ตักบาตรสามเณร 10,000 รูป จ.ราชบุรี
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/590409-ตักบาตรสามเณร-10000-รูป-ราชบุรี.html
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2562 06:48
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv