4 ขั้นตอนลอยกระทงให้ถูกวิธี
ลอยกระทงอย่างไรให้สมปรารถนา


เราลอยกระทงไปเพื่ออะไร

     ลอยกระทงอย่างไร ให้สมปรารถนา มั่นใจว่าวันมงคลวันนี้ "วันลอยกระทง" หลายท่านอยากให้สิ่งดีๆ ไหลมา อยากสมปรารถนาในทุกๆ เรื่องวันนี้หลวงพี่จะบอก 4 ขั้นตอน การลอยกระทงที่ทำแล้วจะเป็นเหตุให้สมปรารถนา แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น เราต้องรู้ก่อนว่า เราลอยกระทงไปทำไม  เราลอยกระทงก็เพื่อจะบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที ซึ่งเรื่องนี้มีปรากฎในพระไตรปิฎก

     เรื่องก็มีอยู่ว่า ในกาลหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปที่ฝั่งแม่น้ำนัมมานทีซึ่งใต้บาดาลนั้นมีพญานาคชื่อ นัมมทา อาศัยอยู่

     เมื่อพญานาครู้การเสด็จมาของพระบรมศาสดาก็ปีติยินดีอย่างมากพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดพญานาค ให้รักษาศีล 8และให้ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดจากนั้นในขณะที่พระพุทธองค์กำลังจะออกจากเมืองบาดาลพญานาคมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากอยากได้สิ่งของเป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระพุทธองค์จึงอ้อนวอนว่า “พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงประทานสิ่งที่ควรสละแก่ข้าพระองค์สักอย่างหนึ่งด้วยเถิดจะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลาย”

     พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอธิษฐานจิตประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมานทีรอยพระบาทนี้จะปรากฎเฉพาะในที่ที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานจิตไว้เท่านั้นและรอยพระบาทก็จะตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดกัปป์ทีเดียว แม้สัตว์ป่ามากมาย แม้มหาเมฆหรือห่าฝนใหญ่ไม่สามารถทำให้รอยพระบาทจางหายไปได้เลยนี่เป็นพุทธานุภาพที่เป็นอจินไตย ดังนั้นการที่เราลอยกระทงนี้ ก็เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทนั่นเอง

 

4 ขั้นตอนลอยกระทงให้ถูกวิธี

     เข้าเรื่องดีกว่า จะลอยกระทงอย่างไรให้สมปรารถนา

     1. เตรียมกระทงโดยตั้งใจว่าจะบูชาพระพุทธเจ้า จะซื้อหรือจะทำเองยิ่งดี แต่ต้องตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้า

     2. ไปที่ท่าน้ำ จุดธูปเทียนก่อนลอยกระทงให้สมาทานศีล 5 เหมือนพญานาคได้สมาทานศีล 8 ว่า เราจะไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยไม่ผิดศีลกาเม ไม่พูดปด ไม่ดื่มสุรา

     3. ให้นึกถึงพระพุทธเจ้า ยกกระทงจบหัว ตั้งจิตอธิฐานตามความปรารถนา

     4. แล้วลอยกระทงออกไปด้วยใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้า

     เพียงเท่านี้ ความปรารถนาที่ทุกท่านได้ตั้งใจไว้ก็จะสำเร็จได้ด้วยบุญกุศลที่เกิดจากการบูชาพระพุทธเจ้า จะตั้งจิตอธิษฐานอะไรก็ตั้งได้ตามสบายเลย แต่หลวงพี่ขอให้ทุกท่านได้อธิษฐานคือขอบุญกุศลนี้ให้เราได้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเถิด ......สาธุ.....แล้วสิ่งดีๆ จะไหลมาเทมาในชีวิต

     อย่าลืมเอาวิธีนี้ไปบอกทุกคนที่เรารักและอย่าลืมแชร์แบ่งปันธรรมะดีๆในวันลอยกระทงกับทุกๆ คน เจริญพร

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/4-ขั้นตอนลอยกระทงให้ถูกวิธี.html
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 23:43
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv