ประมวลภาพตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน พระ 10,000 รูป ปีที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประมวลภาพตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน พระ 10,000 รูป ปีที่ 1 จ.เชียงราย
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/580222-ประมวลภาพตักบาตรพระ-3-แผ่นดิน-ปีที่-2-เชียงราย.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:55
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv