โรหนมิคชาดก ชาดกว่าด้วยความรักในสายเลือด

เมื่อหัวหน้าฝูงติดบ่วงพราน บริวารก็หนีกันกระเจิดกระเจิงไปจนหมด แต่น้องสองตัวของกวางขนทองหาได้หนีไปอย่างกวางตัวอื่น ๆ ไม่ มันกลับเข้ามาคลอเคลียกวางขนทองผู้เป็นพี่ โดยเฉพาะกวางน้องตัวผู้ซึ่งยังดูเยาว์วัย แต่จิตใจเสียสละน่าชมเชยยิ่งนัก ภาพน้องยืนปกป้องพี่ โดยมีน้องสาวคอยให้กำลังใจ ภาพที่เห็นนี้ทำให้นายพรานเปลี่ยนใจ พรานหนุ่มซาบซึ้งกับความรักความสามัคคีของพี่น้องสามตัวนี้ยิ่งนัก https://dmc.tv/a26006

บทความธรรมะ Dhamma Articles > นิทานชาดก 500 ชาติ
[ 19 เม.ย. 2563 ] - [ ผู้อ่าน : 2698 ]

ชาดก 500 ชาติ

โรหนมิคชาดก-ชาดกว่าด้วยความรักในสายเลือด

พระเจ้าพิมพิสารถูกโอรสของตนแย่งชิงบัลลังก์และจับพระองค์ขังไว้

พระเจ้าพิมพิสารถูกโอรสของตนแย่งชิงบัลลังก์และจับพระองค์ขังไว้
  
        นอกจากพระอารามเชตวันอันตั้งอยู่ในเมืองหลวงแคว้นโกศลจะเป็นพุทธาวาสสำคัญต่อพระพุทธศาสนาดั่งที่เราทราบทั่วกันแล้ว พระอารามเวฬุ วัดที่พระเจ้าพิมพิสาร
แห่งมคธรัฐสร้างถวาย ก็มีเหตุการณ์สำคัญต่อพระชนม์ชีพพระพุทธศาสนาในพุทธสมัยนั้นไม่น้อยเช่นกัน
 
พระเจ้าอชาตศัตรูทรงโปรดการสงครามรบราแย่งชิงในทุกที่ที่ตนอยากได้
 
พระเจ้าอชาตศัตรูทรงโปรดการสงครามรบราแย่งชิงในทุกที่ที่ตนอยากได้
 
        โดยเฉพาะที่ห้วงยามที่มคธผลัดแผ่นดิน พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นมหาอุบาสกถูกโอรสจับขังไว้แล้วยึดบัลลังก์เปลี่ยนการปกครองใหม่ ราชาอชาตศัตรูยามนั้น
ดุจกันกับยักษ์มาร ทรงโปรดการสงครามแบ่งแยกแย่งชิงเหมือนมีอสูรสิงในพระทัย “ ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่า ฮ่า ๆ ตอนนี้เราก็ได้เป็นใหญ่แล้ว
 
เมืองใดที่แข็งข้อพระเจ้าอชาตศัตรูก็รบราแย่งชิงมาเป็นของตนทั้งหมด
 
เมืองใดที่แข็งข้อพระเจ้าอชาตศัตรูก็รบราแย่งชิงมาเป็นของตนทั้งหมด
 
        เมืองไหนจะกล้าแข็งข้อกับเรา เราจักทำสงครามแย่งชิงมันมาให้หมด ” ซ้ำร้ายกว่านั้นพระเจ้าอชาตศัตรูยังได้ครูผิด ทรงได้รับการยุยงส่งเสริมผิด ๆ จากพระเถระ
ในบาป คือพระเทวทัตซึ่งแบ่งแยกหมู่สงฆ์มาจากพระพุทธเจ้า เข้าจำพรรษาในอารามใหม่ที่อชาตศัตรูสร้างถวาย

พระเทวทัตคือครูผู้เป็นที่เคารพยิ่งของพระเจ้าอชาตศัตรู
 
พระเทวทัตคือครูผู้เป็นที่เคารพยิ่งของพระเจ้าอชาตศัตรู
 
        เมื่อหลงเดินทางผิดการกระทำที่ตามมาย่อมไม่ชอบด้วยศีลธรรมเช่นกัน “ ดีแล้วหล่ะ ที่พระองค์กำจัดราชาเก่าไปได้ บัดนี้ได้เวลาที่พระองค์จะต้องช่วยเรากำจัด
พระพุทธเจ้าแล้ว ” “ ข้าพระองค์รับปวารนาจะถวายให้พระเถระเจ้า อย่ากังวลไป ”
 
พระเถระเทวทัตคอยยุยงส่งเสริมพระเจ้าอชาตศัตรูให้กระทำในสิ่งที่ผิดและชั่วร้ายเสมอ
 
พระเถระเทวทัตคอยยุยงส่งเสริมพระเจ้าอชาตศัตรูให้กระทำในสิ่งที่ผิดและชั่วร้ายเสมอ
 
        รุ่งเช้าวันต่อมาราชาอชาตศัตรู ก็ส่งคนเลี้ยงช้างหลวงมารับแผนร้ายยังอารามคยาสีสะของพระเทวทัต “ ห๊ะ ช้างพรายนาฬาคิรีกำลังตกมันอย่างนั้นหรือ ฮ่า ฮ่า ฮ่า
ถ้าเช่นนั้นเจ้าจงกรอกกน้ำมันเมาให้จงหนัก ก่อนใช้แผนการสุดท้ายดังที่ซักซ้อมเอาไว้นะเจ้า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮะฮ่า ”
 
คนเลี้ยงช้างได้มารับฟังแผนการที่จะกำจัดพระพุทธเจ้าจากพระเถระเทวทัต
 
คนเลี้ยงช้างได้มารับฟังแผนการที่จะกำจัดพระพุทธเจ้าจากพระเถระเทวทัต
 
        “ หม่อมฉันจะปฏิบัติตามแผนนั้นไม่ให้พลาดเลยพระเจ้าค่ะ ” อันช้างพรายใหญ่ชื่อนาฬาคิรีนี้ มีนิสัยดุร้ายเป็นทุนเดิมและยิ่งใกล้คุ้มคลั่งเข้าไปทุกทีเมื่อมีอาการตกน้ำมัน
ซึ่งเป็นอาการธรรมชาติของช้างในฤดูผสมพันธ์ อาการดุร้ายจะหายไปได้ เมื่อควานผู้เลี้ยงนำไปผูกไว้ในลำธาร
 
ช้างนาฬาคิรีมีอาการคุ้มคลั่งเหตุเพราะมีอาการตกน้ำมัน
 
ช้างนาฬาคิรีมีอาการคุ้มคลั่งเหตุเพราะมีอาการตกน้ำมัน
 
        แต่ครั้งนี้คนเลี้ยงไม่ได้ทำการแก้ไขตามนั้น ควานช้างเอาเหล้าให้ช้างนาฬาคิรีดื่มกินทั้งคืน พอรุ่งเช้าก็นำมาผูกรอไว้ริมทางที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกบิณฑบาต
เมื่อนาฬาคิรีเมามายซ้ำยังถูกโซ่ล่ามอาการตกน้ำมันก็กำเริบหนัก มันเพ่งมองไปข้างหน้าอย่างโกรธจัด  “ เสด็จมาเร็วพระเจ้าค่ะ งานนี้จะได้จบเสียที ฮิ ฮิ ”
 
ช้างนาฬาคิรีถูกควานช้างมอมเหล้าและถูกล่ามโซ่ไว้ตลอดทั้งคืน
 
ช้างนาฬาคิรีถูกควานช้างมอมเหล้าและถูกล่ามโซ่ไว้ตลอดทั้งคืน
     
        และแล้วเมื่อได้เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จนำหมู่สงฆ์ออกจากพระอารามผ่านมายังไม้ใหญ่ที่พรายนาฬาคิรีถูกผูกล่ามอยู่ และบัดนั้นเอง ควานช้างก็ปลดโซ่ออก
เหมือนภูเขาแล่นเข้าใส่หมู่สงฆ์ซึ่งมีพระพุทธองค์เสด็จนำหน้าอยู่ ความรักความเคารพเหนือเกล้า 

ช้างนาฬาคิรีถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าและสาวกออกบิณฑบาต
 
ช้างนาฬาคิรีถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าและสาวกออกบิณฑบาต
 
        พระอานนท์ซึ่งดำเนินอยู่เบื้องหลังได้ก้าวออกมาเบื้องหน้าขวางความตายนั้นไว้ “ ระวังพระเจ้าข้า ช้างพรายตกมัน มันวิ่งมาทางนี้แล้ว ” พระอานนท์เป็นพุทธอนุชา
ของพระพุทธเจ้า ท่านปวารนาถวายชีวิตเป็นราชพลีแก่งวงและงาของช้างพรายตกมันนั้น โดยจิตสงบไม่ฟุ้งซ่าน
 
พระพุทธองค์และสงฆ์สาวกเสด็จออกบิณฑบาตยามเช้า
 
พระพุทธองค์และสงฆ์สาวกเสด็จออกบิณฑบาตยามเช้า
 
        กุศลจิตอันมั่นคงของอานนท์เถระก่อเหตุอัศจรรย์ปรากฎขึ้นในบัดดลนั้น ช้างพรายพิฆาตหยุดอาละวาดเข่นฆ่า ทรุดย่อกายอันใหญ่โตลงเบื้องหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยมีร่างพระอานนท์ขวางกลางไว้ห่างเพียงปลายงาเท่านั้น “ สาธุ การไม่ก่อกรรมกันและกันเป็นสิ่งประเสริฐแล้ว ”
 
พระอานนท์ก้าวมาขวางเบื้องหน้าพระพุทธองค์เมื่อเห็นช้างนาฬาคิรีวิ่งตรงมาเพื่อหมายเอาชีวิต
 
พระอานนท์ก้าวมาขวางเบื้องหน้าพระพุทธองค์เมื่อเห็นช้างนาฬาคิรีวิ่งตรงมาเพื่อหมายเอาชีวิต
  
        ช้างนาฬาคิรีย่อกายทำกริยาถวายความเคารพต่อพระพุทธศาสดาแล้วนิ่งสงบอยู่ ควานช้างของพระเจ้าอชาตศัตรูเห็นอัศจรรย์ดังนั้นก็หลบหนีไป “ โอ้ ทรงเป็นบุรุษ
ผู้เลิศในบารมีธรรมยิ่งแล้วพระสมณะโคดม แม้แต่ช้างตกมันยังสงบนิ่ง ไปดีกว่าเรา
 
กุศลจิตอันมั่นคงของพระอานนท์ทำให้ช้างนาฬาคิรีทรุดตัวลงหมอบหายจากอาการคุ้มคลั่งอย่างอัศจรรย์    

กุศลจิตอันมั่นคงของพระอานนท์ทำให้ช้างนาฬาคิรีทรุดตัวลงหมอบหายจากอาการคุ้มคลั่งอย่างอัศจรรย์
 
        ” วีรกรรมอันกล้าหาญครั้งนี้ พระอานนท์เถระได้รับการสรรเสริญในข้อสละชีวิตแทนพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างไว้อย่างสูง “ โอ้ พระอานนท์ ช่างกล้าหาญดีแท้
น่าเอาเยี่ยงอย่าง ” “ สมแล้วที่เป็นพระอนุชาขององค์พระศาสดา ทรงน่านับถือยิ่งนัก ”

ช้างนาฬาคิรีย่อกายหมอบลงตรงหน้าพระพุทธองค์ห่างพระอานนท์เพียงปลายงาเท่านั้น
 
ช้างนาฬาคิรีย่อกายหมอบลงตรงหน้าพระพุทธองค์ห่างพระอานนท์เพียงปลายงาเท่านั้น
  
        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับแล้วทรงแสดงเหตุนั้นด้วยบุพเพนิวาสนุสติญาณ ตรัสว่า “ ดูกรภิกษุ ในกาลก่อนอานนท์ก็ได้เคยแสดงวีรกรรมทำนองนี้มาแล้ว ”
เมื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงใคร่ทราบเรื่องราวนั้น จึงกราบทูลให้ทรงแสดงชาดกเทศนาก็ไม่ทรงขัด ตรัสเล่าโรหนชาดก ขึ้นดังนี้
 
ควานช้างเห็นเหตุอัศจรรย์ก็รีบวิ่งเผ่นหนีไปในทันที
 
ควานช้างเห็นเหตุอัศจรรย์ก็รีบวิ่งเผ่นหนีไปในทันที
 
        นครแห่งหนึ่ง ณ อดีตกาล ยังมีกวางทองท่องเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ มีความงดงามเป็นที่กล่าวขานเลื่องลือ แต่หามีใครครอบครองเป็นเจ้าของได้ไม่ ภาพลักษณ์
ผ่องใสนี้จึงเป็นได้เพียงเสียงเล่าขาน จนกระทั่งราตรีหนึ่งกวางขนทองก็บังเกิดภาพขึ้นในความฝันของสตรีที่มีความสำคัญเป็นที่สุดของเมือง
 
พระภิกษุทั้งหลายต่างพากันสรรเสริญในการกระทำของพระอานนท์ที่ยอมสละชีวิตตนเพื่อปกป้องพระพุทธองค์
 
พระภิกษุทั้งหลายต่างพากันสรรเสริญในการกระทำของพระอานนท์ที่ยอมสละชีวิตตนเพื่อปกป้องพระพุทธองค์
 
        นางผู้นี้กำลังตั้งครรภ์บุตรคนแรกให้ท่านเจ้าเมือง เหตุนี้นางจึงเป็นที่รักใคร่ตามอกตามใจ อยากได้สิ่งใดเจ้าเมืองก็สรรหาทุกสิ่งให้ไม่เคยขัดข้อง “ อือ กวางขนทอง
สวยจริง ๆ เลย เจ้าจะวิ่งไปไหนล่ะ มาอยู่กับเราเถิด ” ครั้นนางตื่นขึ้นก็เรียกหาสามีแล้วเล่าความฝันให้ฟัง

กวางหนุ่มผู้มีขนสีทองได้อาศัยในป่าลึกซึ่งไม่เคยมีใครพบเจอเคยได้ยินแต่คำเล่าขานเท่านั้น
 
กวางหนุ่มผู้มีขนสีทองได้อาศัยในป่าลึกซึ่งไม่เคยมีใครพบเจอเคยได้ยินแต่คำเล่าขานเท่านั้น
 
        เมื่อเจ้าเมืองรู้ว่าภรรยาอยากได้กวางขนทอง ก็ปลอบโยนว่ามันไม่ได้มีอยู่จริง “ โธ่ น้องหญิง แล้วพี่จะหาจากไหนน้องละนี่ เปลี่ยนเป็นแก้วแหวนแพรวพรรณเถิด
จักเอามากแค่ไหนก็ย่อมได้ แต่กวางขนทองนี่ พี่จนปัญญาจริง ๆ นะน้องหญิง ” “ ฮึ ไม่รู้ล่ะ น้องอยากได้กวางทองนี่ เห็นไหมลูกก็อยากได้
 
ภรรยาของท่านเจ้าเมืองได้ฝันเห็นกวางหนุ่มขนสีทอง
 
ภรรยาของท่านเจ้าเมืองได้ฝันเห็นกวางหนุ่มขนสีทอง
 
        ดูสิ ๆ ดิ้นใหญ่แล้ว พี่ต้องตามใจน้องกับลูกนะ น้องอยากได้ พี่ต้องรีบหาพรานเก่งกล้า ไปจับตัวกวางขนทองมาให้น้องด้วย พี่ต้องจับมารับขวัญลูกของเราไงค่ะ กวางตัวนั้น
สวยถูกใจน้องเหลือเกิน น้องต้องได้พบเห็นมัน เป็นเจ้าของมันให้ได้ ” “ จ๊ะ จ๊ะ จ๊ะ จ๊ะ จ๊ะ  จับให้ก็ได้จ๊ะ ”
 
ภรรยาของเจ้าเมืองกำลังตั้งครรภ์บุตรคนแรก
 
ภรรยาของเจ้าเมืองกำลังตั้งครรภ์บุตรคนแรก
 
        “ เฮ้อ แล้วนี่เราเผลอรับปากน้องหญิงไปแล้วนะเนี่ย แล้วจะทำยังไงดีละเนี่ย จะไปหาจากไหนล่ะ อืม ”เจ้าเมืองเมื่อตบปากรับคำภรรยาแล้ว ก็ให้คนออกปิดประกาศ
แล้วก็เรียกชาวเมืองมาแจ้งข่าวอย่างเร่งด่วน “ กวางป่ามีขนสีทองเหลืองอร่ามทั้งตัว จมูกแดง กีบเท้าก็แดง

ภรรยาของเจ้าเมืองขอร้องและอ้อนวอนให้ท่านเจ้าเมืองนำกวางในความฝันของนางมามอบให้นางให้จงได้
 
ภรรยาของเจ้าเมืองขอร้องและอ้อนวอนให้ท่านเจ้าเมืองนำกวางในความฝันของนางมามอบให้นางให้จงได้
 
        วิ่งเร็วปานลมพัดเลยล่ะพ่อคุณ ใครรู้จักพรานเก่งกล้ารีบพามาหาท่านเจ้าเมืองเลยนะ เรามีรางวัลตอบแทนให้มากจุใจ อย่าบอกใครเลยล่ะ ” “ โอ้ ได้รางวัลมากขนาดนี้
เราต้องหากวางขนทองนี้ให้ได้ ” “ โอ้ย แก่ปูนนี้แล้ว ผมว่าอยู่บ้านเฉย ๆ ดีกว่านะไม่งั้นจะแย่เอา ”
 
เจ้าเมืองส่งคนออกป่าวประกาศหาพรานผู้ชำนาญในการล่ากวาง
 
เจ้าเมืองส่งคนออกป่าวประกาศหาพรานผู้ชำนาญในการล่ากวาง
 
        “ ว่าแล้ว เราก็ไปหาบ้างดีกว่านะ ฮะ ฮะ ฮ่า ” หลังการป่าวร้องไม่กี่วัน ชายฉกรรจ์อาชีพพรานล่ากวาง ก็เดินทางมาเข้าพบเจ้าเมืองหลายคน ทุกคนต่างซักถามกัน
และกันถึงที่อยู่ของกวางทอง เพราะล้วนไม่เคยมีใครพบเห็นนั้นเอง “ ท่าน เคยเห็นเจ้ากวางทองนั้นหรือเปล่า ”

ไม่เคยมีผู้ใดพบเห็นกวางทองและไม่มั่นใจว่ามันจะมีอยู่จริงหรือเป็นแค่ตำนาน
 
ไม่เคยมีผู้ใดพบเห็นกวางทองและไม่มั่นใจว่ามันจะมีอยู่จริงหรือเป็นแค่ตำนาน
 
        “ ข้าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน แล้วเราจะไปตามจับกันที่ไหนกันได้ละเนี่ย ” แม้เจ้าเมืองจะเพิ่มรางวัลให้จนมากมายเพียงใด พรานป่าทั้งหลายก็ได้แต่บ่นเสียดาย
และทยอยกันลาจากไปเท่านั้น จนกระทั่งพรานทั้งเมืองไม่เหลือเป็นความหวังได้อีกสักคนเดียว

เจ้าเมืองได้เพิ่มเงินรางวัลมากขึ้นเหตุเพราะไม่มีพรานคนใดอาสาที่จะออกล่ากวางเลย
 
เจ้าเมืองได้เพิ่มเงินรางวัลมากขึ้นเหตุเพราะไม่มีพรานคนใดอาสาที่จะออกล่ากวางเลย
 
        “ เราจะเพิ่มรางวัลให้อีก ถ้าใครจับเจ้ากวางขนทองนั้นมาได้ ” “ โอ้ย เงินรางวัลตั้งเยอะแยะอยากได้จริง ๆ แล้วใครจะไปจับมาได้ล่ะ อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ มีอยู่จริงหรือเปล่า
ก็ยังไม่รู้เลย กวางขนทองเนี่ย ” แต่แล้วก็มีพรานหนุ่มคนหนึ่งซึ่งสืบอาชีพและวิชาพรานมาจากปู่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
 
มีพรานหนุ่มได้ขันอาสาที่จะออกตามล่าหาตัวกวางขนทอง
 
มีพรานหนุ่มได้ขันอาสาที่จะออกตามล่าหาตัวกวางขนทอง
 
        ขันอาสาไปล่ากวางขนทองมาให้เจ้าเมือง “ ข้าขออาสาไปจับกวางตัวนี้มาให้เอง อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีจริงตามนิทานที่ปู่เคยเล่าให้ฟังหรือไม่ ”  ชายหนุ่ม
ออกติดตามทิศและบริเวณที่บรรพบุรุษเคยบอกเล่าไว้ วันหนึ่งก็ได้พบว่า กวางป่าขนสีทองตามคำเล่าขานนั้นมีอยู่จริง
 
พรานหนุ่มได้เดินทางเข้าป่าและได้พบตัวกวางขนทองในที่สุด
 
พรานหนุ่มได้เดินทางเข้าป่าและได้พบตัวกวางขนทองในที่สุด
 
        “ โอ้โหสวยเหลือเกิน กวางตัวผู้กับตัวเมียสองตัวนั้นคงเป็นพี่น้องกับกวางขนทองเป็นแน่ เดินคลอเคลียกันไม่ห่าง ” พรานหนุ่มเมื่อพบแล้วก็เฝ้าสังเกตดูพฤติกรรม
พบว่ากวางทองเป็นหัวหน้าฝูงกวาง ซึ่งจะออกหน้าหาแหล่งหญ้าอ่อนให้บริวาร และจะมีน้องอีกสองตัวเคียงข้างอยู่เสมอ
 
พรานหนุ่มได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของฝูงกวางอยู่เป็นเวลาหลายวัน
 
พรานหนุ่มได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของฝูงกวางอยู่เป็นเวลาหลายวัน
 
        “ บ่วงนี้เป็นเชือกหนัง เมื่อรัดเท้ากวางแล้ว ไม่อาจดิ้นหลุดได้แน่ ” พรานวางบ่วงและอำพรางไว้แนบเนียนตามอุปนิสัยที่แอบสังเกตไว้หลายวัน และแล้วกวางขนทอง
ก็ติดกับดักเข้าจนได้ แม้จะดิ้นรนดึงรั้งออกแรงจนเหนื่อยก็ไม่ขาด “ แย่แล้วเรา ติดกับดักจนได้ โอ้ยดึงก็ไม่ออก เชือกอะไรนี่เหนียวจริง ๆ ”
 
พรานหนุ่มได้ทำบ่วงดักกวางขนทองและได้อำพรางไว้อย่างมิดชิด
 
พรานหนุ่มได้ทำบ่วงดักกวางขนทองและได้อำพรางไว้อย่างมิดชิด
 
        เมื่อหัวหน้าฝูงติดบ่วงพราน บริวารก็หนีกันกระเจิดกระเจิงไปจนหมด แต่น้องสองตัวของกวางขนทองหาได้หนีไปอย่างกวางตัวอื่น ๆ ไม่ มันกลับเข้ามาคลอเคลีย
กวางขนทองผู้เป็นพี่ โดยเฉพาะกวางน้องตัวผู้ซึ่งยังดูเยาว์วัย แต่จิตใจเสียสละน่าชมเชยยิ่งนัก
 
กวางเหล่าบริวารพากันวิ่งหลบหนีหลังจากที่เห็นกวางขนทองได้ติดบ่วงของพรานหนุ่ม
 
กวางเหล่าบริวารพากันวิ่งหลบหนีหลังจากที่เห็นกวางขนทองได้ติดบ่วงของพรานหนุ่ม
 
        ภาพน้องยืนปกป้องพี่ โดยมีน้องสาวคอยให้กำลังใจ ภาพที่เห็นนี้ทำให้นายพรานเปลี่ยนใจ พรานหนุ่มซาบซึ้งกับความรักความสามัคคีของพี่น้องสามตัวนี้ยิ่งนัก
“ น้องจะปกป้องพี่เอง ” “ พี่ไม่ต้องกลัวนะ น้องจะอยู่ใกล้ ๆ พี่เอง ” เขาคอยปลอบประโลมกวาง พลางปลดบ่วงให้
 
น้องของกวางขนทองทั้งสองตัวไม่ยอมจากไปไหนได้ยืนคลอเคลียเฝ้าพี่ของตนที่ติดบ่วงจากนายพราน
 
น้องของกวางขนทองทั้งสองตัวไม่ยอมจากไปไหนได้ยืนคลอเคลียเฝ้าพี่ของตนที่ติดบ่วงจากนายพราน
 
        เอาสมุนไพรพอกแผลข้อเท้าที่เชือกรัดอย่างเบามือ แล้วพรานหนุ่มก็ปล่อยกวางทั้งสามตัวเข้าป่าไปอย่างอิ่มสุขในหัวใจ “ จงนำน้องทั้งสองไปนำฝูงหากินในป่าลึก
เสียเถิดเจ้ากวางเอ๋ย ความรักของพี่น้องเช่นนี้หากมีมนุษย์ครอบครัวใดทำตาม ก็ยากที่ภัยอันตรายใด ๆ จะกล้ำกลายเข้ามาได้ ควรเอาอย่างไว้จริง ๆ ”
 
พรานหนุ่มได้นำขนกวางสีทองมามอบให้ท่านเจ้าเมืองพร้อมทั้งได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง
 
พรานหนุ่มได้นำขนกวางสีทองมามอบให้ท่านเจ้าเมืองพร้อมทั้งได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง
 
        พรานหนุ่มเก็บเอาขนสีทองซึ่งตกอยู่ขณะที่กวางทองดิ้นรนออกจากบ่วงกลับมาแสดงให้เจ้าเมืองดู เมื่อได้สดับรู้ถึงในความรักในพี่น้องของกวาง ภรรยาเจ้าเมือง
ก็กล่าวสรรเสริญและมิได้ติดใจอยากได้ตัวกวางไว้อีกต่อไป “ ดีแล้วหล่ะ ที่ท่านไม่จับตัวกวางขนทองมา เห็นพี่น้องรักกันขนาดนั้น เราก็ไม่อยากได้กวางขนทอง
อีกแล้วหล่ะ
 
พรานหนุ่มได้เลิกอาชีพพรานและได้ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าจนสิ้นอายุขัย
 
พรานหนุ่มได้เลิกอาชีพพรานและได้ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าจนสิ้นอายุขัย
 
        ให้มันอยู่กับพี่น้องในป่านั้นเถิด ” หลายปีต่อมาชายหนุ่มก็เลิกอาชีพพรานเพราะเบื่อหน่ายต่อบาปกรรม เขาสละทรัพย์ทั้งบ้านเรือนออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียร
ภาวนาอย่างสงบอยู่ในป่าจนสิ้นอายุขัยไปตามวาระตน 
 
 
 
ในพุทธกาลต่อมา
น้องสาวกวางทอง กำเนิดเป็น ภิกษุณีอุบลวรรณา
น้องชายกวางทอง กำเนิดเป็น พระอานนท์เถระ
กวางทอง เสวยพระชาติเป็น พระพุทธเจ้า

 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      อนุสาสิกชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องดีแต่พูด
      กูฏวาณิชชาดก ชาดกว่าด้วยหนามยอกเอาหนามบ่ง
      นังคลีสชาดก ชาดกว่าด้วยคนพาลกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าว
      ทัพพปุบผาชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของการโต้เถียงกัน
      นันทิวิสาลชาดก ชาดกว่าด้วยการใช้วาจาไพเราะ
      กัลยาณธรรมชาดก ชาดกว่าด้วยผู้มีกัลยาณธรรม
      กุมมาสปิณฑชาดก ชาดกว่าด้วยอานิสงส์ถวายขนมกุมมาส
      กปิชาดก ชาดกว่าด้วยการโกหกหลอกลวง
      ขรัสสรชาดก ชาดกว่าด้วยบุตรที่มารดาละทิ้ง
      อุจฉังคชาดก ชาดกว่าด้วยหญิงผู้มีใจรักพี่รักน้อง
      อันตชาดก ชาดกว่าด้วยที่สุด ๓ ประเภท
      เกสวชาดก ชาดกว่าด้วยความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยม
      กุหกชาดก ชาดกว่าด้วยพูดดีได้เงินได้ทอง