กิจกรรมวันลอยกระทง
ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 

วันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง 2561
กิจกกรรมวันลอยกระทง

     กิจกรรมวันลอยกระทง ปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นวันพระใหญ่ ทำบุญให้หมู่ญาติ และตอนค่ำลอยกระทงเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

     จะมีกิจกรรมลอยกระทงธรรม 7 สี ณ สระน้ำมหาวิหารคดคอร์ 2-3 กิจกรรม
สวดธรรมจักรให้ถึง 877,777,777 จบ และพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

กำหนดการวันลอยกระทง ณ วัดพระธรรมกาย

10.30 น. พิธีปุพพเปตพลี ณ หอฉันคุณยายฯ
13.00 น. สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคด
19.30 น. พิธีเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
20.30 น.

พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 877,777,777 จบ ณ มหารัตนวิหารคด

และพิธีลอยกระทงธรรม 7 สี ณ สระน้ำมหาวิหารคดคอร์ 2-3


หมายเหตุ: พิธีลอยกระทง หลังพิธีฉลองชัย
สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 877,777,777 จบ

 

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/กิจกรรมวันลอยกระทง.html
เมื่อ 16 มกราคม 2562 19:48
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv