ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/scoop/610828-ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย.html
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562 07:15
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv