ชวนบวชสามเณรบนยอดดอย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/590317-ชวนบวชสามเณรบนยอดดอย-อมก๋อย-เชียงใหม่.html
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2562 01:58
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv