พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธรรมกาย

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายประทีปโคมไฟ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย https://dmc.tv/a25106

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 19 ก.ค. 2562 ] - [ ผู้อ่าน : 431 ]
สมาธิ(Meditation)
พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธรรมกาย
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธรรมกาย

    พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายประทีปโคมไฟ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย 

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธรรมกาย

    เมื่อช่วงสายของวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้มาร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่สาธุชนจะได้อาราธนาศีล 5 และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นเป็นการปฎิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งวันนี้พุทธศาสนิกชนทุกท่านยังได้น้อมใจระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล วันอาสาฬหบูชาเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนา โดยแสดงปฐมเทศนา คือ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" นอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก คือพระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรม และขอบวชในพระพุทธศาสนา เป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และที่สำคัญอีกประการยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธรรมกาย

    ภายหลังจากการปฏิบัติธรรมและทุกท่านจิตใจผ่องใสดีแล้วจึงเป็นการประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย 4 เป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอุไร เพาะบุญ และกัลยาณมิตรเพียงเพ็ญ เพาะบุญ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรพรสิทธิ์-กัลยาณมิตรสุมิตร ด่านวนิช เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นกัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนี หิรัณยศิริ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน  ส่วนกัลยาณมิตรพรสวรรค์-กัลยาณมิตรพรรณวดี เต็มดวงจิตต์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟ และกัลยาณมิตร ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ เป็นผู้แทนกล่าวคำอธิฐานจิต 

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธรรมกาย

    และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีใจความโดยย่อว่า “การถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ นั้นมี 4 ประการที่จะนำมาเล่า คือ (1.) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความสำคัญที่แตกต่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้าคือทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วยังและประกาศศาสนาแสดงธรรมให้หมู่มหาชนทั้งหลายได้บรรลุธรรมตามพระองค์ (2.) พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นผู้บรรลุธรรมท่านแรกตั้งความปารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเหตุเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านรัตตัญญูบรรลุธรรมก่อนใครท่านจึงปราถนาเป็นเช่นนั้นบ้าง ทราบว่า การถวายไทยธรรมทั้งของฉันของใช้แด่คณะสงฆ์พระภิกษุสงฆ์จะได้ซึ่งความปราณานั้น จึงทำเช่นนี้เป็นอัธยาศัยและตั้งความปราถนาขอบรรลุธรรมก่อนใคร เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันอาสาฬหบูชาควรระลึกถึงพระอัญญาโกณฑัญญะ (3.) การถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าวัสสิกสาฎกเกิดจากมหาอุบาสิกาวิสาขาได้ทูลขอพร 8 ประการ ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากได้ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่คณะสงฆ์ โดยการถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็น 1 ใน 8 ประการ ที่มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขอต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (4.) การถวายประทีปโคมไฟหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญทุกสถานที่ภายในวัดต้องมีไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้าได้ให้แสงสว่างตลอดทั้งปี ได้อำนวยความสะดวกให้พระภิกษุ สามเณรได้ประกอบศาสนกิจเพื่อการศึกษาได้สะดวก  และใช้เป็นแสงสว่างบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วิหารหลวงปู่สด อุโบสถพระไตรปิฎก และส่องสว่างบูชาถาวรวัตถุทั้งหลายภายในวัดอีกด้วย เพราะฉนั้นพวกเราทั้งหลายจงปลื้มใจที่ได้มีส่วนบุญในครั้งนี้”

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธรรมกาย

    ภายหลังจากรับฟังสัมโมทนียกถามจากท่านประธานสงฆ์ คณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ นำมาซึ่งความปลื้มปีติแก่ทุกท่านที่มาทำบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ร่วมงานมุทิตาพระสังฆนายกแห่งเนปาล
      พิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรแก่ธทย. รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
      พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
      ชพส.จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
      นักศึกษาชาวจีน เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่ 93
      อบต.คลองสาม ร่วมกับศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป
      พิธีบรรพชาโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 17
      พิธีตัดปอยผม โครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
      โครงการ “รักษ์วัด รักษ์เมืองคอน” ครั้งที่ 7
      รร.รังสิตวิทยา จัดทัศนศึกษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
      ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดอบรมศีลธรรม รร.อนุบาลลำนารายณ์
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ร่วมงานมุทิตาพระสังฆนายกแห่งเนปาล
  ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ร่วมงานมุทิตาพระสังฆนายกแห่งเนปาล องค์ที..
(24 ส.ค. 2562)    ชม 41 ครั้ง