โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี https://dmc.tv/a25805

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 7 ก.พ. 2563 ] - [ ผู้อ่าน : 1128 ]
 
โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

ครั้งหนึ่งในชีวิต…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
 

     โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ 48 ในปัจจุบัน และมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ในสถานที่ที่เหมาะสม ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าอันร่มรื่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท ประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ฝึกสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองให้พร้อมก่อนบวชหนึ่งเดือน และอีกหนึ่งเดือนหลังบวช ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมและเดินธุดงค์

กำหนดการอบรม

    วันเข้าวัด  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 
    วันปลงผม วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 
    วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 
    วันฉลองพระใหม่ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 
    วันจบการอบรม วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) มีสถานภาพโสด
    2. จบ ม.6 , เป็นนิสิตนักศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว
    3. มีอายุ 17- 30 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
    4. สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ
    5. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
    6. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร
        นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ 
    7. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
    8. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
    9. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจโรคเบาหวาน
        โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า เป็นต้น
    10. ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
    11. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
    12. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
    13. ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

 
หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)
 
    1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    2. บัตรประชาชนตัวจริง
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
    4. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
    ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์
    วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
    โทร. 083-4433000, 086-0776000, 092-7792000
 




พิมพ์บทความนี้



บทความอื่นๆ ในหมวด

      ขอเชิญร่วมอนุโมทนากิจวัตรธรรมยาตรา วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564
      ฉลองครบรอบ 11 ปี วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
      ขอเชิญร่วมอนุโมทนา กิจวัตรธรรมยาตราออนไลน์
      กิจกรรมธรรมยาตราปีที่ 9 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564
      สัมมนาสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์
      วัดพระธรรมกายชวนสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ เสริมสิริมงคลรับศักราชใหม่ แบบ New Normal
      วันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวช ประจำปี 2563
      พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563
      พิธีปลงผมนาคธรรมทายาท โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2563
      ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก"
      พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26
      พิธีสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทง
      โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร




   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related