กฐินธรรมชัย สำนักสงฆ์ทียาเพอ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

      ชาวเขาที่นี่เป็นเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ ชาวบ้านมาสวดธัมมจักฯ ทุกวัน สวดโดยไม่ต้องดูเนื้อดูโพยกันเลย ทางกว่าจะเข้าไปถึงหมู่บ้านและสำนักสงฆ์ต้องใช้รถ 4wd เท่านั้น ระยะทางจากเชียงใหม่ประมาณ 240 กม.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อานิสงส์การทำบุญทอดกฐิน
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/591112-กฐินธรรมชัยสำนักสงฆ์ทียาเพอ.html
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562 17:49
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv