เพลงวันเด็ก

เพลงวันเด็ก
 

เพลงวันเด็ก

 
เพลงวันเด็ก
 
 
เนื้อเพลงหน้าที่ของเด็ก

เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน

ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา

สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา
จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ
เพลงวันเด็ก
 
เพลงวันเด็ก
 
เพลงวันเด็ก
 
เพลงวันเด็ก
 
เพลงวันเด็ก
 
วันเด็กแห่งชาติ 2558
รูปภาพเด็กน่ารัก ชุดที่ 1
รูปภาพเด็กน่ารัก ชุดที่ 2
เพลงสำหรับเด็ก ให้เด็กฟังได้ในทุกๆ วัน
คำขวัญวันเด็ก 2558 คำขวัญวันเด็กที่ผ่านมาทุกปี
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/เพลงวันเด็ก.html
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 06:26
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv