ตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ ถนนเอกชัย หน้าสนามกีฬาสมุทรสาคร

ตักบาตรพระ 10,000 รูป จาก 9 จังหวัด ณ ถนนเอกชัย หน้าห้องสมุดมีชีวิต ถึง หน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ https://dmc.tv/a20564

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 26 ก.ย. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 17147 ]
ตักบาตรพระ 10,000 รูป จาก 9 จังหวัด
ณ ถนนเอกชัย หน้าห้องสมุดมีชีวิต ถึง หน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

 
      ชมรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสมุทรสาคร ร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัด "โครงการตักบาตรพระ 10,000 รูป 9 จังหวัด ถวายเป็นพุทธบูชา" รวมคณะสงฆ์ถึง 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี นครปฐม และเพชรบุรี รวมใจคนไทยทั้งชาติสร้างสามัคคี ถวายเป็นพุทธบุชา และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับเทศกาลออกพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 เวลา 06.30 - 08.30 น. ณ ถนนเอกชัย หน้าห้องสมุดมีชีวิต ถึงหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทำให้เยาวชนและประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันพัฒนาศีลธรรม กล่อมเกลาจิตใจให้ดีงาม โดนรู้จักการให้ การเสียสละ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เกิดความสงบสุขขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศ ช่วยกันรักษาประเพณี วัฒนธรรมไทย และได้ร่วมกันจรรโลง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
 
 
 
 
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
 
     - แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     - อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
     - ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     - งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     - งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     - รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     - ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิ้วพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรัก มีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ
 
 
สอบถามรายละเอียด โทร. 082-782-6964 , 092-426-5495 , 086-465-3363
 
แผนที่ตักบาตร
 
พิกัด  13°32'54.6"N 100°16'01.6"E
 
 
 
      
Tag : โรคภัยไข้เจ็บ  โรคภัย  โรค  อานิสงส์  ศีลธรรม  ภพชาติ  พระพุทธศาสนา  ปัญญา  ปัจจัย  บุญ  บริจาค  ตักบาตร  ชุดขาว  

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันธรรมชัย
      เปิดรับสมัคร โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 39
      กำหนดการงานบุญวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2564
      สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 2
      ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งออนไลน์
      กำหนดการพิธีบุพเปตพลีออนไลน์
      กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
      พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และประทีปโคมไฟออนไลน์
      กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันพระ
      กำหนดการวันวิสาขบูชานานาชาติออนไลน์ ผ่าน ZOOM
      ขอเชิญร่วมบุญถวายข้าวสาร อาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย
      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "เขาก็สุข เราก็สุข"