คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Five Hindrances in Meditation

คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Five Hindrances in Meditation นิวรณ์ 5 โดย Aj.Hakan Bilgili https://dmc.tv/a18788

บทความธรรมะ Dhamma Articles > คําคมภาษาอังกฤษ
[ 16 ก.ย. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 11685 ]

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
Five Hindrances in Meditation

 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน Five Hindrances in Meditation

นิวรณ์ 5
welcome to I like English 
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น


 โดย สุภักพร ตรีสุผล (สตาร์) & Aj.Hakan Bilgili

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 
Five Hindrances in Meditation นิวรณ์ 5

Original State of Mind, the true nature of the mind is one that is bright and pure. The  mind becomes clouded because it is tainted by defilements. 
สภาวะดั้งเดิมของใจ จิตของเราทุกคนนั้นมีสภาพสว่างและบริสุทธิ์เป็นปกติ แต่มาขุ่นมัวไป เพราะกิเลสที่เข้ามา 
 
Hindrances = เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค
Defilement = กิเลส
 
Hindrances are obstacles for a concentrated mind or defilements that can obstruct the mind. They prevent the mind from goodness and achieving progress in mental cultivation. 
"นิวรณ์" คือ อุปสรรคต่อจิตที่เป็นสมาธิ(Meditation) หรือ กิเลสที่ปิดกั้นใจ ไม่ให้บรรลุความดีหรือขัดขวางไม่ให้ก้าวหน้าในการเจริญภาวนา 
 
Concentrated mind = จิตที่เป็นสมาธิ 
Mental cultivation = การฝึกฝนจิต
 
Any one of these hindrances can become a mental block to one's efforts to find inner peace and happiness. 
ถ้าถูกนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งมากั้นเอาไว้แล้วก็จะถึงความดี หรือถึงความสงบ ความสุขไม่ได้ 
 
First:Sensual Desire; Craving for pleasure to the five senses: sight, soundm smell, taste and touch.  When desire is not held in check it can turn into obsession. 
กามฉันทะ คือ มีความพอใจในกามคุณทั้งห้าอันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสทางกายอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ในเพศที่ตรงกันข้าม หรือแม้แต่เพศเดียวกัน เมื่อมีมากทำให้เกินความหมกหมุ่นครุ่นคิดเพ่งเลงถึงความน่ารัก  น่าใคร่ในกามคุณ 
 
Sensual Desire = กามฉันทะ
Crave = ปรารถนา
 
Second: Ill-will; feelings of malice directed toward others. They come in the forms of moodiness, irritation, dissatisfaction, anger, vengefulness, hatred, reprisal, negative outlook, bad intention, and seeing other as an enemy. 
ความพยาบาท คือ ความคิดร้าย ความรู้สึกไม่ชอบใจสิ่งทั้งหลายทั่งปวง ได้แก่ ความขุ่นใจ ความขัดเคีองใจ ความไม่พอใจ ความโกรธ ความผูกโกรธ ความเกลียด ความผูกใจเจ็บ การมองในแง่ร้าย การคิดร้าย มองเห็นคนอื่นเป็นศัตรู 
 
Ill-will = ความพยาบาท
Moodiness = ความขุ่นใจ
Irritation = ความขัดเคืองใจ 
Vengefulness = ความผูกโกรธ
 
Five Hindrances in Meditation นิวรณ์ 5

These feelings bring unrest to the mind which makes it hard to achieve good concentration (Samadhi). In the practice of meditation, it is important that one Iet go of every kind of thought, positive or negative, just keeping your mind ccalm and still. 
ความรู้สึกเหล่านี้ทำให้ใจกระสับกระส่ายไม่เป็นสมาธิ ให้ทิ้งทุกอย่างให้วางทุกสิ่ง ทั้งทางที่ดี และไม่ดี แค่รักษาใจเราให้สงบ และหยุดนิ่ง
 
Third: Apathy and inertia discouragement and lethargy. 
Apathy and Inertia ถีนมิทธะ คือ ความท้อแท้และความง่วงซึม
 
Apathy or Thina in Pali means feeling discouraged, depressed, dejected, lack of spirit, lonely and blue. These are the symptoms of the mind. 
ความท้อแท้ใจ หรือ หดหู่ใจ ถดถอย ท้อแท้ ซบเซา เหงาหงอย 
 
Inertia or Middha means laziness, drowsiness, slowness, sleepiness, sluggishness, lethargy, weariness, idleness, and lack of energy. These are symptoms of the body. 
มิทธะ หรือ Inertia แปล่า ความเกียจค้าน หรือความง่วงซึม ความเฉื่อยชาโงกง่วง อืดอาด ตื้อตัน อาการซึมๆ เฉาๆ 
 
Drowsiness = ความง่วงซึม 
 
These two defilements cause a person to lose enthusiasm and aspiration in his activity. 
 
Enthusiasm = ความกระตือรือร้น 
Aspiration = ความทะเยอทะยาน 
 
Fourth: Restlessness and agitation inability to calm the mind. 
หรือ อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าง และความรำคาญ 
 
Restlessness or Uddhacca means restlessness, lack of calm, going astray, troubling, worrying, and being nervous. 
Restlessness หรือ อุทธัจจะ แปลว่า ความฟุ้งซ่าน ไม่สงบ ส่าย พล่านไป ยุ่งยากใจ กลุ้มใจ กังวลใจ 
 
Agitation or Kukkucca means annoyance, chaos, disturbance, suspicion and apprehension of the mind. 
Agitation หรือ กุกกุจจะ แปลว่า ความรำคาญ วุ่นวายใจ รำควญใจ ระแวงใจ 
 
A person in this state of mind can be easily perturbed and upset.
ถ้าใครมีพูดให้กระทบนิดหน่อยก็รำคาญ หรือบางครั้งแม้เขาพูดดีก็รำคาญ เพราะใจวุ่นวายเสียแล้ว 
 
Perturb = รำคาญใจ
 
The last one, Doubt and uncertainty misgiving and hesitation. 
นิวรณ์ตัวสุดท้าย Doubt and uneertainty หรือ วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย 
 
Doubt = ความสงสัย 
Uncertainty = ความลังเล
 
This is another obstacle that impedes mental development. For example, doubting if merit, demerit, heaven and hell really exist; whether the practicving meditation method is correct or productive. 
จัดเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาจิตที่สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกัน คำว่า สงสัย ในที่นี้หมายถึงสงสัย เช่น สงสัยว่า บาปบุญจะมีหรือไม่ นรกสวรรค์จะมีหรือไม่ วิธีปฏิบัติกรรมฐานที่ตนเองกำลังปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องหรือไม่ ทำแล้วจะได้ผลหรือไม่ เป็นต้น 
 
Today we've learned a lot of vocabulary about "Five hindrances" as well as other useful words. For example; 
 
Sensual Desire = ความพอใจในกามคุณ 
Ill-will = ความพยาบาท
Apathy & Inertia = ความท้อแท้ และง่วงซึม
Restlessness & Agitation = ความฟุ้งซ่านและรำคาญใจ 
Doubt &Uncertainty = ความลังเลและสงสัย 
Mental cultivation = การฝึกฝนจิต 

 


รับชมคลิปวิดีโอI Like English ตอน Five Hindrances in Meditation
ชมวิดีโอI Like English ตอน Five Hindrances in Meditation   Download ธรรมะI Like English ตอน Five Hindrances in Meditation

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ


http://goo.gl/ya7daJ


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Tips For vocab learning
      English Proverbs #2
      English Proverbs #1
      Short Life, Long Life อายุสั้น อายุยืน
      More Determination, More Merit ตั้งใจมาก ได้บุญมาก
      For Your Own Benefit And For The Benefit Of Others ประโยชน์ตน และผู้อื่น
      Super-Advanced Meditation ทำวิชชาได้
      Merit & demerit are the only things we can take with us
      No Nonsense Spoken ไม่เป็นสาระไม่พูด
      คำคมภาษาอังกฤษ English Quotes คำคมประกอบภาพสวยๆ
      It’s The Present That Counts สำคัญที่ปัจจุบัน
      Youth Is Not A Factor If You Have Merit อายุน้อยไม่เป็นไร ขอให้บุญเยอะ   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร