ถ้อยคำอันทรงคุณค่าจากพระมหาเถระทั้ง7รูป

ถ้อยคำอันทรงคุณค่า จากพระมหาเถระ 7 รูป ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2555 https://dmc.tv/a13640

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 9 พ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15572 ]
ถ้อยคำอันทรงคุณค่า จากพระมหาเถระ 7 รูป
เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2555
 
        เหมือนฟ้าลิขิตให้วันเกิดของหลวงพ่อเราตรงกับวันคุ้มครองโลก ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น ในความตรงกันตรงนี้ พูดกันตรงๆ ก็เหมือนกับเป็นลิขิตของฟ้า ต้องการให้เป็นอย่างนี้ เพราะว่า ปฏิปทาของหลวงพ่อพระธัมมชโย และภารกิจต่างๆ ที่หลวงพ่อทำตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบัน ก็เป็นภารกิจเกี่ยวกับการเผยแพร่ธรรมะ เพราะโลกจะได้รับความสงบ ได้รับความร่มเย็น ได้รับการคุ้มครอง เพราะโดยที่คนในโลกนี้ต่างมีธรรมะด้วยกัน ธรรมะที่หลวงพ่อเผยแพร่ก็เป็นธรรมะที่จะคุ้มครองโลก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ที่วันที่ 22 เมษายน เป็นวันเกิดของหลวงพ่อและเป็นวันคุ้มครองโลกขององค์การสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก แต่เราก็ยังมองไม่เห็นชัดเจนว่าองค์การสหประชาชาตินั้นจะทำอะไรที่เป็นเครื่องแสดงออกว่าจะช่วยให้โลกนี้อยู่อย่างสงบ ร่มเย็น และยั่งยืนต่อไป ความชัดเจนที่องค์การสหประชาชาติได้กระทำนั้น ก็ยังไม่เป็นที่รู้และเข้าใจกันทั่วไป แต่ที่หลวงพ่อธัมมชโยของพวกเราทำนี้ ชัดเจน ปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันไปทั้งโลกแล้ว ว่าท่านเผยแพร่ธรรมะที่จะเข้าไปทำใจขุ่นให้สงบ ให้เย็น ให้โปร่งใสจริงๆ ถ้าคนในโลกมีจิตใจที่สงบ เย็น โปร่งใส โลกทั้งโลกก็จะพลอยสงบร่มเย็น พลอยสดใสไปด้วย หลายกิจกรรมที่หลวงพ่อได้กระทำมา ก็เป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าสามารถทำให้เกิดมหัศจรรย์อย่างในครั้งพุทธกาล ก็มีเหตุมหัศจรรย์เกิดขึ้นในเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลายครั้ง เช่น เกิดแผ่นดินไหว (ตามตำนานเขาว่าอย่างนั้น) เรื่องที่ทำให้แผ่นดินไหว ที่หลวงพ่อได้ทำมา ก็หลายเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆ ที่เกิดมาเมื่อเร็วๆ นี้ ก็คือเรื่องการเดินธุดงค์ตามรอยมหาปูชนียาจารย์ นั่นก็เป็นเรื่องที่ทำให้แผ่นดินไหวเหมือนกัน
 
พระเทพสุวรรณโมลี(เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี)
พระเทพสุวรรณโมลี
(เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี)
 
        คำว่าแผ่นดินไหวที่เป็นบุคลาธิษฐานนั้น ก็หมายถึงคนส่วนใหญ่มีความรู้สึกปลาบปลื้ม ปีติ ยินดี ในกิจกรรมที่หลวงพ่อทำ ต่างก็เคลื่อนไหวกันจากบ้าน จากเมืองต่างๆ ไปสู่จุดหมายอันเดียวกัน คือแนวทางที่พระเดินธุดงค์ ที่คนมาจากเมืองต่างๆ มารวมกันเป็นจำนวนหมื่น จำนวนแสน เทียบกันไปแล้วก็เหมือนกับแผ่นดินไหวนั่นเอง พอแผ่นดินไหวก็ทำให้คนมารวมกันโปรยกลีบกุหลาบ ให้พระได้เดินบนกลีบกุหลาบ และโดยเฉพาะเมื่อเร็วๆ นี้ ก็มีเรื่องที่ทำให้แผ่นดินในกรุงเทพมหานครของเราไหวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ก็คือการเดินธุดงค์อัญเชิญรูปหล่อทองคำของหลวงพ่อวัดปากน้ำไปประดิษฐานที่มหาเจดีย์ที่วัดปากน้ำได้สร้างขึ้น ครั้งนี้แผ่นดินก็ไหว พอแผ่นดินไหวขึ้น คนรู้ว่าเกิดจากบุญยานุภาพของหลวงพ่อวัดปากน้ำ เกิดจากบุญยานุภาพของหลวงพ่อพระธัมมชโย คนที่เคารพนับถือก็แซ่ซร้องสาธุการ พากันปลื้มอกปลื้มใจ ไปรอรับพระธุดงค์กันด้วยความปลาบปลื้มปีติ นี่เรียกว่าฝ่ายที่เคารพ เลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่วัดปากน้ำ ในหลวงพ่อพระธัมมชโย ก็มีความรู้สึกปลาบปลื้ม ปีติ ยินดี ตื้นตันในจิตใจ
 
        พวกที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใส ได้รับความลำบากจากการทำความดีของคณะที่ศรัทธาเลื่อมใส ก็พากันตำหนิติเตียนบ้าง อันนี้เราก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า หน้าที่ของคนดีก็ทำความดีไป ใครจะชม ใครจะชัง มันก็เป็นเรื่องของแต่ละจิตใจ อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า “สุกรํ สาธุนา สาธุ” ความดีคนดีก็ทำได้ง่าย “สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ” ความดีคนไม่ดีทำได้ยาก คนไม่ดีก็จะตำหนิติเตียนกันไป ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ครั้งพุทธกาลคนที่ทำความดี ได้รับความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุในคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิ และได้รับการตำหนิติเตียน วิพากษ์วิจารณ์ไปในด้านลบจากพวกมิจฉาทิฏฐิก็มี
 
พระเทพสุวรรณโมลี
(เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี)
 
 
พระธรรมรัตนดิลก(ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 4)
พระธรรมรัตนดิลก
(ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 4)
 
        รู้สึกอบอุ่นใจ ว่าพระสงฆ์เรานั้นจะได้รวมเป็นพลังเดียวกัน คือสิ่งที่ท่านทำไปแล้วนั้น ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งนั้น ซึ่งการทำอย่างนี้มิใช่จะทำกันได้ทั่วๆ ไป คือทำได้ยาก ก็ยอมรับว่าท่านนั้นมีความสามารถ มีกำลังหลายๆ อย่าง สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาโดยรวมก็คือ เกิดความมั่นคง เพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่วางแผนให้ ว่าดำเนินงานตามแผนอย่างนี้ๆ แล้วก็สามารถที่จะปกป้องคุ้มครอง ทำให้พระพุทธศาสนาของเราได้อยู่ยืนยาวสืบต่อไป
พระธรรมรัตนดิลก
(ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 4)
 
 
พระธรรมปิฎก(เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี)
พระธรรมปิฎก
(เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี)
 
        ในวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะลูกศิษย์ เหล่ากัลยาณมิตร ได้จัดถวายมหาสังฆทาน 2 หมื่นกว่าวัดด้วยกัน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ 4 จังหวัดภาคใต้ 280 กว่าวัดที่ประสบวิกฤตเกี่ยวกับความไม่สงบ ในช่วงเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา ก็ได้หลวงพ่อธัมมชโยพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหา เหล่ากัลยาณมิตร ได้สนับสนุนช่วยในการอุปถัมภ์ด้วยดีตลอดมา พระสงฆ์ใน 4 จังหวัดภาคใต้ พร้อมทั้งคณะข้าราชการ ครูอาจารย์ ต่างออกปากเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่มีกำลังใจอยู่ในพื้นที่ก็ด้วยอาศัยพระสงฆ์และชาวไทยที่อยู่ทั่วประเทศได้สนับสนุนช่วยกัน โดยเฉพาะวัดพระธรรมกาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวัดพระธรรมกายตั้งแต่เริ่มต้นมาโดยไม่ขาดทุกเดือน ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนและพระสงฆ์ทั่วประเทศทั่วโลกต่างอนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย โดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย
พระธรรมปิฎก
(เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี)
 
 
พระราชปริยัติสุธี(เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดคลองเกตุ)
พระราชปริยัติสุธี
(เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดคลองเกตุ)
 
        วันนี้ได้มาเห็นภาพพระสงฆ์ทั้งหลายทั่วประเทศมารวมกัน 2 แสนกว่ารูป วัด 2 หมื่นกว่าวัด วัดพระธรรมกายเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธทั้งหลาย ทำให้ศาสนาของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ซึ่งเป็นการฟื้นฟูคุณธรรมและจริยธรรม อันนี้เจริญรอยตามหลักของหลวงปู่ ซึ่งหลวงปู่ท่านก็เคยพูดไว้ว่า วิชชาธรรมกายนี้มันจะซบเซาไปบ้างก็ช่วงประเดี๋ยวประด๋าว ต่อไปจะมีผู้มาฟื้นฟูขึ้น และจะดังไปทั่วประเทศและทั่วโลก บัดนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกได้จริง เพราะได้เคยไปต่างประเทศ ไปสหรัฐอเมริกาได้ไปบวชสามเณร และนำเดินธุดงค์ ชาวฝรั่งได้เห็นแล้วเค้าก็เกิดศรัทธา เค้ายกมือพนมไหว้ และเค้าก็ได้ถวายจตุปัจจัยและตามไปที่วัด ไปสวดมนต์และไปปฏิบัติธรรมด้วย นับว่าศาสนาเรากำลังจะเจริญ เผยแพร่ไปทั่วโลกดังกล่าวมานี้ ในวันนี้เป็นวันที่รวมพระสงฆ์ทั้งประเทศทั้งหมดทุกวัดได้มารวมกัน ณ วัดพระธรรมกายแห่งนี้ ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่านับแต่นี้ไปด้านคุณธรรมและจริยธรรมจะได้เจริญรุ่งเรืองสืบไปชั่วกาลนาน เพราะว่าเป็นธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนี ท่านได้คิดได้เริ่มมาตั้งแต่แรกด้วยการบวชพระ 1 แสนรูปทั่วประเทศก็ทำได้สำเร็จแล้ว ด้วยการบวชอุบาสิกา 1 ล้านคนก็สำเร็จมาแล้ว ด้วยการรวมเยาวชนทั้งหลาย 1 ล้านคนก็ทำสำเร็จแล้ว ฉะนั้นวัดพระธรรมกายจะได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งคุณธรรมและจริยธรรมทั้งหลาย และจะได้ช่วยกันสืบต่อคุณธรรมเหล่านี้ให้เจริญสืบไปชั่วกาลนาน
พระราชปริยัติสุธี
(เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดคลองเกตุ)
 
 
พระราชวีราภรณ์(เจ้าคณะจังหวัดเลย)
พระราชวีราภรณ์
(เจ้าคณะจังหวัดเลย)
 
        รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานวัดพระธรรมกายทุกๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่ 22 เมษายน นี้ ก็จะมาให้กำลังใจท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสซึ่งเป็นวันเกิดของท่าน และวันฉลองพระเปรียญทุกปีทั่วประเทศที่วัดพระธรรมกายจัด หลวงพ่อก็มาทุกปีเพราะว่าคนทำความดีเราต้องสนับสนุนให้มีกำลังใจในการทำความดีทุกปี วัดพระธรรมกายนั้นที่ได้ปฏิบัติงานมานี้ในด้านศาสนกิจของพระพุทธศาสนาถือว่าดีมาก เพราะว่าปฏิบัติตามธุระของพระพุทธเจ้าวางไว้ 2 ประการ คันธะธุระและวิปัสสนาธุระ ครบถ้วน คันธะธุระก็คือศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย พระไตรปิฎก ทั้งฝ่ายนักธรรม บาลี และฝ่ายรวบปริยัติธรรมนั้นด้วย ส่วนวิปัสสนาธุระก็หมายถึงการปฏิบัติธรรม คือ ฝึกกาย วาจา ใจ ทั้งคนวัดและคนบ้านกัลยาณมิตรทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นกำลังที่ทำงานได้มากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่หลวงพ่อตั้งข้อสังเกตมา ก็จะเห็นว่าวัดพระธรรมกายทำได้ดีที่สุด ในจำนวนวัดในประเทศไทยประมาณ 5 หมื่นกว่าวัดนั้น วัดพระธรรมกายมีความพร้อมด้านเสนาสนะ สับปายะก็มีความพร้อม ด้านบุคละสับปายะก็มีความพร้อม พวกอาหารและสับปายะก็มีความพร้อม หลวงพ่อมาทุกปีก็ชื่นใจ เห็นความพร้อมของคนวัดที่ดีงามทั้งทางวัดทางบ้านพร้อมเพรียงกันดี ก็เห็นว่าการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนา ที่จะให้กำลังพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปชั่วกาลนาน คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศ ถ้าหากว่าวัดต่างๆ ทำงานได้อย่างนี้ถือว่าได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้มาก เพราะฉะนั้นจึงขอสนับสนุนงานของวัดพระธรรมกายในทุกๆ ด้าน
 
พระราชวีราภรณ์
(เจ้าคณะจังหวัดเลย)
 
 
พระเทพสุวรรณโมลี(เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี)
พระเทพสุวรรณโมลี
(เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี)
 
        เรื่องการโปรยดอกกุหลาบให้พระธุดงค์เดินนี้ ถ้าจะเปรียบไปแล้วมันก็เหมือนเอาศาสนสทาน คือต้องการให้เกิดผลานิสงส์แก่ผู้ทำ เพราะบุญทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราทำบุญอย่างไรก็จะได้ผลอย่างนั้น ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า ยาทิสํ วปเต พีชํ  หว่านพืช เช่นใด  ย่อมได้ผลเช่นนั้น โยมเอากลีบกุหลาบไปโปรยให้พระเดินธุดงค์ ก็อธิษฐานจิตว่าเกิดชาติหน้าฉันใดยังไม่บรรลุนิพพาน ก็ขอให้ชีวิตได้ดำเนินไปโดยปราศจากอุปสรรค อุปทวอันตราย เหมือนกับเดินบนกลีบกุหลาบ นี่ก็ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้มันเกิดพลังในส่วนที่ตรงกับความต้องการของมวลมนุษย์ที่ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเอง เพราะเส้นทางชีวิตของคนที่ยังไม่บรรลุนิพพานก็ต้องเดินกันไปอย่างนี้ ราบเรียบบ้าง ขรุขระบ้าง แล้วแต่บุญแต่กรรมที่แต่ละคนสร้างไว้ เราอยากจะให้ทางเดินชีวิตดำเนินไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย ก็จะต้องพยายามสร้างทางที่มันจะเป็นไปเพื่อทางเดินชีวิตที่เรียบร้อยและอะไรที่เราอุปมาเปรียบเทียบ ก็คือทำอย่างไรชีวิตของเราจะเดินทางไปได้ด้วยดีเหมือนเดินบนกลีบกุหลาบ ก็หมายความว่าเพื่อไม่ให้การดำเนินชีวิตมีอุปสรรคขัดข้องจนกว่าจะบรรลุถึงพระนิพพานนั่นเอง
 
พระเทพสุวรรณโมลี
(เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี)
 
 
พระราชนันทมุนี(รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี)
พระราชนันทมุนี
(รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี)
 
        อาตมาเห็นนะ ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก แต่เราทำได้ ก็รู้สึกว่าฟังเสียงประชาชนแล้ว ถึงแม้จากสภาพเห็นที่ตรงกันก็ตาม แต่ว่าคิดว่าเขาพูดกันจากใจจริง อาตมาก็ดู ก็คิดว่าปรากฎการณ์อันนี้มันไม่เคยเกิดขึ้น มันเพิ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นเราไม่รู้ไม่ทราบ แต่ว่าในชีวิตอาตมานี้ก็เพิ่งเคยเห็น ก็เห็นว่าพระเดินไปบนกลีบกุหลาบมีญาติโยมสาธุตลอดเวลาในกิจกรรมนี้ก็น่าอนุโมทนา บางคนคิดว่าการที่พระเรานี้มีจิตสำนึกว่าการที่เราบวชอยู่ก็ตามหรือว่าการจะจาริกไปที่ไหนก็ตามนี้ ก็ขอให้นำประโยชน์สุข นำบุญนำกุศลไปให้เขา ให้สมกับว่าเป็นเนื้อนาบุญ มันจะได้บุญ หรือว่าอาจจะไปที่ไหนก็จะมีแต่ประโยชน์สุข มีแต่คนสรรเสริญ และก็พระสงฆ์ก็จะได้มีโอกาสให้พรแล้วก็ได้ทำคุณประโยชน์ ทำให้เขาเห็นโดยว่าเราก็ไม่ได้เดินไปอย่างเดียว เราก็มีกิจกรรมอย่างอื่นอีก ได้เห็นว่าเป็นหน้าที่ของพระที่ควรทำ...เจริญพร
พระราชนันทมุนี
(รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี)
 
 
พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์(รองเจ้าคณะจังหวัดเลย)
พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์
(รองเจ้าคณะจังหวัดเลย)
 
        ก็เห็นว่ามีบุคคลบางกลุ่มมีความคิดขึ้นว่า ทำไมต้องมาเดินธุดงค์ในกลางกรุง บางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ มันไม่ถูก เอ้..ธุดงค์นี้ไม่ได้บอกว่ามีเฉพาะในดงในป่านี่น่า ธุดงค์นั้นเป็นคำว่าธุดงควัตร แต่ว่าการเดินอย่างนี้ก็จะบุกเข้ามาสู่คอนกรีตเสริมเหล็กเมืองนี้นะ ให้ชาวคอนกรีตเสริมเหล็กได้ดูบ้างซี ให้รู้จักว่านี่ ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลือกสถานที่นะ มีได้ทุกมุมทุกแง่ ทุกสถานที่ จะเป็นว่าในกรุง หรือนอกกรุงหรือตามป่าตามเขาอะไร อยู่ในกรุงก็มีธรรมะ หลวงพ่อคิดว่า พระ 1 แสนรูปนี่บุกเข้าไปสู่คอนกรีตที่มันทึบๆ หน่อยให้มันเกิดแสงสว่าง บางรูปก็อาจจะวิจารณ์ในแง่หนึ่ง อันนั้นเป็นความคิดนะ เป็นความคิด เป็นสังขารเกิดขึ้น แต่ว่าในรูปธรรมแล้วน่าจะ รูปธรรม นามธรรมแล้วน่าจะเป็นแสงสว่างของบุคคลที่ไม่ได้เคยเห็นพระ ได้เห็นเป็นบุญตา ได้เจรจาเป็นบุญปากอย่างไร ท่านว่าโบราณท่านว่านะ นี้ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้า เห็นพระธุดงค์แบกกลด สะพายย่าม มีของที่จำกัด เดินแล้วก็มีโปรยดอกกุหลาบ โอ้...มันน่าอนุโมทนาขนาดไหน อันนี้หลวงพ่อก็สนับสนุน เพราะว่าอยากจะให้พวกที่อยู่ในกรุงที่เป็นป่าคอนกรีตนี่ ทำให้เคยเห็นพระมากถึงขนาดนั้น อันนี้เป็นเรือนแสนอาจจะเป็นเรือนล้านก็ได้ ถ้าหากว่าวัดพระธรรมกายทำได้อย่างนี้นะ ยิ่งความรู้สึกของหลวงพ่อว่าน่าจะบวชได้ถึงตรงนั้น
 
พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์
(รองเจ้าคณะจังหวัดเลย)

http://goo.gl/u2cwJ


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร