โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13

โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13 อบรมระหว่างวันที่ 7-28 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เปิดรับนักเรียนที่มีอายุ 9-16 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567 https://dmc.tv/a29948

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 14 มิ.ย. 2567 ] - [ ผู้อ่าน : 23 ]

โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13
อบรมระหว่างวันที่ 7-28 กรกฎาคม พ.ศ.2567
 
เปิดรับนักเรียนที่มีอายุ 9-16 ปี
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567
 
 
 
" ฝึกสติ สร้างปัญญา พัฒนาตนเอง
ศึกษาธรรมะ ให้เข้าใจชีวิต
ปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญกุศล
ตอบแทนพระคุณบิดามารดา
ได้สังคมที่ดี อยู่ในวัยเดียวกัน "
 
 
      สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ (International School) หรือโรงเรียนสองภาษา มีอายุ 9 ถึง 16 ปี มาบวชสามเณรช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด เรียนรู้ธรรมะ สื่อการสอนทันสมัยและเข้าใจง่าย ฝึกความมีวินัย ความเคารพ และความอดทน รู้จักการบริหารตนเองในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยการฝึกสมาธิ(Meditation) (Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ฝึกฝนเพื่อการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้และเข้าใจในคุณธรรมพื้นฐานของชีวิต รู้จักการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลา ว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของบุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

 
กำหนดการอบรม
 
     วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : เปิดโครงการ (วันเข้าวัด) - พิธีตัดปอยผมและปลงผม
 
     วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : พิธีบรรพชาสามเณร
 
     วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : สิ้นสุดการอบรม

*** รายละเอียดกำหนดการ จะแจ้งให้ทราบในวันสัมภาษณ์ ***
 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
     1. รับนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
 
     2. กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ อายุ 9-16 ปี สื่อสารภาษาไทยได้
 
     3. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
 
     4. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่า นั่งพับเพียบ
         เป็นเวลานานได้ และมีนํ้าหนักตัวไม่มากเกินไป
 
     5. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
 
     6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
 
     7. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก
         โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
 
     8. ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
 
     9. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
 
     10. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
 
     11. ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบมาเรียบร้อยแล้ว)
 
     12. สามารถท่องคำขานนาคได้ (ตามคำขานนาคภายในเอกสารฉบับนี้)
 
 

 
 
 
การสมัคร
 
     1. ผู้ปกครอง แอดไลน์ @tty072  (มี @ อยู่ข้างหน้า) เพื่อขอการกรอกใบสมัคร
        ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 
     2. พระอาจารย์จะโทรนัดผู้ปกครอง ที่กรอกใบสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
         เพื่อพระอาจารย์จะสัมภาษณ์บุตรหลาน และสอบอ่านคำขานนาคทุกบท
         โดยผ่าน VDO Call ในวันที่ผู้ปกครองและบุตรหลานสะดวก ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 
     3. เมื่อผ่านสัมภาษณ์แล้ว ต้องส่งหลักฐานการสมัครทางไลน์
 
 

หลักฐานการสมัคร (เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้ว)
 
     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  จำนวน 1 ใบ ส่งผ่านทางไลน์
 
     2. สำเนาบัตรนักเรียน หรือหนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ ส่งผ่านทางไลน์
 
     3. รูปถ่ายหน้าตรง (ภาพถ่ายปัจจุบัน) 1 รูป ส่งผ่านทางไลน์
 
     4. ค่าลงทะเบียน (สำหรับจัดชุดธรรมทายาทและอุปกรณ์ เครื่องนอนของใช้ส่วนตัวในการอบรม
         ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

 
 
สนใจสมัครได้ที่ :
 
      Line ID : @tty072  (มี @ นำหน้า)
 
      หรือโทร. 086-0776-000
 
      http://www.tty072.com

 
 
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พิธีบรรพชาและอุปสมบท (วันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2567)
      พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน และพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกาย ปีพุทธศักราช 2567
      กำหนดการพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ (วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567)
      กำหนดการพิธีตัดปอยผม โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ภาษาจีน (IDOP 19)
      โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ. 2567
      กำหนดการวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย (22 พฤษภาคม 2567)
      ขอเชิญร่วมสนับสนุนพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
      กำหนดการพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า
      พิธีปล่อยสรรพสัตว์ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ
      พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป | วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2567
      พิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช 2567
      การต้อนรับพระเถรานุเถระที่เมตตาเดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลก (22 เมษายน 2567)
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
พิธีบรรพชาและอุปสมบท (วันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2567)
  พิธีบรรพชาและอุปสมบท วันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ วัดพระธ..
(12 ก.ค. 2567)    ชม 0 ครั้ง