วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญต้นเดือนกรกฎาคม

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี https://dmc.tv/a22547

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 3 ก.ค. 2560 ] - [ ผู้อ่าน : 1783 ]
 
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญต้นเดือนกรกฎาคม
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 
     พุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  

 
     ภาพในวันนี้เราได้เห็นถึงความตั้งใจของพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่ตั้งใจเดินทางมายังวัดพระธรรมกาย เพื่อร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระที่จัดขึ้นในทุกๆ ต้นเดือน โดยภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชชา ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์

 
     ส่วนภาคบ่ายเป็นการจัดงานสัมมนาโดยมีพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารักโข ได้เปิดวิดีโอประมวลภาพผลงานที่ลูกของหลวงพ่อทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดพระธรรมกาย และมาร่วมกิจกรรมงานบุญ ซึ่งเป็นภาพอันงดงามที่ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาสู่สายตาชาวโลก และยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยงบประมาณที่ไม่น้อยไปกว่าการก่อสร้างอาคารสถานที่ นั่นก็คือ การสร้างคนดี ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากลูกสาธุชนทุกท่าน

 
     ด้านพระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรสจฺโจ ได้เล่าถึงอานุภาพของการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่กัลยาณมิตรหลายๆ ท่านได้ประสบพบเจอ ทำให้การค้าขายดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้ท่านได้นำโอวาทของหลวงพ่อทัตตะชีโว ที่ท่านได้เมตตาเรียบเรียงอานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเบื้องต้นมาอ่านให้สาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังอีกด้วย  พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวถึงการทำหน้าที่ของพระอาจารย์และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มียอดการสวดธัมมจักฯถึงสัปดาห์ละ 1 แสนกว่าจบ 

 
     ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค 9 ประโยค 6 และประโยค 3 และพิธีมอบดวงแก้วเกียรติยศแก่สามเณร และอุบาสิกา ผู้ทรงบาลีไวยากรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยได้รับความเมตตาจากพระเผด็จ ทตฺตชีโว เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่ผู้มีบุญที่มาร่วมงานในวันนี้
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ชาวต่างชาติเยี่ยม ชมวัดพระธรรมกาย
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่
      พิธีอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2561
      พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่
      แพทย์ชาวเยอรมัน เมืองโคโลน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
      พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท รุ่นวันคุ้มครองโลก
      พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรมวัดศรีรัตนาราม
      กิจกรรมวันรวมพลังสามเณร ณ ธุดงคสถานแก่นตะวันขอนแก่น
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว
      สามเณรที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ออกบิณฑบาตชุมชมร่วมอุทิศ
      หมู่บ้านเอื้ออาทร จัดพิธีตักบาตรพระ 29 รูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
      ธุดงคสถานร้อยเอ็ด จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน