ธรรมยาตรา มหากุศล

บุญใหญ่ “ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร” เป็นมหากุศลบุญพิเศษที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว และในปีนี้ตรงกับวันที่ 2-31 มกราคม 2567 https://dmc.tv/a24474

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ธรรมยาตรา
[ 24 ม.ค. 2562 ] - [ ผู้อ่าน : 18272 ]
 
“ธรรมยาตรา มหากุศล”

 
“ติฏฺฐนฺเต นิพฺพุเต จาปิ    สเม จิตฺเต สมํ ผลํ
เจโตปสาทเหตุมฺหิ        สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคตึ

     พระตถาคตยังทรงพระชนม์อยู่ก็ดี หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ดี เมื่อมีจิตเลื่อมใสเสมอกัน ผลบุญก็เสมอกัน สัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติ เพราะเหตุแห่งจิตเลื่อมใส”
 
     บุญใหญ่ “ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร” เป็นมหากุศลบุญพิเศษที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว และในปีนี้ตรงกับวันที่ 2-31 มกราคม 2562 เป็นเดือนที่ทุกท่านจะได้ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 
 
      ตลอดเดือนมกราคมมีกิจกรรมบุญธรรมยาตราหลายกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสั่งสม ได้แก่ บุญถวายภัตตาหารน้ำปานะเป็นสังฆทาน บุญตักบาตร บุญจากการรักษาศีล 5 บุญถวายการต้อนรับพระด้วยการโปรยดอกไม้ บุญจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา บุญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ บุญสักการะรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำ บุญจากการทอดผ้าป่าบำรุงวัด บุญทำนุบำรุงศาสนาสถาน ทำความสะอาดเสนาสนะ บุญสวดธรรมจักร บุญนั่งสมาธิ(Meditation) เป็นต้น และบุญอื่นๆ อีกมากมายสุดแล้วแต่ทุกท่านจะขวนขวาย ทุกๆ บุญในกิจกรรมโครงการธรรมยาตรานี้ล้วนเป็นบุญใหญ่ หากทุกท่านตั้งจิตทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาพระผู้ปราบมาร จะทำให้จิตใจผ่องใส และเป็นทางมาแห่งบุญอันมหาศาล ดั่งพุทธพจน์ที่ยกไว้ ณ เบื้องต้น
 
 
      ผู้ใดยังจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันไม่มีประมาณ กระทำการบูชา ผลบุญย่อมยิ่งใหญ่ไพบูลย์จักประมาณมิได้ ดั่งเรื่องของนายสุมนมาลาการผู้เป็นช่างร้อยมาลัยขายดอกไม้ ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีรัศมีกายสว่างไสว ทำให้นายสุมนมาลาการมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างมาก อยากจะบูชาพระพุทธเจ้า แต่ในมือของเขามีเพียงดอกไม้ 8 กำมือ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เก็บมาเตรียมจะนำส่งไปเป็นบรรณาการแด่พระราชา จึงคิดจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ 8 กำมือนี้
 
      ในขณะที่คิดอยู่นั้นเอง ความคิดหนึ่งก็แทรกขึ้นมากว่า “ถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้นี้แล้ว พระราชาก็จะไม่ได้ดอกไม้เป็นบรรณาการ ก็จะทรงกริ้ว อาจจะสั่งขังคุกเรา อาจจะเฆี่ยนเรา อาจจะฆ่าเรา ก็เป็นได้ เราจะบูชาพระพุทธเจ้าดีไหมหนอ ??”

      ไม่นานนักนายมาลาการก็คิดได้ว่า “พระราชาจะขับไล่เรา จะเฆี่ยนเรา หรือจะฆ่าเราก็ตามที แม้การส่งดอกไม้ให้พระราชาก็ช่วยชีวิตเราได้เพียงชาตินี้ชาติเดียว แต่การบูชาพระพุทธเจ้าจะเกิดประโยชน์สุขแก่เราในหลายแสนกัปป์ทีเดียว” นายสุมนมาลาการจึงมีจิตผ่องใส จิตตั้งมั่นไม่หวาดหวั่นแม้ด้วยชีวิต คิดเพียงอย่างเดียวว่า “เราจะบูชาพระพุทธเจ้า” เขาได้ถือดอกมะลิ 8 กำมือมุ่งตรงเข้าไปหาพระพุทธเจ้า แล้วซัดดอกมะลิขึ้นไปในอากาศ ความอัศจรรย์บังเกิดขึ้น ดอกมะลิกลายเป็นห้องแห่งดอกไม้ห้อมล้อมกระทำการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รัศมีสว่างไสวพุ่งออกเวียนประทักษิณรอบพระพุทธองค์แล้วพุ่งไปข้างหน้า มหาชนทั่วทั้งพระนครเห็นเหตุการณ์นั้นพากันแตกตื่น ต่างมีจิตเลื่อมใส ถือเอาเครื่องบูชามากระทำการบูชาพระพุทธเจ้ากันหมดทั้งพระนคร
 
 
     แม้พระราชาเองก็เห็นเหตุอัศจรรย์นั้นเช่นกัน และทราบว่านายสุมนมาลาการได้นำดอกมะลิที่จะถวายเป็นบรรณาการแด่ตนนำมาบูชาพระพุทธเจ้าแทน  จึงสอบถามนายสุมนมาลาการว่า “เธอคิดอย่างไร ตอนบูชาพระพุทธเจ้า ?” นายสุมนมาลาการจึงตอบว่า “ผมคิดว่า พระราชาจะเฆี่ยนเรา จะขับไล่เรา หรือจะฆ่าเราก็ตามที เราจะบูชาพระพุทธเจ้า”

     พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่า นายสุมนมาลาการนี้ยอมสละได้แม้ชีวิต เพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้า พระราชาจึงมีจิตเลื่อมใสในนายสุมนมาลาการเป็นอย่างมาก ได้พระราชทานทรัพย์มากมาย มีช้าง ม้า ทาสชาย ทาสหญิง เงินทองต่างๆ ให้แด่เขา

     ในวันนั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ผลบุญที่นายสุมนมาลาการได้กระทำว่า นายมาลาการนี้จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่มนุษย์และสุคติภูมิแต่เพียงเท่านั้น จะไม่รู้จักทุคติเลยตลอดแสนกัปป์ ภายหลังจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า “สุมนะ”

     เราจะเห็นได้ว่าผลแห่งการทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วกระทำการบูชาด้วยการสร้างบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การถวายดอกไม้ของหอม การถวายทาน การทำความสะอาดเสนาสนะ การประพฤติอ่อนน้อม การเปล่งวาจาสาธุ เป็นต้น ผลบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณนั้นย่อมยิ่งใหญ่เกิดกว่าจะประมาณได้ เพราะแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ดี หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ดี เมื่อมีจิตเลื่อมใสเสมอกัน ผลบุญก็เสมอกัน
 
     ดังนั้น โครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารนี้ มีกิจกรรมบุญให้ทุกท่านได้ร่วมสั่งสมขวนขวายอีกมากมาย จึงขอเชิญมาสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับทุกท่านเถิด

ขอให้เจริญในธรรม
พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      คำอธิษฐานจิต "โปรยดอกเบญจทรัพย์ และทรัพย์บานชื่น"
      แผนที่ และผังจราจร เส้นทางเดินพระธรรมยาตรา ปีที่ 12
      พิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,139 รูป (ธรรมยาตราปีที่ 11)
      โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
      แผนที่ และผังจราจร เส้นทางเดินพระธรรมยาตรา ปีที่ 11
      ข้อแนะนำในการโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ธรรมยาตรา ปีที่ 11
      คำอธิษฐานจิตบำรุงศาสนสถาน
      คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ต้อนรับพระธรรมยาตรา
      อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง เส้นทางมหาปูชนียาจารย์
      โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 9
      พิธีทอดผ้าป่า บำรุงพระพุทธศาสนา 40 วัด ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8
      ประมวลภาพธรรมยาตรา ปีที่ 8 ประจำวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
      ประมวลภาพธรรมยาตรา ปีที่ 8 ประจำวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related