โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูฝน

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูฝน รับสมัครนักศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว อายุ 18 -30 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://dmc.tv/a28077

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 17 พ.ค. 2565 ] - [ ผู้อ่าน : 29886 ]

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูฝน

รับสมัครนักศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว อายุ 18 -30 ปี
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

บวชตอบแทนพระคุณ ให้พ่อแม่ปลื้มใจ
ศึกษาธรรมะอย่างถูกต้อง เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต

อบรมระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 
     โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยหลักความดีสากล 5 ประการ ผู้อบรมจะได้ศึกษาธรรมะประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ฝึกสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. รับนักศึกษาชายแท้
 
    2. เป็นนิสิตนักศึกษา หรือเรียนจบการศึกษาปริญญาตรี หรือกำลังจบ ม.6 ปีนี้
 
    3. มีอายุ 18- 30 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
 
    4. สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ
 
    5. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
 
    6. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร
        นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 150 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน 100 ก.ก.
       (หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)
 
    7. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
 
    8. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อทุกประเภท โรคเอดส์ เป็นต้น
 
    9. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
        โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า จิตเวช เป็นต้น
 
    10. ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
 
    11. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
 
    12. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
 
    13. ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
 
    14. ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม (ต้องมีหลักฐานจากหมอพร้อมรับรอง)
 
    15. สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ได้อย่างเคร่งครัด
 
    16. อ่านคำขานนาคได้คล่องทุกบท
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารคำขานนาคที่นี
 

การสมัคร

    1. ผู้สมัตร แอดไลน์ @tty072 (มี @ อยู่ข้างหน้า) เพื่อขอกรอกใบสมัคร
       ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
    2. พระอาจารย์จะโทรนัดผู้สมัคร ที่กรอกใบสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
        ภายใน 7 วันหลังสมัครแล้ว เพื่อสัมภาษณ์ และสอบอ่านคำขานนาคทุกบท
       โดยผ่าน VDO Call หรือภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565


หลักฐานการสมัคร (ส่งผ่านไลน์ เมื่อผ่านสัมภาษณ์แล้ว)

    1. รูปถ่ายปัจจุบัน จำนวน 1 รูป
 
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
 
    3. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
 
    4. หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม จากหมอพร้อม


กำหนดการอบรม อุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา ภาคฤดูร้อน

    วันเข้าวัด       วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
    วันบรรพชา    วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 
   จบการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

*** ผู้อบรมสามารถบวชอยู่ต่อในช่วงเข้าพรรษาได้ ***
.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

    ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท
    วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
    โทร. 086-0776000

 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      สถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย
      ร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ "ชีวิตสมณะ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร"
      โครงการบวชพระ บวชสามเณร ระดับอุดมศึกษา 2565
      Young Generation "เมื่อใดใจสูง"
      กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565
      เชิญชวนสาธุชนมารับบุญ แกะถ่าน Led
      โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2565
      กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาโลก 2565
      บวชเรียนบาลี วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2565
      กำหนดการวันวิสาขบูชานานาชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
      พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม (ออนไลน์) ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ
      กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related