ไลน์ยกเลิกการขายสติ๊กเกอร์ ล้อเลียนพระพุทธเจ้าในไทยอย่างเป็นทางการ

     วานนี้ (25 ส.ค. 57) เวลา 18.00 น. นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ได้กล่าวว่า ตามที่เครือข่ายชาวพุทธทั่วโลก เรียกร้องขอ     ให้มีการยกเลิกสติ๊กเกอร์ไลน์ล้อเลียน พระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่างๆใช้ชื่อว่า BUDDHA ,The Mask Revolution และ Saint Young Men ซึ่งสร้างความสะเทือนใจต่อชาวพุทธเป็นอย่างยิ่ง      ซึ่งทางบริษัทไลน์ประเทศไทย ได้ตอบรับข้อเรียกร้องของเครือข่ายชาวพุทธอย่างรวดเร็ว โดยยกเลิกการขายในประเทศไทยและทั่วโลก ตามที่ ผู้แทน Line Thailand ได้แจ้งมา รวมทั้งออกหนังสือยกเลิกการขายสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในไทยอย่างเป็นทางการมาถึงตน ลงนาม Mr. Jin Woo Lee (ชาวเกาหลีใต้), Country Director, LINE THAILAND  ความว่า “สติ๊กเกอร์ที่ล้อเลียนพระพุทธเจ้า  ซึ่งสร้างโดยเจ้าของสติ๊กเกอร์ใน Line Creator Market ตอนนี้ไม่มีจำหน่ายในไทยแล้ว เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในวัฒนธรรมของประเทศไทย  ตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ขายสติ๊กเกอร์ที่ล้อเลียนพระพุทธเจ้าในประเทศไทย เพราะไลน์ตระหนักถึงการให้เกียรติทางด้านศาสนาของแต่ละประเทศ  ไลน์ไม่ได้มีความตั้งใจจะดูหมิ่นพระพุทธศาสนา เราต้องขอโทษอย่างที่สุดสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดจากทางไลน์เอง”

     องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและเครือข่ายชาวพุทธ ขอชื่นชม และอนุโมทนา กับบริษัทไลน์ประเทศไทย มา ณ โอกาสนี้ และ ขอให้โปรดระมัดระวังเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคต รวมทั้งเครือข่ายชาวพุทธได้นำเสนอสติ๊กเกอร์ที่เป็นภาพที่ดีของประเพณีชาวพุทธ อาทิ ภาพการตักบาตร, ภาพนั่งสมาธิ, ภาพลูกเคารพพ่อแม่, ภาพมงคลชีวิต 38 ประการ เป็นต้น

                                                                                             นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์
                                                                             ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก                                   

 

 

 
 
บริษัท ไลน์ ยื่นจดหมายหยุดขายสติกเกอร์พระพุทธเจ้า


    ความว่า.......

    ด้วยความเคารพ  สติ๊กเกอร์ที่บรรยายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ซึ่งสร้างโดยเจ้าของสติ๊กเกอร์ใน Line Creator Market ตอนนี้ไม่มีจำหน่ายในไทยแล้ว เพราะมันอาจจะไม่เหมาะกับวัฒนธรรมของประเทศไทย

    ตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ขายสติ๊กเกอร์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในประเทศไทย เพราะไลน์ตระหนักถึงการให้เกียรติทางด้านศาสนาของแต่ละประทศ

    ไลน์ไม่ได้มีความตั้งใจจะดูหมิ่นพระพุทธศาสนา เราต้องขอโทษอย่างที่สุดสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดจากทางไลน์เอง

Mr.Jin Woo Lee
Country Director
 
จดหมายขอบคุณจาก ดร.พรชัย
 
 
 
 
บทความที่เกี่ยวข้อง
 
ลงชื่อคัดค้านถอดสติกเกอร์พระพุทธเจ้าออกจาก LINE Sticker
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/บริษัทไลน์ยืนจดหมายหยุดขายสติกเกอร์พระพุทธเจ้า.html
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 18:15
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2563 http://www.dmc.tv