อุุทัญจนีชาดก ชาดกว่าด้วยหญิงโจร

พระโพธิสัตว์รู้ดีว่าไม่อาจเหนี่ยวรั้งผู้เป็นลูกที่กำลังลุ่มหลงในตัวหญิงผู้นั้นได้ จึงอนุญาตและให้โอวาทไว้ “ เอาเถิดลูกพ่อ หากเจ้าต้องการไปอยู่กับนาง เจ้าก็ไปเถิด ” “ ถ้างั้นข้าลาล่ะนะท่านพ่อ ” “ ช้าก่อนลูกเอ๋ย เมื่อเจ้าไปอยู่กับนางแล้ว หากวันใดนางใช้ให้เจ้าทำงานหาเลี้ยงดูนาง เมื่อนั้นเจ้าจงกลับมาหาพ่อ ” ดาบสหนุ่มมาอยู่กับนางผู้ล่อลวงนั้นได้ไม่นาน นางก็ให้เขาตกอยู่ในอำนาจตน https://dmc.tv/a25069

บทความธรรมะ Dhamma Articles > นิทานชาดก 500 ชาติ
[ 13 ก.ค. 2562 ] - [ ผู้อ่าน : 17289 ]

ชาดก 500 ชาติ

อุทัญจนีชาดก-ชาดกว่าด้วยหญิงโจร

หญิงสาวชาวกรุงสาวัตถีนางหนึ่งเธอมีรูปงามแต่หาได้มีชายใดมาเหลียวแล

หญิงสาวชาวกรุงสาวัตถีนางหนึ่งเธอมีรูปงามแต่หาได้มีชายใดมาเหลียวแล
  
     ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภการเล้าโลมของถุลกุมาริกาแล้วทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้
ครั้งนั้นธิดาของสกุลชาวสาวัตถีผู้หนึ่ง เป็นหญิงรูปงามแต่ไม่มีใครมาสู่ขอ
 
มารดาของหญิงงามคิดหาวิธีการที่จะล่อลวงชายเพื่อเป็นคู่ครองให้บุตรสาวของตน
 
มารดาของหญิงงามคิดหาวิธีการที่จะล่อลวงชายเพื่อเป็นคู่ครองให้บุตรสาวของตน
 
     มารดาของนางคิดจะหาคู่ครองให้ จึงวางแผนให้บุตรสาวของตนล่อลวงภิกษุพระศากยรูปหนึ่งให้สึกเสีย “ เฮ้อ ลูกเราก็โตเป็นสาวแล้ว ทำไมยังไม่มีใครมาขอนะ
แบบนี้ต้องใช้แผนสะหน่อยแล้ว ”
 
มารดาสาวงามวางแผนให้บุครสาวตนล่อลวงภิกษุหนุ่มที่<a href=http://www.dmc.tv/search/บิณฑบาต title='บิณฑบาต' target=_blank><font color=#333333>บิณฑบาต</font></a>ผ่านเรือนตน
 
มารดาสาวงามวางแผนให้บุครสาวตนล่อลวงภิกษุหนุ่มที่บิณฑบาตผ่านเรือนตน
 
     หญิงผู้เป็นมารดาวางแผนให้บุตรสาวของตนล่อลวงภิกษุที่บิณฑบาตผ่านหน้าเรือนตน “ ลูกแม่ เดี๋ยวพอมีนักบวชผ่านมา ก็เรียกเข้ามาที่เรือนของเราเลยนะ ” “ ได้จ๊ะท่านแม่ ”
ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเพิ่งบวชได้ไม่นาน เดินตามขบวนบิณฑบาตผ่านหน้าเรือน

สาวงามได้นิมนต์ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งไปรับ<a href=http://www.dmc.tv/search/ภัตตาหาร title='ภัตตาหาร' target=_blank><font color=#333333>ภัตตาหาร</font></a>เช้าที่เรือนของตน
 
สาวงามได้นิมนต์ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งไปรับภัตตาหารเช้าที่เรือนของตน
 
     หญิงนั้นก็เข้าไปไหว้รับบาตรแล้วนิมนต์ภิกษุหนุ่มมาสู่เรือนของตน “ หลวงพี่คะ นิมนต์เจ้าค่ะ ” เมื่อภิกษุหนุ่มเข้ามานั่งในเรือน นางก็ถวายข้าวยาคูลที่เตรียมไว้ แล้วบอกให้
ภิกษุนั้นมายังเรือนของตนเท่านั้น “ ต่อไปหลวงพี่มาที่นี่เท่านั้น ไม่ต้องไปบิณฑบาตที่ไหนอีกแล้วนะเจ้าค่ะ ”
 
ภิกษุหนุ่มออกบิณฑบาตและรับภัตตาหารเช้าที่บ้านสาวงามทุกวัน
 
ภิกษุหนุ่มออกบิณฑบาตและรับภัตตาหารเช้าที่บ้านสาวงามทุกวัน
 
     “ ได้สิ...ดีจริง ๆ ไม่ต้องเดินให้เมื่อย แถมยังได้เจอสาวงามทุกวันอีกต่างหาก ” ตั้งแต่นั้นภิกษุนั้นก็ไปบิณฑบาตยังเรือนนั้นเป็นประจำ ทุกวันหลังจากถวายข้าวยาคูลแล้ว
หญิงนางนั้นก็จะพูดคุยยั่วยวนภิกษุหนุ่มนั้นเสมอ
 
กาลเวลาผ่านไปภิกษุหนุ่มเริ่มหลงใหลในมารยาของหญิงงามที่ตนได้พบเจอทุกวัน
 
กาลเวลาผ่านไปภิกษุหนุ่มเริ่มหลงใหลในมารยาของหญิงงามที่ตนได้พบเจอทุกวัน
 
     “ หลวงพี่นี่คุยสนุกจริง ๆ นะเจ้าค่ะ ถ้าได้คุยกันทั้งวันก็คงดี ” “ ข้าจะคุยกับเจ้าทั้งวันได้ยังไง ข้าก็มีกิจของนักบวชเหมือนกันนะ ” “ แหม ถ้าอย่างนั้น หลวงพี่ก็สึกออกมาสิเจ้าค่ะ ”
ภิกษุหนุ่มถูกยั่วยวนมากเข้าก็คิดอยากสึก จึงไปหาพระอาจารย์อุปัชฌาย์ของตนเพื่อขอสึก
 
ภิกษุหนุ่มแจ้งความประสงค์ต่อพระอุปัชฌาย์ของตนเพื่อขอ<a href=http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_480706_02.html title='ลาสิกขา' target=_blank><font color=#333333>ลาสิกขา</font></a>
 
ภิกษุหนุ่มแจ้งความประสงค์ต่อพระอุปัชฌาย์ของตนเพื่อขอลาสิกขา
 
     ฝ่ายพระอาจารย์อุปัชฌาย์ เมื่อรู้ว่าศิษย์ของตนต้องการสึกเพราะถูกเล้าโลมโดยถุลกุมาริกา ก็นำศิษย์ไปเข้าเฝ้าพระศาสดา “ ภิกษุผู้นี้ ต้องการสึกเพราะถูกเล้าโลมโดย
ถุลกุมาริกาพระเจ้าค่ะ ” “ ดูก่อนภิกษุ ได้ยินว่าเธอกระสันจริงหรือ ” 
 
พระอุปัชฌาย์พาภิกษุหนุ่มเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา
 
พระอุปัชฌาย์พาภิกษุหนุ่มเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา
     
     “ จริงพระเจ้าค่ะ ข้าพระองค์ มีใจให้หญิงสาวเจ้าเนื้อนางหนึ่งพระเจ้าค่ะ ” “ ดูก่อนภิกษุ นางนี้เคยทำความฉิบหายให้เธอ แม้ในกาลก่อน เธออาศัยนางนี้ ถึงความเสื่อมจากศีล
เที่ยวซบเทราไป ต่ออาศัยบัณฑิตจึงได้ความสุข ”
 
พระศาสดาทรงตรัสเล่า<a href=http://www.dmc.tv/articles/jataka.html title='นิทาน' target=_blank><font color=#333333>นิทาน</font></a> อุทัญจนีชาดก แก่เหล่าภิกษุทั้งหลาย
 
พระศาสดาทรงตรัสเล่านิทาน อุทัญจนีชาดก แก่เหล่าภิกษุทั้งหลาย
 
     พระพุทธองค์ตรัสดังนี้แล้ว จึงยกเรื่องราวในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ ในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์
มีสมบัติมากในแคว้นกาสี เมื่อศึกษาศิลปวิทยาจนสำเร็จแล้ว
 
กรุงพาราณสีในยุคสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติ
 
กรุงพาราณสีในยุคสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติ
 
     จึงสร้างครอบครัวที่กรุงพาราณสีนั้น ต่อมาภรรยาของพระโพธิสัตว์ได้ถึงแก่กรรม พระโพธิสัตว์เกิดความเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตแบบฆราวาส จึงพาบุตรชายเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษี
ดำรงชีวิตด้วยเผือกมันและผลไม้ “ชีวิตคนเรานี้ไม่เที่ยงจริง ๆ ลูกเอ๋ย เราออกบวชแล้วไปอยู่ป่ากันเถอะ ”
 
พราหมณ์พระโพธิสัตว์และบุตรชายได้ออกบวชเป็นฤาษี
 
พราหมณ์พระโพธิสัตว์และบุตรชายได้ออกบวชเป็นฤาษี
  
     “ ท่านพ่อไปไหน ข้าก็ขอตามไปด้วย ” ครั้งนั้นมีโจรชาวปัจจันตคามเข้าปล้นชาวบ้าน พวกโจรนั้นจับคนเป็นเชลยให้ขนข้าวของเดินทางไปสู่ชายแดน “ เอ้า พวกเจ้าขนของมีค่า
ไปให้หมด ฮ่า ๆๆๆ สบายจริง ๆ ไม่ต้องทำมาหากินกันให้เหนื่อย ”
 
พราหมณ์พระโพธิสัตว์และบุตรชายได้พักอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์    

พราหมณ์พระโพธิสัตว์และบุตรชายได้พักอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์
 
     “ อย่าเอาเงินของข้าไปเลย บ้านข้ายากจน ถ้าเจ้าเอาไป แล้วข้าจะเอาเงินที่ไหนใช้ ” “ ก็เรื่องของเจ้าสิ ข้าเป็นโจรนะ ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์ ฮ่าๆๆๆ ” ในกลุ่มเชลย
ที่พวกโจรกวาดต้อนไปนั้น มีหญิงงามนางหนึ่งซึ่งชำนาญในการล่อลวงผู้อื่น 
 
มีโจรปัจจันตคามกลุ่มหนึ่งออกปล้นสะดมทำให้ชาวบ้านมากมายต้องเดือดร้อน
 
มีโจรปัจจันตคามกลุ่มหนึ่งออกปล้นสะดมทำให้ชาวบ้านมากมายต้องเดือดร้อน
  
     นางแสร้งทำทีคล้อยตามโจรโดยไม่ขัดขืนเพื่อหาโอกาสหลบหนี “ อ้าวๆ นั้นเจ้าเป็นอะไรเดินชักช้าแบบนี้ เมื่อไหร่มันจะถึง ” “ พี่โจรรูปหล่อ ข้ามีอะไรจะให้ สนใจไหมจ๊ะ ”
“ ไหน ๆ เจ้ามีอะไร ” “ แหม พี่โจรให้ตรงนี้ไม่ได้หรอกนะ ข้าอาย เราไปที่ลับตาคนดีกว่า ”
 
พวกโจรกวาดต้อนชาวบ้านเป็นเชลยของตน
 
พวกโจรกวาดต้อนชาวบ้านเป็นเชลยของตน
 
     “ ฮ่ะ ๆๆๆ โชคดีจริง ๆ นะเรา ” นางล่อลวงโจรจนหลงกล เข้าป่าไปกับนางเพียงสองคน เมื่อสบโอกาสนางก็รีบหนีทันที “ ว่าไงน้องสาว นี่เราก็ออกมาไกลจากขบวนแล้วนะ
มีอะไรจะให้ข้าละ ” “ ใจเย็นสิจ๊ะ ข้ากำลังจะเอาออกมานี่ไง นี่แน่ะเจ้าโจรชั่ว ”
 
หญิงงามนางหนึ่งซึ่งชำนาญในการล่อลวงผู้อื่นถูกจับมาเป็นเชลยของหมู่โจร
 
หญิงงามนางหนึ่งซึ่งชำนาญในการล่อลวงผู้อื่นถูกจับมาเป็นเชลยของหมู่โจร
 
     “ โอ๊ย  ” “ รีบแผ่นก่อนดีกว่าเรา ” เมื่อหนีจากพวกโจรมาได้ นางก็เดินหลงทางอยู่ในป่าจนมาถึงอาศรมของพระโพธิสัตว์ในเวลาเช้า “ นั่นอาศรมนิ คงมีใครช่วยเหลือเราได้บ้างล่ะ
ช่วยด้วยจ้า ช่วยด้วย ช่วยด้วยจ้า ช่วยด้วย ”
 
หญิงงามได้ใช้มารยาของตนล่อลวงโจรจนนางสามารถหนีออกมาจากการเป็นเชลยได้
 
หญิงงามได้ใช้มารยาของตนล่อลวงโจรจนนางสามารถหนีออกมาจากการเป็นเชลยได้
 
     ขณะนั้นพระโพธิสัตว์ออกไปหาผลไม้ในป่า มีเพียงดาบสลูกชายเฝ้าอาศรมอยู่ เมื่อได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ จึงรีบออกมาดู “ เจ้ามาจากไหนกัน มีอะไรให้ข้าช่วยรึ ”
“ ข้าถูกโจรป่าจับตัวมา เพิ่งหนีออกมาได้จ๊ะ ตอนนี้ข้าเหนื่อยเหลือเกิน ขอพักที่นี่สักหน่อยนะ
 
หญิงงามได้ทางหลบหนีกลุ่มโจรตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้า
 
หญิงงามได้ทางหลบหนีกลุ่มโจรตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้า
 
     ....(นักบวชหนุ่มนี้ น่าตาไม่เลวเลย ดีล่ะ ข้าจะได้ใช้มารยาและก็ความสวยของข้า ทำให้หลงข้าให้ได้) ” หญิงนั้นล่อลวงดาบสหนุ่มให้ตกในอำนาจของตน แล้วก็ชักชวน
ให้ดาบสนั้นเข้าเมืองไปอยู่กับตน “ พ่อหนุ่มรูปงาม คนหนุ่มๆ อย่างเจ้า
 
หญิงงามได้หนีเข้าป่ามาจนเจอกับอาศรมของพระโพธิสัตว์และบุตรชาย
 
หญิงงามได้หนีเข้าป่ามาจนเจอกับอาศรมของพระโพธิสัตว์และบุตรชาย
 
     มาอยู่ป่าแบบนี้ไม่เหงาเหรอ ” “ ไม่เหงาหรอก ทำไมรึ ” “ ข้า ถูกใจเจ้าเหลือเกิน ถ้าไม่รังเกียจละก็ ไปอยู่ด้วยกันกับข้าสิ รับรองข้าจะทำให้เจ้ามีความสุขทั้งวันทั้งคืนเลยละ ”
“ ถ้าข้าไม่อยู่แล้ว ท่านพ่อจะอยู่กับใครล่ะ ” “ หรือว่าเจ้ารังเกียจข้าล่ะ น่าน้อยใจนัก ”

หญิงงามได้ชักชวนและหลอกล่อให้ฤาษีหนุ่มออกจากป่าไปอยู่เรือนของตน
 
หญิงงามได้ชักชวนและหลอกล่อให้ฤาษีหนุ่มออกจากป่าไปอยู่เรือนของตน
 
     “ เปล่าเลย ข้าไปอยู่กับเจ้าก็ได้ แต่ขอรอบอกกับท่านพ่อก่อนนะ ” ดาบสหนุ่มรับคำนางแล้วก็รอพบบิดาเพื่อบอกลา แต่หญิงผู้มากมารยานั้น เกรงดาบสผู้พ่อจะรู้ทัน และขับไล่ตน
นางจึงขอเดินทางล่วงหน้าไปก่อน แล้วให้ดาบสหนุ่มตามไปทีหลัง
 
หญิงงามออกเดินทางกลับเรือนของตนก่อนโดยไม่รออยู่พบกับฤาษีพระโพธิสัตว์
 
หญิงงามออกเดินทางกลับเรือนของตนก่อนโดยไม่รออยู่พบกับฤาษีพระโพธิสัตว์
 
     “ เอ่อ ข้าว่า ข้าล่วงหน้าไปก่อนดีกว่า จะได้จัดเตรียมการต้อนรับเจ้าด้วย ” “ ได้สิ ถ้าได้บอกพ่อแล้ว ข้าจะรีบตามเจ้าไปนะ ” ตั้งแต่นางผู้นั้นจากไป ดาบสหนุ่มก็เฝ้าแต่คิดถึงนาง
ไม่ทำงานของตนเหมือนเช่นทุกวัน จนกระทั่งพระโพธิสัตว์กลับมายังอาศรม
 
พระโพธิสัตว์กลับมาจากการหาผลไม้ในป่าพบบุตรชายของตน<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97.html title='ซึมเศร้า' target=_blank><font color=#333333>ซึมเศร้า</font></a>เปลี่ยนไปจากเคยเป็น
 
พระโพธิสัตว์กลับมาจากการหาผลไม้ในป่าพบบุตรชายของตนซึมเศร้าเปลี่ยนไปจากเคยเป็น
 
      เห็นดาบสหนุ่มนั่งทำหน้าเศร้าอยู่ จึงเข้าไปถาม “ ลูกเอ๋ย ทำไมวันนี้เจ้าไม่หักฟืน ตักน้ำ ก่อไฟเหมือนเช่นทุกวัน แล้วนี่ทำไมมานั่งหน้าเศร้าอยู่ตรงนี้ล่ะ ” “ ท่านพ่อ วันนี้ตอนที่ท่าน
ไปหาผลไม้ มีหญิงคนหนึ่งมาชวนข้าไปอยู่ในเมืองด้วยกัน ข้าอยู่รอเพื่อบอกท่านนี้แหละ ส่วนนางไปรอข้าอยู่ในเมืองแล้ว ”

ดาบสหนุ่มได้เล่าเรื่องของตนและหญิงงามที่ในเรื่องที่ได้รับปากกับนางไว้แก่บิดาของตน
 
ดาบสหนุ่มได้เล่าเรื่องของตนและหญิงงามที่ในเรื่องที่ได้รับปากกับนางไว้แก่บิดาของตน
 
      พระโพธิสัตว์รู้ดีว่าไม่อาจเหนี่ยวรั้งผู้เป็นลูกที่กำลังลุ่มหลงในตัวหญิงผู้นั้นได้ จึงอนุญาตและให้โอวาทไว้ “ เอาเถิดลูกพ่อ หากเจ้าต้องการไปอยู่กับนาง เจ้าก็ไปเถิด ” “ ถ้างั้นข้าลาล่ะ
นะท่านพ่อ ” “ ช้าก่อนลูกเอ๋ย เมื่อเจ้าไปอยู่กับนางแล้ว หากวันใดนางใช้ให้เจ้าทำงานหาเลี้ยงดูนาง เมื่อนั้นเจ้าจงกลับมาหาพ่อ ”
 
ดาบสหนุ่มถูกหญิงงามใช้งานสารพัดจนเขาทนไม่ไหว
 
ดาบสหนุ่มถูกหญิงงามใช้งานสารพัดจนเขาทนไม่ไหว
 
     ดาบสหนุ่มมาอยู่กับนางผู้ล่อลวงนั้นได้ไม่นาน นางก็ให้เขาตกอยู่ในอำนาจตนและใช้งานเขาสารพัด “วันนี้ข้าอยากกินเนื้อจัง เจ้าจงไปหามาให้ข้ากินหน่อยนะ ” “ ได้จ๊ะ ” “ เสร็จแล้ว
ก็อย่าลืมซักผ้าแล้วก็เตรียมน้ำให้ข้าอาบด้วยล่ะ ” “ ได้จ๊ะ ” “ แล้วพรุ่งนี้ ข้าอยากกินปลา เจ้าจงไปหามาให้ข้าด้วยนะ ” “ ได้จ๊ะ ”
 
 
ดาบสหนุ่มได้หลบหนีหญิงงามกลับไปหาฤาษีพระโพธิสัตว์บิดาของตน
 
ดาบสหนุ่มได้หลบหนีหญิงงามกลับไปหาฤาษีพระโพธิสัตว์บิดาของตน
 
      ดาบสหนุ่มถูกใช้งานมากเข้าก็ทนไม่ไหว เมื่อนึกถึงคำของบิดาแล้ว เขาจึงหนีกลับมายังอาศรมในป่าหิมพานต์ “ ไม่ไหวแล้ว ใช้งานข้าเยี่ยงทาสแบบนี้ ท่านพ่อพูดไว้ไม่ผิดเลย
ข้าหนีกลับไปอยู่กับท่านพ่อดีกว่า ” เมื่อกลับมาถึงอาศรมแล้ว ดาบสหนุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้เป็นบิดาฟัง พระโพธิสัตว์จึงปลอบใจดาบสผู้เป็นลูก
 
ดาบสหนุ่มสำนึกผิดและได้กราบขอโทษบิดาของตน
 
ดาบสหนุ่มสำนึกผิดและได้กราบขอโทษบิดาของตน
 
          “ ข้าขอโทษที่ข้าไม่เชื่อฟังท่าน ” “ ลูกเอ๋ย ช่างเถิดเจ้าจงเจริญเมตตากรุณาไว้ ” พระโพธิสัตว์ปลอบใจดาบสผู้เป็นลูกแล้ว จึงบอกกสินและบริกรรมให้ ไม่นานนักดาบสหนุ่มนั้น
ก็ได้อภิญญาและสมาบัติ เจริญพรหมวิหาร แล้วไปบังเกิดในพรหมโลกพร้อมด้วยบิดา พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประกาศสัจจะในเวลาจบสัจจะภิกษุนั้นดำรงใน
โสดาปัตติผล แล้วทรงประชุมชาดก
 
 

ถุลกุมาริกาในครั้งนั้น ได้มาเป็น ถุลกุมาริกาในบัดนี้
ดาบสน้อย ได้มาเป็น ภิกษุผู้กระสัน
ส่วนดาบสผู้บิดา ได้มาเป็น เราตถาคต ฉะนี้แล
 

รับชมคลิปวิดีโออุทัญจนีชาดก ว่าด้วย หญิงโจร
ชมวิดีโออุทัญจนีชาดก ว่าด้วย หญิงโจร    Download ธรรมะอุทัญจนีชาดก ว่าด้วย หญิงโจร
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ทิปิชาดก ชาดกว่าด้วยแพะกับเสือเหลือง
      ตัจฉกสูกรชาดก ชาดกว่าด้วยหมูพร้อมใจกันสู้เสือ
      สุขวิหารีชาดก ชาดกว่าด้วยสุขอันเกิดจากการบรรพชา
      คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ชอบโอ้อวด
      โรหนมิคชาดก ชาดกว่าด้วยความรักในสายเลือด
      สุชาตกุมารชาดก ชาดกว่าด้วยการพรากจากสิ่งที่เป็นทุกข์
      กุมภชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของสุรา
      พันธนโมกขชาดก ชาดกว่าด้วยการหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัด
      กุททาลชาดก ชาดกว่าด้วยความชนะที่ดี
      สสปัณฑิตชาดก ชาดกว่าด้วยผู้สละชีวิตเป็นทาน
      กายนิพพินทชาดก ชาดกว่าด้วยความเบื่อหน่ายร่างกาย
      กุกกุฏชาดก ชาดกว่าด้วยว่าด้วยผลของการไม่เชื่อง่าย
      เสยยชาดก ชาดกว่าด้วยคบคนประเสริฐก็ประเสริฐ