โครงการบวชภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย 2565

ปี พ.ศ. 2565 นี้ ทางวัดพระธรรมกาย มีโครงการบวช 7 โครงการ โครงการบวชพระและสามเณร ปิดเทอม ภาคฤดูร้อน สะดวกโครงการไหนก็มาบวชกันนะ ... https://dmc.tv/a24570

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 2 มี.ค. 2565 ] - [ ผู้อ่าน : 17671 ]

 

โครงการบวชภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย พ.ศ. 2565

     ปี พ.ศ. 2565 นี้ ทางวัดพระธรรมกาย มีโครงการบวช 7 โครงการ โครงการบวชพระและสามเณร ปิดเทอม ภาคฤดูร้อน สะดวกโครงการไหนก็มาบวชกันนะ ... เพื่อ สั่งสม เนกขัมมะบารมี กันไปทีละชาติ ๆ เป็นบุญให้กับตัวเอง พ่อแม่ และหมู่ญาติทั้งหลาย (คลิกตามภาพโครงการนั้นๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 
 
โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก
(อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
 
 
 
โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49
(อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
 
 
 
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6 ภาคฤดูร้อน
(อบรมระหว่างวันที่ 6 เมษายน- วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ..2564)
(ปี พ.ศ. 2565 ไม่มี)
 
 
โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12 Summer Program
อบรมระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(ปี พ.ศ. 2564, 2565 ไม่มี)

 

โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 30 ภาคฤดูร้อน
(อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

 

โครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 26 ภาคฤดูร้อน
(อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

 

โครงการบรรพชาสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม บรรพชาภาคฤดูร้อน
( อบรมระหว่างวันที่ 11 เมษายน - วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

 

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8
(อบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม -  วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
(ปี พ.ศ. 2564, 2565 ไม่มี)
 
 

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา 2565
(อบรมระหว่างที่ 1 มีนาคม - วันที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2565)
(ปี พ.ศ. 2564 ไม่มี)
 
 

โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2563
(ปี พ.ศ. 2564, 2565 ไม่มี)

 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      สถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย
      ร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ "ชีวิตสมณะ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร"
      โครงการบวชพระ บวชสามเณร ระดับอุดมศึกษา 2565
      Young Generation "เมื่อใดใจสูง"
      กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565
      โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูฝน
      เชิญชวนสาธุชนมารับบุญ แกะถ่าน Led
      โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2565
      กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาโลก 2565
      บวชเรียนบาลี วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2565
      กำหนดการวันวิสาขบูชานานาชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
      พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม (ออนไลน์) ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ
      กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย