ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3
 
ธุดงค์ธรรมชัย หลวงปู่ทองคำ
 
โดยพระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร
 
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 
 
พระเดชพระคุณหลวงปู่คือใคร

     พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร คือผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันจนได้เข้าถึงพระธรรมกาย ด้วยการตั้งใจปฏิบัติคันถธุระและวิปัสสนาธุระมาโดยต่อเนื่องไม่ขาดเลยตลอด 11 พรรษา และได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า "แม้เลือดเนื้อจะ แห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที ถ้านั่งลงไปแล้ว ไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็น จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่ จนตลอดชีวิต” ด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมครั้งนั้น ทำให้หลวงปู่ได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ในที่สุด

     เมื่อหลวงปู่ได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้สอนศิษยานุศิษย์ให้ได้เข้าถึงธรรมตามท่านเป็นจำนวนมาก ท่านได้ศึกษาวิชชาธรรมกายจนเกิดความเชี่ยวชาญมุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านเป็นตัวอย่างของพระภิกษุผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร เป็นพระนักปฏิบัติธรรมและเป็นพระนักพัฒนา ชื่อเสียงและคุณงามความดีของหลวงปู่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมาก
 
>> อานุภาพปาฏิหาริย์ของหลวงปู่วัดปากน้ำ <<
>> อ่านประวัติและคุณธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ <<


ทำไมต้องหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำ

     พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญเป็นพระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ดังนั้นท่านจึงมีศิษยานุศิษย์ผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านจากทั่วทุกมุมโลก การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำแท้เป็นการประกาศให้โลกรับรู้ถึงคุณงามความดีของท่าน จะทำให้ชาวโลกต่างสงสัยและเกิดคำถามตามมาอย่างนับไม่ถ้วนว่า "บุคคลในรูปทองคำนี้คือใคร มีคุณธรรมอย่างไร" แสดงว่าหลวงปู่ต้องมีคุณธรรมอย่างยิ่งจนมีผู้เคารพศรัทธาจำนวนมาก และรวบรวมทองคำบริสุทธิ์หนักถึง 1 ตันมาหล่อรูปเหมือนของท่านขึ้นมาก การนำธาตุทองคำซึ่งมีมูลค่ามากมาหล่อเป็นองค์ท่านนี้ เป็นการแสดงออกว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่เปี่ยมล้น
 


เทวรถหลวงปู่ คืออะไร

     ภาพนี้คือ "เทวรถหลวงปู่" คือรถที่จำลองมาเพื่ออัญเชิญหลวงปู่ทองคำในการเดินธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้ สีชมพูนั้นคือกลีบดอกบัวที่ซ้อนกันหลายกลีบเป็นรูปทรงเทวรถ
 

     แท้จริงแล้วเทวรถ ก็คือ รถของเทวดาอันเป็นทิพย์ เป็นรถที่เกิดจากกำลังแห่งบุญครั้งที่เทพบุตรเทพธิดายังเป็นมนุษย์ได้สั่งสมบุญไว้ดีแล้ว เมื่อบุญส่งผลจึงบังเกิดเป็นทิพยสมบัติอันวิจิตรอลังการ เทวรถนี้ก็เป็นผลจากบุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วเช่นกัน เรื่องของเทวรถมีกล่าวไว้มากมายในพระไตรปิฎก ส่วนเทวรถอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำนี้ เป็นการจำลองแบบของเทวรถที่เกิดด้วยกำลังแห่งบุญอันสวยงามและประณีต จึงเหมาะสมที่จะอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำนี้
 
 

เส้นทางมหาปูชนียาจารย์

     เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ คือ เส้นทางของสถานที่สำคัญ 6 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ได้แก่ 1.สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ คือบริเวณแผ่นดินรูปใบบัว จ.สุพรรณบุรี (Lotus Land) 2.สถานที่เกิดในเพศสมณะ(สถานที่บวช) คือวัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 3. สถานที่เกิดด้วยกายธรรม(สถานที่บรรลุธรรม) คือวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี 4.สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายเป็นครั้งแรก คือวัดบางปลา จ.นครปฐม 5.สถานที่ทำวิชชาธรรมกาย คือวัดปากน้ำภาษีเจริญ 6. สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย คือวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
 
อ่านเพิ่มเติม เส้นทางมหาปูชนียาจารย์


    พระธุดงค์ธรรมชัยได้เดินธุดงค์บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ก็เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมและระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆของท่าน ระหว่างที่พระธุดงค์จาริกไปยังเส้นทางต่างๆก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมไปด้วย นั่นคือการเดินทำสมาธิหรือเดินจงกลม เมื่อสาธุชนมาต้อนรับพระธุดงค์ก็ได้บุญในการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านไปด้วยทำไมต้องเดินธุดงค์ธรรมชัย

     พระธุดงค์ธรรมชัยทุกรูปก่อนที่จะออกเดินธุดงค์นั้น ตลอด 6 เดือนได้ตั้งใจนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ตั้งใจรักษาศีล 227 ข้อให้บริบูรณ์เพื่อเป็นพระแท้ และเมื่อรับกฐินแล้วก็ได้ทำตามพุทธประเพณีคือออกจาริกเพื่อโปรดผู้ที่มีอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมในป่าบ้างในเมืองบ้างเพื่อประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในการเข้าถึงธรรม เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปในเมืองก็มีมหาชนมาคอยต้อนรับโปรยดอกไม้ประดับ ประดาด้วยธงต่างๆมากมาย และมหาชนก็ได้โอกาสในการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ฟังพระสัทธรรม และมีดวงตาเห็นธรรมจำนวนมากมาย

      พระธุดงค์ธรรมชัยก็ได้ออกจาริกโดยตลอดเส้นทางเดินธุดงค์ก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมไปด้วยเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ผู้ที่มาต้อนรับ และเป็นการเดินบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เพื่อระลึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ทำให้เกิดความสมานสมัคคีของพุทธบริษัท 4 ในการอุปัฏฐากพระธุดงค์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไป


อ่าน >> การเดินธุดงค์ของพระมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ป.ธ.๙ ราชบัณฑิตแจง ธุดงค์ธรรมชัยกลางกรุงไม่ผิดพระธรรมวินัย
ชี้ “ธุดงค์ธรรมชัย” ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
งานแถลงข่าวธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ พุทธมณฑล
 


บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/ธุดงค์ธรรมชัย-หลวงปู่ทองคำ.html
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 20:51
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2563 http://www.dmc.tv