคืบหน้าเกี่ยวกับพายุไซโคลน นาร์กีส ที่ซัดถล่มพม่า แถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดี รวมทั้งเมืองย่างกุ้ง เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากพายุไซโคลนนาร์กีส พุ่งขึ้นเป็นอย่างมาก กว่า 22,000คน และสูญหายอีก กว่า 40,000คน (อ้างอิง:หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2551) มีพื้นที่ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ 5รัฐ ส่วนสถานการณ์ในเมืองย่างกุ้ง หลังโดนไซโคลนถล่ม หลายพื้นที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง ต้นไม้และเสาไฟฟ้า หักโค่นล้มระเนระนาดกีดขวางถนน ประชาชนยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่มีน้ำกินน้ำใช้ และขาดแคลนอาหาร
 
    ทั้งนี้ ด้วยความเมตตาของ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้ส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น แก่พี่น้องประชาชนชาวพม่า
 
    โดยในวันนี้ (7 พฤษภาคม พ.ศ.2551) พระสมุห์อำนวยศักดิ์ มุนิสกฺโก ผู้แทนพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้ส่งมอบถุงยังชีพ, น้ำดื่ม, เครื่องอุปโภค, ผ้าไตรจีวร รวมแล้วกว่า 7,000ชุด (ถุงยังชีพจำนวน 500ชุด น้ำดื่ม 3,000ขวด เครื่องอุปโภค 3,000ชุด และผ้าไตรจีวร 100ชุด) ให้แก่ พลจัตวาขิ่น หม่อง โซ ทูตทหารสหภาพเมียนมาร์ประจำประเทศไทยและคณะ ที่ให้เกียรติเดินทางมารับมอบด้วยตนเอง
 
    จากนั้น พลอากาศเอกวีระวุธ ลวะเปาระยะ ประธานไวยาวัจกร มูลนิธิธรรมกาย  ได้เป็นผู้ประสานงานในการอำนวยความสะดวก เรื่องการขนส่งถุงยังชีพไปยังสนามบินกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อส่งต่อให้กับมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งชาติเมืองย่างกุ้ง เป็นสื่อกลางในการแจกจ่ายถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์และประชาชนชาวพม่าผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
 
    ทั้งนี้ ท่านพลจัตวาขิ่น หม่อง โซ ทูตทหารสหภาพเมียนมาร์ประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า “ทั้งประเทศไทยและประเทศพม่าต่างนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน จึงได้ชื่อว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องชาวพุทธมาตั้งแต่โบราณ มาวันนี้ประเทศพม่าประสบภัยพิบัติ ชาวไทยทุกคนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ กลับส่งกำลังใจและความช่วยเหลือไปอย่างเต็มที่ จึงขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ และเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ได้ส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างมาก”
 
ประมวลภาพ มูลนิธิธรรมกาย โดย พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากเหตุการณ์พายุไซโคลนนาร์กีสถล่มสหภาพเมียนมาร์
 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Support_Myanmar.html
เมื่อ 17 มกราคม 2562 04:00
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv