ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,543 รูป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 06.00 น.
ณ ถ.เชียงใหม่ - ฮอด หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 
     พุทธศาสนิกชนในอำเภอสันป่าตองและอำเภอใกล้เคียง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

     คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการและเอกชน ในอำเภอสันป่าตอง ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมล้านนา สำนักงานกัลยาณมิตรจังหวัดเชียงใหม่ ธุดงคสถานล้านนา สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา และองค์กรภาคีในเครือข่ายสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติกว่า 30 สมาคม ได้จัดตักบาตร 1,543 รูป ณ ถนนเชียงใหม่-ฮอด หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุนทรขันติรัต  เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายคมกริช  ตรีธัญญพงศ์  นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดา พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน พิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะ และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต  พร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะตักบาตรแด่คณะสงฆ์

    โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตักบาตรครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก  เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก  ทำบุญเมืองสันป่าตองครบรอบ 81 ปี เพื่อต้อนรับการเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองและนายอำเภอสันป่าตอง  สร้างเครือข่ายคนดี บ้าน วัด โรงเรียน ทั้ง 5 อำเภอ  43 ตำบล ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 4 และที่สำคัญเป็นการรวมสายธารน้ำใจจากพี่น้องประชาชนในอำเภอสันป่าตองและอำเภอใกล้เคียง เพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมายาวนานกว่า 11 ปี โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จาก 5 อำเภอเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ นับเป็นกิจกรรมมหากุศลครั้งสำคัญของชาวอำเภอสันป่าตองและอำเภอใกล้เคียง

    นอกจากนี้ภายในงานได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงจากพระมหาเถระจากเมียรม่าร์ เดินทางมาดูรูปแบบการจัดงานตักบาตร เพื่อนำไปจัดตักบาตรหมื่นรูปที่เมียรม่าร์ในปีนี้ด้วย ทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่สามเณรบวชเรียนจำนวน 10 รูปและนักเรียนต้นแบบความดีสากลจำนวน 7 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและทำความดียิ่งๆ ขึ้นไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความที่เกี่ยวข้อง...
 
โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย 
ภาพพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป สันป่าตอง ปี พ.ศ. 2555
ตักบาตรสันป่าตอง พระ 1,043 รูป ปีที่ 2 พ.ศ. 2556
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/ประมวลภาพตักบาตรพระ-1543-รูปสันป่าตอง-เชียงใหม่.html
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 23:30
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv