คณะสงฆ์ จ.ฉะเชิงเทรา จับมือภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน 10 วัดต้นแบบประจำอำเภอ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส https://dmc.tv/a26230

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 23 มิ.ย. 2563 ] - [ ผู้อ่าน : 1772 ]
คณะสงฆ์ จ.ฉะเชิงเทรา จับมือภาครัฐ-เอกชน
ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

คณะสงฆ์ จ.ฉะเชิงเทรา จับมือภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

     คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน 10 วัดต้นแบบประจำอำเภอ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส

คณะสงฆ์ จ.ฉะเชิงเทรา จับมือภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธิรังสี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวราราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ของคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตามมติมหาเถรสมาคมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ด้วยการสร้างสัปปายะให้เกิดขึ้นภายในวัด โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มุ่งส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาวะด้วยแนวทาง 5ส นำสู่วิถีวัดมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง

คณะสงฆ์ จ.ฉะเชิงเทรา จับมือภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

    ต่อมาในเวลา 13.30 น. พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ได้เมตตาบรรยายพิเศษในหัวข้อ 3 พันธกิจ, 5 เครื่องมือ, 7 แนวทางการดำเนินงาน, 9 แนวปฏิบัติพัฒนาพื้นที่ 1 ฐานชีวิตปรกติใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) โดยการดำเนินงานของคณะสงฆ์

คณะสงฆ์ จ.ฉะเชิงเทรา จับมือภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

    ในเวลา 14.30 น. เป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ระหว่าง คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 
คณะสงฆ์ จ.ฉะเชิงเทรา จับมือภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

    และได้รับเกียรติจากนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย พระเดชพระคุณพระศรีกิตติเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต), ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา, พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา, วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา, อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา, ประธานมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายกสมาคมไลออนส์ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

คณะสงฆ์ จ.ฉะเชิงเทรา จับมือภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

    ด้านวัดต้นแบบ 10 วัดต้นแบบประจำอำเภอ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วย วัดแหลมใต้ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, วัดคลองเจ้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, วัดเนินไร่ อำเภอแปลงยาว, วัดสุ่งเจริญ อำเภอสนามชัยเขต, วัดดอนสนาม อำเภอคลองเคลื่อน, วัดแจ้ง อำเภอบางคล้า และวัดนฤภัยประชาบำรุง อำเภอบางปะกง
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2563 สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย
      ธุดงคสถานเมืองลพบุรี มอบข้าวสารแก่ชาวบ้านสู้ภัยโควิด-19
      สมเด็จพระธีรญาณมุนี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน จ.ปทุมธานี สู้ภัยโควิด-19
      วัดพระธรรมกายถวายข้าวสารและนมถั่วเหลือง สมทบโครงการ “มอบทาน มอบธรรม”
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ถวายข้าวสาร อาหารแห้งแด่เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ
      ธุดงคสถานชัยบาดาล มอบข้าวสาร อาหารแก่ชาวบ้านสู้ภัยโควิด-19
      มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ณ วัดสายสุวพรรณ
      วัดกลางคลองสี่ เปิดโรงทานช่วยผู้ประสบความเดือดร้อน COVID–19
      จจ.ปทุมธานี ส่งแรงใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ข้าราชการตำรวจ สภ.หนองเสือ
      ธุดงคสถานชัยบาดาล มอบข้าวสารสมทบจัดตั้งโรงทานวัดลำนารายณ์
      ถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แด่คณะสงฆ์อำเภอหนองเสือ
      จจ.ปทุมธานี ส่งแรงใจ มอบอาหาร น้ำดื่ม ณ ชุมชนซอยสะอาด   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related