ภาพหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

วันธรรมชัย / ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย

หลวงพ่อธัมมชโย
รวมรูปภาพของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ภาพหลวงพ่อธัมมชโย

      เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันธรรมชัย (พ.ศ.2557) หรือเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2512 ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ณ อุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญ อันเป็นวันอุปสมบทของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) พระผู้เป็นดั่งตะวันธรรมนำความสว่างไสวแก่ชาวโลก

มโนปณิธานสูงสุดของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

      " ทวยเทพผู้สถิตย์ ณ ผาดำเอย ข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ จะขอปักธงรบ อหิงสาปรโมธัมโม ขึ้น ณ ที่นี้ ในดวงใจข้า เหนือขุนเขาอันเป็นศิริ ซึ่งเป็นที่สถิตย์แห่งจอมไท  ข้าขอ ประกาศให้ทราบว่า ข้าจะขออุทิศชีวิตนี้ พลีเพื่อพระศาสนา จะบ่มบารมีให้แก่รอบ เพื่อยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจากกองทุกข์ ตราบใด ที่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ยังเข้าสู่พระนิพพานไม่หมด ข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้ เพื่อย่ำธรรมเภรี โปรดสัตว์โลกต่อไป และจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้าย  "
ธมมฺชโย ภิกขุ
 

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 1

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

 

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 2

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

 

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 3

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 4

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 5

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 6

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 7

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 8

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 9

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 10

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 11

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 12

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 13

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 14

     หลวงพ่อธัมมชโย
มโนปณิธานหลวงพ่อธัมมชโย

ภาพหลวงพ่อธัมมชโย รูปที่ 15

     หลวงพ่อธัมมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/ภาพหลวงพ่อธัมมชโย.html
เมื่อ 16 มกราคม 2562 19:48
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv