ประมวลภาพทำบุญ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ตักบาตรพระภิกษุ สามเณร กว่า 10,000 รูป
วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/ประมวลภาพทำบุ- 720-ปีเมืองเชียงใหม่ตักบาตรพระภิกษุสามเณรกว่า-10000-รูป.html
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 19:24
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv