ตักบาตรพระ 22,600 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
วันอาทิตย์ที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2555

ณ  ถนนราชปรารภ  ประตูน้ำ  กรุงเทพมหานคร

ไปหน้าโครงการตักบาตรฯ
กำหนดการตักบาตรและแผนที่ลานจอดรถ

ประมวลภาพตักบาตรพระ 22,600 รูป
ณ  ถนนราชปรารภ  ประตูน้ำ  กรุงเทพมหานคร
 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานพิธี
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ประธานพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ประธานพิธีตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ  ถนนราชปรารภ  ประตูน้ำ

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


ประธานสงฆ์พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. 9 ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรส

พิธีถวายสังฆทาน
 
ประธานสงฆ์พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. 9 ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรส

ประธานสงฆ์พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. 9 ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรส
 
ประมวลภาพตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ

ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ  ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ
 
ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ


ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ


ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ


ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ


ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ


ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ


ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ หน้าห้าง Centralworld


ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ หน้าห้าง Centralworld


ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ หน้าห้าง Centralworld

พิธีตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ บริเวณหน้าห้าง Centralworld

ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ หน้าห้าง Centralworld


ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ หน้าห้าง Centralworld


ประมวลภาพตักบาตรพระ 22,600 รูป


ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ หน้าห้าง Centralworld


ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ หน้าห้าง Centralworld

ตักบาตรเสร็จก็ช่วยกันรับบุญเก็บงานขนอาหารตักบาตรมารวมกัน
เพื่อเตรียมจัดส่งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ หน้าห้าง Centralworld


ตักบาตรพระ 22,600 รูป ณ หน้าห้าง Centralworld
 
ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตร
จะนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้


ประมวลภาพงานตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ สะพานใหม่
ประมวลภาพงานตักบาตรพระ 12,600 รูป ณ แยกเกษตร-รัชโยธิน
ประมวลภาพตักบาตรพระ 12,600 รูป แยกลาดพร้าว - แยกสะพานควาย
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/ประมวลภาพตักบาตรพระ22,600รูปประตูน้ำCentralworldแยกราชประสงค์.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 01:13
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv