พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป

ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป วันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป https://dmc.tv/a26246

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 30 มิ.ย. 2563 ] - [ ผู้อ่าน : 17076 ]
 
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป
 
ในวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 063-548-2836, 095-586-7760
LINE ID: suchayo072
 
 
รายนามสามเณร

 
รูปที่ 1
     สามเณร   เดชเมธี ลังกาพินธุ์  (เปรียญธรรม 6 ประโยค)
     เกิด          วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2540
     ฉายา        เมธินฺทชโย
     แปลว่า      ชัยชนะของจอมปราชญ์
     ภูมิลำเนา  จังหวัดสมุทรปราการ
     บิดา          นายกองโท มนตรี ลังกาพินธุ์
     มารดา      นางสาวพงษ์ลดา พัฒนสกุลกาล
 

 
รูปที่ 2
สามเณร     ศุภลักษณ์ บุรีขันธ์  (เปรียญธรรม 5 ประโยค)
เกิด            วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2541
ฉายา         สทฺธินฺทชโย
แปลว่า       ชัยชนะของผู้มีศรัทธาอันยิ่งใหญ่
ภูมิลำเนา   จังหวัดระยอง
บิดา           นายวัฒนา บุรีขันธ์
มารดา       นางขนิษฐา มุทาพร
 


 
รูปที่ 3
สามเณร     ธนกิจ แก้วเจริญวิริยะ  (เปรียญธรรม 4 ประโยค)
เกิด            วันจันทร์ที่ 31 พฤศจิกายน พ. ศ. 2541
ฉายา         กิตฺตินฺทชโย
แปลว่า       ชัยชนะ ของผู้มีเกียรติอันยิ่งใหญ่
ภูมิลำเนา   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บิดา           นายเสน่ห์ แก้วเจริญวิริยะ
มารดา       นางฉลวย ชูกำลัง
 

 

รูปที่ 4
สามเณร     แทน พนักงาม  (เปรียญธรรม 4 ประโยค)
เกิด            วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ. ศ. 2541
ฉายา         อิทฺธินฺทชโย
แปลว่า       ชัยชนะของผู้มีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
ภูมิลำเนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บิดา           นายณัฐพงษ์ ชนะพงศ์ณัฐกุุล
มารดา       นางน้ำฝน พนักงาม
 

 

รูปที่ 5
สามเณร     หมี อายี  (เปรียญธรรม 7 ประโยค)
เกิด            วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2542
ฉายา         ชุตินฺทชโย
แปลว่า       ผู้มีชัยชนะด้วยความรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
ภูมิลำเนา   จังหวัดราชบุรี
บิดา           นายแดง อายี
มารดา       นางยุ้้ย อายี
 

 
รูปที่ 6
สามเณร    อดิเทพ วิภาสพาณิชกุล  (เปรียญธรรม 6 ประโยค)
เกิด           วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2542
ฉายา         เทวินฺทชโย
แปลว่า       ผู้มีชัยชนะดุจจอมเทพ
ภูมิลำเนา   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บิดา           นายสมชาย วิภาสพาณิชกุุล
มารดา       นางฐิตาภา วิภาสพาณิชกุุล
 
 
    จำนวนการอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย ในวันที่ 22 เมษายน และวันวิสาขบูชาของทุกปี ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
 
ครั้งที่ 1 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2536  จำนวน 22 รูป
 
ครั้งที่ 2 : วันที่ 22 เมษายน  พ.ศ. 2537  จำนวน 6 รูป
 
ครั้งที่ 3 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2538  จำนวน 6 รูป
 
ครั้งที่ 4 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2539  จำนวน 23 รูป 
 
ครั้งที่ 5 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2440  จำนวน 7 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 8 รูป
 
ครั้งที่ 6 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 จำนวน 2 รูป และนาคหลวง 2 รูป รวมเป็น 3 รูป
 
ครั้งที่ 7 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2542  จำนวน 7 รูป
 
ครั้งที่ 8 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2543  จำนวน 7 รูป 
 
ครั้งที่ 9 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2544  จำนวน 10 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 11 รูป
 
ครั้งที่ 10 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2545  จำนวน 11 รูป
 
ครั้งที่ 11 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2546  จำนวน 6 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 7 รูป
 
ครั้งที่ 12 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2547  จำนวน 27 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 27 รูป
 
ครั้งที่ 13 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2548  จำนวน 14 รูป และนาคหลวง 3 รูป รวมเป็น 17 รูป
 
ครั้งที่ 14 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2549  จำนวน 15 รูป
 
ครั้งที่ 15 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2550  จำนวน 7 รูป
 
ครั้งที่ 16 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2551  จำนวน 10 รูป
 
ครั้งที่ 17 : วันวิสาขบูชา พ.ศ.  2552 จำนวน 14 รูป
 
ครั้งที่ 18 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2553  จำนวน 9 รูป
 
ครั้งที่ 19 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2554  จำนวน 12 รูป
 
ครั้งที่ 20 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2555  จำนวน 12 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 13 รูป

ครั้งที่ 21 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2556  จำนวน 18 รูป
 
ครั้งที่ 22 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2557  จำนวน 12 รูป
 
ครั้งที่ 23 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2558  จำนวน 12 รูป
 
ครั้งที่ 24 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2559  จำนวน 17 รูป
 
ครั้งที่ 25 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2560  จำนวน 18 รูป
 
ครั้งที่ 26 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2561  จำนวน 7 รูป
 
ครั้งที่ 27 : วันวิสาขบูชา  พ.ศ. 2562  จำนวน 14 รูป

ครั้งที่ 28 : วันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2563  จำนวน 6 รูป
 

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งออนไลน์
      กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันพระ
      กำหนดการวันวิสาขบูชานานาชาติออนไลน์ ผ่าน ZOOM
      ขอเชิญร่วมบุญถวายข้าวสาร อาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย
      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "เขาก็สุข เราก็สุข"
      กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2564
      โครงการบวชภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย 2564
      โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48
      โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25
      โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6
      โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37
      บวชเรียนบาลี วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2564
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งออนไลน์
  ขอเชิญชวนเจ้าภาพสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร..
(17 มิ.ย. 2564)    ชม 17,142 ครั้ง