บทสวดสรรเสริญ
มหาสุวรรณนิธิสิริมังคลาธิษฐาน
 
      ก้มกราบนมัสการ
 
ชินะญาณพิสุทธิ์สรร
บูชามหาสุวรรณ-
 
นิธิ พราวอร่ามพราย
ตั้งจิตอธิษฐาน
 
นิธิกาญจน์กระจ่างใจ
หล่อองค์พระธรรมกาย
 
จะสถิต ณ เจดีย์
สืบทอดพระศาสนา
 
จิระกว่าลุพันปี
แหล่งบุญญะบารมี
 
พหุชนพนมกร
ขอบุญกุศลล้ำ
 
วรธรรมประทานพร
ถึงธรรมพระชินวร
 
มนะเชี่ยววิช์ชาชัย
ได้กายพิสุทธิ์ครอง
 
ฉวิผ่องและอำไพ
ดั่งองค์พระจอมตรัย
 
สิริเลิศนิยมชม
พรั่งพร้อมคุณานัก
 
วรลักษโณดม
งดงามสง่าสม
 
มนะพร้อมพจีกาย
มีทรัพย์มหาศาล
 
บริวารก็มากมาย
ชื่อเสียงขจรจาย
 
จิรโรจน์ระีบือนาม
เปี่ยมบุญญะปัญญา
 
ปฏิภาณะติดตาม
ส่งเสริมประสบความ
 
ชนะสิทธิสมใจ
ขอองค์พระไตรรัตน์
 
สิริวัฒน์สวัสดิ์ชัย
คุ้มภพและโลกให้
 
สุขะสันต์นิรันดร์กาล
สิ้นทุกข์มลายโศก
 
วิปโยคและกันดาร
สู่แดนเกษมศานต์
 
จระถึงที่สุดธรรม
 
 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/praying/suwannithi.html
เมื่อ 16 มกราคม 2562 19:43
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv