พรปีใหม่ 2561 เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 
 

พรปีใหม่ 2561 ความดี 3 เวลา
 
1.ทำความดี ในเวลาเช้า คือประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ ชื่อว่าเวลาเช้าดี
2.ทำความดี ในเวลากลางวัน คือประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ ชื่อว่าเวลากลางวันดี
3.ทำความดี ในเวลาเย็น คือประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ ชื่อว่าเวลาเย็นดี

ขอท่านทั้งหลาย จงตั้งใจทำความดี ทั้งกลางวันกลางคืน จะได้ประสพสุขและความเจริญ ตลอดปี 2561 และตลอดไปเทอญ.

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.9)
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 
 

Happy New Year 2018
Goodness in 3 times
 
1.Good action in the morning:right behavior by body speech and mind is called "Good Morning".
2.Good action in the mid-day: right behavior by body speech and mind is called "Good Afternoon".
3. Good action in the evening: right behavior by body speech and mind is called "Good Evening".

May you all attend to do good things in both day time and night time and may you get happiness and progress for whole year 2018 and forever.

Somdetphramaharatchamangkalacarn.
(Chuang Varapunya mahathera)
Wat Parknam,Phasicharoen,Bongkok.
 
 
 
รวมพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล  
 
 
พรปีใหม่ 2561 สมเด็จพระสังฆราช
พรปีใหม่ 2561 เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จพระวันรัต ให้พรปีใหม่ 2561
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/พรปีใหม่-2561-เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์.html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 23:35
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv