วัดพระธรรมกาย จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17 https://dmc.tv/a26270

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 23 ก.ค. 2563 ] - [ ผู้อ่าน : 305 ]
สมาธิ(Meditation)
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายจัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17

วัดพระธรรมกายจัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17

    เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นับเป็นวันมหามงคลที่ได้มีการจัดพิธีกรรมเพื่อสืบสานอายุพระพุทธศาสนา โดยทางวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17 จำนวน 25 รูป โดยภาคเช้าเป็นการประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถพระไตรปิฎก โดยสามเณรทั้ง 25 รูป นำเวียนประทักษิณด้วยท่วงทีที่สง่างาม นำคณะผู้ปกครองที่กำลังอุ้มบาตรและผ้าไตรด้วยใจที่มีมหาปีติ ตามด้วยคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญที่ได้มาร่วมใจกันสนับสนุนและค้ำจุนพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังมีขบวนของคณะศรัทธาสาธุชนผู้เปี่ยมล้นด้วยศรัทธา มาร่วมอนุโมทนาบุญบวชกับสามเณร ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหน่อเนื้อพระชินสีห์ ที่วันนี้จะได้แปรเปลี่ยนและยกฐานะขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย

วัดพระธรรมกายจัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17

     เมื่อเวียนประทักษิณครบ 3 รอบ ลำดับต่อมาจึงเป็นการประกอบพิธีถวายผ้าไตรบรรลุธรรมและพิธีถวายไทยธรรม แด่สามเณรทั้ง 25 รูป ซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีกรรม สามเณรได้นำคณะผู้ปกครอง คณะเจ้าภาพ รวมถึงสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ เพื่อให้ใจของทุกท่านมีความผ่องใสเหมาะสมที่จะรองรับบุญใหญ่ในวันนี้ จากนั้นคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชได้เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายต่างๆ ตามลำดับ ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีด้วยใจที่เปี่ยมกุศล ซึ่งคณะเจ้าภาพแต่ละท่านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการบวชของสามเณร ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภายภาคหน้า เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกล่าวคำถวายคณะเจ้าภาพที่มีโบว์สัญลักษณ์ได้แปรแถวด้านหน้าสเตท เพื่อน้อมถวายผ้าไตรบรรลุธรรม และไทยธรรมอันประณีตแด่สามเณรทั้ง 25 รูป 

วัดพระธรรมกายจัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17

    สำหรับพิธีกรรมถัดมาคณะผู้ปกครองสามเณร และคณะญาติ ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายบาตรและผ้าไตรแด่สามเณร ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส น้อมใจระลึกถึงบุญที่ได้สั่งสมในวันนี้ เพราะแต่ละท่านอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนให้สามเณรได้ก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ได้อย่างสมภาคภูมิในวันนี้ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายบาตรและผ้าไตรแด่สามเณร เพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารสำหรับใช้ในการประกอบพิธีอุปสมบทเป็นลำดับต่อไป 

วัดพระธรรมกายจัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17

    ในส่วนของพิธีอุปสมบทได้กราบอาราธนาพระศรีพัชโรดม เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์ พร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่า และชื่นชมพิธีอุปสมบทที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ โดยสามเณรทุกรูปได้มีการเตรียมความพร้อม ฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดี และวันนี้ยังเป็นวันที่ทุกคนรอคอย พระพุทธศาสนาก็รอคอยสามเณรเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนา ครูบาอาจารย์ มหาปูชนียาจารย์ท่านก็รอคอยสามเณรที่เป็นศิษยานุศิษย์ เข้ามาทำหน้าที่ในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ญาติโยมทั้งหลายต่างก็รอคอยเนื้อนาบุญ ที่จะได้สั่งสมบุญสร้างบารมี รอคอยพวกเราทั้งหลายมาเป็นยอดกัลยาณมิตร เป็นแสงสว่างที่จะทำหน้าที่ประกาศธรรม เผยแผ่วิชชาธรรมกาย และแม้แต่โยมบิดามารดา ญาติพี่น้องทั้งหลายท่านก็รอคอย เมื่อทราบข่าวต่างก็ปลื้มอกปลื้มใจ แม้แต่พวกเราในวันนี้ต่างก็รอคอยที่สามเณรได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่สมบูรณ์
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      มอบทาน มอบธรรม มอบเวชภัณฑ์ ชุดปันน้ำใจแก่ 4 โรงเรียนใน จ.ปทุมธานี
      วัดพระธรรมกาย มอบทาน มอบธรรม แก่ประชาชนในหมู่บ้าน อ.คลองหลวง
      คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เลย
      มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ณ รร. อนุบาล อบต.คลองสี่
      พระภิกษุ-สามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง บิณฑบาตโปรดญาติโยม
      วัดพระธรรมกาย มอบชุดปันน้ำใจ ณ รร.ชุมชนวัดบางขัน
      ผู้แทนวัดพระธรรมกายมอบนมและสเปรย์แอลกอฮอล์ แก่ รร.วัดกล้าชอุ่ม
      คณะสงฆ์จากธุดงคสถานบ้านหมี่ บิณฑบาตโปรดญาติโยม
      ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน แบ่งปันผักปลอดสารพิษแก่ชาวบ้าน
      คณะสงฆ์ภาคใต้ร่วมพิธีสามีจิกรรม ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง)
      พระภิกษุ-สามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง บิณฑบาตโปรดญาติโยม
      คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
วัดพระธรรมกาย มอบชุดปันน้ำใจ ณ รร.ชุมชนวัดบางขัน
  วัดพระธรรมกาย ร่วมคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก มอบชุด..
(03 ส.ค. 2563)    ชม 296 ครั้ง
มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ณ รร. อนุบาล อบต.คลองสี่
  คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง ร่วมคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้มอบ..
(04 ส.ค. 2563)    ชม 243 ครั้ง
พระภิกษุ-สามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง บิณฑบาตโปรดญาติโยม
  พระภิกษุสามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง ออกบิณฑบาตเป็นเนื้อนาบ..
(04 ส.ค. 2563)    ชม 236 ครั้ง
คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เลย
  คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยร่วมกับการคณะสงฆ์ภาค 8 ลง..
(05 ส.ค. 2563)    ชม 171 ครั้ง
วัดพระธรรมกาย มอบทาน มอบธรรม แก่ประชาชนในหมู่บ้าน อ.คลองหลวง
  ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ ในอำเภอคลองหลวง จ..
(05 ส.ค. 2563)    ชม 146 ครั้ง
มอบทาน มอบธรรม มอบเวชภัณฑ์ ชุดปันน้ำใจแก่ 4 โรงเรียนใน จ.ปทุมธานี
  วัดพระธรรมกาย ร่วมคณะศิษย์ฯ มอบทาน มอบธรรม มอบเวชภัณฑ์ สิ่งข..
(07 ส.ค. 2563)    ชม 40 ครั้ง