อาชีพหลักทางเลือก

ลูกต้องจบปริญญานะอย่างน้อยต้องปริญญาตรี ทำไมต้องปริญญา เลือกเรียนสายอื่นบ้างได้หรือไม่ https://dmc.tv/a24172

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข้อคิดรอบตัว
[ 6 พ.ย. 2561 ] - [ ผู้อ่าน : 481 ]
อาชีพหลักทางเลือก
ลูกต้องจบปริญญานะอย่างน้อยต้องปริญญาตรี ทำไมต้องปริญญา เลือกเรียนสายอื่นบ้างได้หรือไม่ 

เรื่อง : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ)
จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC


อาชีพในโลกนี้มีมากมาย แต่เส้นทางที่จะไปสู่อาชีพต่างๆก็ควรเรียนวิชาชีพ แต่ทำไมคนกลับเลือกเรียนสายสามัญมากกว่าเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น?

          สามารถเรียนได้ทั้งสายสามัญและสายอาชีพแล้วแต่ความถนัด แต่บางคนไม่รู้ตัวเองถนัดทางไหนคนส่วนใหญ่เรียนสายสามัญก็เรียนตาม พอจบม.ต้นไปต่อม.ปลาย จบ ม.ปลายก็เข้ามหาวิทยาลัย แห่มาสายนี้มากกว่าที่จะไปเรียนสายวิชาชีพ ซึ่งข้อมูลทางสถิติพบว่า คนจบสายอาชีพหางานได้มากกว่ารายได้ดีกว่า แต่คนก็ยังไปเรียนทางสายสามัญ เพราะเป็นค่านิยมของสังคม การจะแก้ไขจึงต้องมีการให้ข้อมูลและตอกย้ำ เนื่องจากคนไทยชอบตามกระแส เช่น มีกระแสภาพยนตร์ละครประวัติศาสตร์คนหันมาใส่ชุดไทยกัน กระแสมีส่วนสำคัญมาก ดังนั้นหากมีการสร้างภาพยนตร์ให้เห็นว่า คนเรียนสายวิชาชีพ แล้วชีวิตประสบความสำเร็จอย่างไร พระเอกจบสายวิชาชีพ แล้วสู้งานขยันขันแข็งร่ำรวย มีฐานะ คนก็จะเริ่มรู้สึกว่าน่าสนใจ หากให้รัฐมนตรีมาพูดเชิญชวนให้คนมาเรียนสายวิชาชีพมากขึ้นเพราะรายได้ดีกว่า ประเทศชาติต้องการมากกว่า เป็นการพูดผ่านหูแต่ไม่เข้าไปอยู่ในใจ ทำให้ยังเปลี่ยนค่านิยมของสังคมไม่ได้  ดังนั้นรัฐบาลต้องทำอย่างจริงจัง หาวิธีการสร้างกระแสโปรโมทจนกระทั่งเกิดค่านิยมที่ถูกต้องขึ้นมา โดยมองว่าทำอย่างไรให้สำเร็จ โดยอาจขอความร่วมมือจากสื่อต่างๆ เชียร์กระตุ้นให้รางวัล หรืออาจขอความร่วมมือจากนักแสดง มอบรางวัลศิลปิน เป็นต้น 

คนที่เรียนจบปริญญามา มักทำงานที่ไม่ตรงกับสายอาชีพ ต้องมาฝึกฝนกันใหม่ หากเราเตรียมตัวกันตั้งแต่เด็กเพื่อให้มีเป้าหมายชัดเจน แม้ว่าการฝึกฝนนั้นจะไม่ได้ปริญญา สามารถทำได้หรือไม่?          ในประเทศเยอรมัน ตั้งแต่เด็กมีการวางเป้าหมายว่าโตขึ้นจะทำอะไร ซึ่งส่วนใหญ่จะตามครอบครัว มีการสั่งสมองค์ความรู้แล้วฝึกให้ชำนาญ  เช่นการก่ออิฐในเยอรมัน วิชาก่ออิฐเรียน 3 ปี จบปวช. ปวส. สามารถก่ออิฐได้หลากหลายประเภท เรียนทุกรายละเอียดของการก่ออิฐ ไม่ใช่แค่อิฐที่เป็นกำแพง แต่เป็นรอบท่อ เป็นมุม เป็นวงแหวน ฯลฯ  เรื่องอะไรก็ตามถ้าศึกษาอย่างจริงจังแล้วเราจะพบว่า มีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก ถ้าเราทำแบบฉาบฉวย ก็จะรู้แบบผิวๆ การจะเหนือกว่าต้องรู้แบบเชิงลึก เช่น ช่างปูกระเบื้องเหมือนกัน วัสดุเหมือนกัน ปูนเหมือนกัน กระเบื้องเหมือนกันแต่ฝีมือต่างกัน คุณภาพจึงต่างกัน ให้จ่ายค่าแรงต่างกัน 3 เท่าก็ยอมจ่ายเพื่อให้ได้ช่างมือฝีมือดีงานประณีต หากจะเลือกสายไหนเลือกแต่เด็กแล้วฝึกให้เก่ง ทำทุกอย่างด้วยความประณีต ก็จะได้งานที่มีคุณภาพดี          คนไทยเรามีจุดเด่นคือ ความประณีต จากคำสอนในพระพุทธศาสนา อาหารไทย ผลไม้ประดิดประดอยเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงาม เพราะจะเอาไปถวายพระ ตอนนี้ทั่วโลกนิยมอาหารไทย ภาพลักษณ์อาหารไทยคืออาหารสุขภาพ รสชาติดี เป็นที่ยอมรับ ประเทศไทยเรามีดีเยอะ เพราะละเอียดประณีต สร้างวัดเราก็ประดิดประดอยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับเสาประดับผนังต่างๆ และคนไทยมีจิตใจที่งดงามจากคำสอนในพระพุทธทาสศาสนาซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมไทย เป็นต้นทุนของสังคมไทยที่สำคัญ ข้อได้เปรียบที่ทำด้วยความประณีต ฝีมือคนไทยไม่แพ้ใคร ถ้าหากเพิ่มความจริงจังต่อเนื่องเข้าไป สร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับเยาวชนไทย เลือกเรียนสายอาชีพมากขึ้น จะมีรายได้ดี มีอาชีพที่มั่นคง แล้วสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยภาพรวมประเทศไทยจะมีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากขึ้น 

สตีฟ จอบส์ ไม่จำเป็นต้องจบมหาวิทยาลัยแต่มีความฝัน มีเป้าหมายชัดเจน สำหรับคนที่กำลังเข้าสู่การเรียนสายอาชีพ ควรมีแนวความคิดอย่างไรบ้าง?          ค่านิยมในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก หากย้อนไปเมื่อ 100 ปีที่แล้ว คนไทยมองว่าเรียนหนังสือเป็นเรื่องไร้สาระ เรียนแล้วไม่ได้ใช้อะไร สมัยรัชกาลที่ 6 โรงงานในเมืองไทยมีไม่ถึง 10 โรงงาน รับคนงานได้ไม่ถึง 1% ของประชากรทั้งประเทศ คนไปเรียนหนังสือจึงไม่มีงานรองรับ รู้สึกมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์ สมัยก่อนคนที่ควรจะเรียนหนังสือคือ พระ เพื่ออ่านพระไตรปิฎกเท่านั้น เมื่อเศรษฐกิจขยายขึ้น อาชีพที่ต้องใช้ความรู้เริ่มมากขึ้น ค่านิยมจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงว่าเรียนหนังสือแล้วดี บางคนเขาบอกว่าเรียนไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคน จะได้สบาย พอเริ่มเห็นว่ารับราชการได้เพราะเรียนหนังสือ ค่านิยมการเรียนจีงค่อยๆเกิดขึ้น แล้วคนไปเป็นเจ้าคนนายคนคือจะต้องเรียนสายสามัญ ค่านิยมการเรียนสายสามัญจึงถูกปลูกฝังตั้งแต่นั้นมา แต่ในปัจจุบันสังคมเริ่มเปลี่ยนไป คนที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ปริญญา เพราะมีคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ เช่น บิล เกตส์, สตีฟ จอบส์, มาร์กซักเคอร์เบริ์ก เป็นต้น ซึ่งไม่ได้จบปริญญา แต่เอาจริงเอาจัง ทุ่มเท จนประสบความสำเร็จ ปริญญาจึงเป็นแค่เครื่องช่วยในการศึกษาอย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าใครคือคนที่เก่งทั้งหมด ค่านิยมสังคมจะเริ่มหันเหไปสู่ทิศทางที่ “ปริญญาจะเริ่มลดความสำคัญลง โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถจะสามารถทำงานตามที่หน่วยงานต้องการ หรือหากต้องการประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถทำได้ หากมีความรู้ความสามารถจริง คนจะเริ่มสนใจที่แก่นมากขึ้น” ดังนั้นอย่าปฏิเสธสายอาชีพ หากชอบและสนใจให้เรียน ซึ่งสายอาชีพตอนนี้เปิดกว้างมาก บางคนนึกถึงสายอาชีพ คิดว่ามีแต่ช่างอย่างเดียว ช่างทาสี ช่างยนต์ ช่างกล ฯลฯ สายอาชีพสอนภาษาอังกฤษยังมีเลย และสารพัดวิชาในนั้น การท่องเที่ยว การโรงแรม แทบจะรองรับงานเกือบทุกอย่างในประเทศไทย ลองหาข้อมูล แล้วเลือกเรียนสายที่สนใจ          เราไม่จำเป็นจะต้องเรียนสายสามัญ เพราะคิดว่าสายสามัญนั้นเท่ห์เรียนแล้วโก้เก๋ แต่มีทางเลือกอีกทางคือการเรียนสายอาชีพ ถ้าเราสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองและประมวลองค์ความรู้ให้แน่น จะสามารถประสบความสำเร็จไม่แพ้การเรียนสายสามัญ โดยเฉพาะจุดแข็งของประเทศไทยมีต้นทุนทางวัฒนธรรม หรือต้นทุนทางสังคม คือความละเอียดประณีตของคนไทยที่ได้รับการหล่อหลอมในพระพุทธศาสนานั่นเอง ถ้าสามารถนำจุดแข็งเหล่านี้ไปต่อยอดได้ จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เช่นเดียวกันรับชมคลิปวิดีโออาชีพหลักทางเลือก : ข้อคิดรอบตัว
ชมวิดีโออาชีพหลักทางเลือก : ข้อคิดรอบตัว   Download ธรรมะอาชีพหลักทางเลือก : ข้อคิดรอบตัว

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ยิ่งใหญ่ในรายละเอียด
      กฎหมายตาวิเศษ
      เงินดิจิทัล
      ศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา
      ลอกเลียนแบบ
      พลังแรงเชียร์
      หักหลังเขาแทงหลังเรา
      ประวัติศาสตร์ย้อนคิด
      เข็นครกขึ้นป.โท-ป.เอก
      สงสัยอย่างสร้างสรรค์
       หุ่นยนต์ คน แรงงาน
      เรียนให้สมวัย   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร