คำชี้แจงจากวัดพระธรรมกาย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.

คำชี้แจงจากวัดพระธรรมกาย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. https://dmc.tv/a22282

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าววัดพระธรรมกาย รวมคำถาม-คำตอบ
[ 24 ก.พ. 2560 ] - [ ผู้อ่าน : 2394 ]
คำชี้แจงจากวัดพระธรรมกาย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เวลา 14.00 น.
 
 
 1. วัดพระธรรมกาย ไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ตรงข้าม มีส่วนสร้างความมั่นคง ปรองดอง และสันติสุขให้กับประเทศ อาทิเช่น
 
 (1) เมื่อมีปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางวัดก็ไปช่วยถวายสังฆทานพระภาคใต้ ทุกเดือน มาเป็นปีที่ 13 จำนวน 125 ครั้งแล้ว
 (2) เมื่อมีปัญหาวัดร้าง เพราะพระบวชน้อยลง ทางวัดได้จัดกิจกรรม บวชพระแสนรูปทั่วไทย มากว่า 10 กว่าครั้งแล้ว (บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ทำให้มีผู้สนใจบวชอยู่ต่อมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาวัดร้าง
 (3) เมื่อมีปัญหาเยาวชนตีกัน หรือมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ตั้งครรภ์ในวัยเยาว์ ทำแท้ง ฯลฯ จึงมีโครงการเด็กดีวีสตาร์ 1 ล้านคน เพื่อให้มาทราบถึงพระคุณพ่อแม่ การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์ผู้อื่น รักษาศีล 5 เพื่อให้เด็กรักตัวเอง และรักพ่อแม่ แก้ปัญหาเยาวชน
 (4) เมื่อมีภัยธรรมชาติ ทั้งวาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติ วัดพระธรรมกาย ก็ส่งพระภิกษุสามเณร และสาธุชน ไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ก็เป็นประจำทั้งในและต่างประเทศ เช่น เนปาล ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เมียนมาร์ เป็นต้น
 (5) โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปทั่วไทย นอกจากได้ของลงไปช่วยภาคใต้และภัยพิบัติทั่วประเทศแล้ว ทุกครั้งที่จัดงาน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกความเห็นต่าง จากทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ โรงเรียน ภาคเอกชน ฯลฯ
 
 โครงการต่างๆ เพื่อช่วยแก้หรือบรรเทาปัญหาสังคมในด้านต่างๆ สิ่งเหล่านี้ ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ แต่เป็นสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ สร้างบุคลากรที่มีบุคลากรคุณภาพทางศีลธรรมให้สังคม เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนากับประเทศอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาคนตามพุทธวิธี แต่น่าอนาถใจว่า วัดพระธรรมกายถูกข้อกล่าวหาว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
 
 2. ทางวัด ได้รับรายงานว่า กสชท. สั่ง ระงับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ WIFI ทั่วบริเวณพื้นที่ เพื่อตัดสัญญาณรับส่งข้อมูลข่าวสาร โดยอ้างเหตุว่า เปิดแนวรบทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก นั้น วัดพระธรรมกาย ขอชี้แจงว่า วัดไม่ได้รบกับใคร และไม่ได้สู้กับรัฐบาลหรือ คสช. และแจ้งไปยังสื่อบางสำนัก กรุณาอย่าสร้าง “มายาคติผิดๆ” ให้กับวัดและลูกศิษย์
 
 เพียงแค่วัดและลูกศิษย์ ขอมีโอกาส ชี้แจงข้อมูลความจริง ผ่านสื่อต่างๆ ตามหลักขั้นพื้นฐานของมนุษย์ว่าด้วย เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การตัดสัญญาณโทรศัพท์ แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่รัฐทำเกินกว่าเหตุ เพราะสร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนในละแวกอำเภอคลองสามนี้ และที่สำคัญ สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ ไม่กล้าสู้ความจริง 
 
 เพราะการเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ชี้แจงสู่สาธารณะชน เป็นการเปิดโอกาสให้วิญญูชน รับฟังข้อมูลข่าวสารทั้งสองทาง คือ รัฐและวัด วิญญูชนย่อมตัดสินเองว่า ข้อมูลด้านไหนน่าเชื่อถือมากกว่ากัน เมื่อเทียบกันแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐ มีสรรพกำลังด้านเทคโนโลยีพร้อมมาก รวมทั้งมีหน่วยงานข่าวกรอง ทั้งด้าน ทหาร ตำรวจ หน่วยงานความมั่นคง กอ.รมน. สันติบาล สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ส่วนวัดนั้น พระมีเพียงบาตรเปล่า โยมเพียงมีเปล่าๆ เท่านั้น ขอเพียงมีช่องทางในการชี้แจงความจริง เพื่อพิสูจน์ความจริง เท่านั้น 
 
 และยิ่งไปกว่านั้น โยมพ่อโยมแม่ของพระสงฆ์สามเณร และญาติๆ ของประชาชนที่อยู่ในวัด เมื่อติดต่อคนในวัดไม่ได้ ย่อมสร้างความทุกข์ใจให้กับคนเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้องทั่วประเทศ และต่างประเทศด้วย ดังนั้น การตัดสัญญาณการสื่อสาร เท่ากับ “สร้างความมืดบอดให้กับสังคม” จึงเรียกร้องให้ท่านเปิดสัญญาณโทรศัพท์เป็นปกติ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ท่านมีความจริงใจ และ “กล้าสู้ความจริง” 
 
 3.ขณะนี้ มีพระมหาเถระทั่วประเทศ ทะยอยส่งและแสดงความห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์พระพุทธศาสนา ที่กำลังเกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกาย จึงทำหนังสือถึงท่านนายกฯ ให้ยกเลิก ม.44 เพื่อระงับไม่ให้เกิดความรุนแรงต่อพระพุทธศาสนา ชีวิตของพระสงฆ์สามเณรและประชาชน อาทิ 
 
 (1) พระเทพปริยัติ วัดเจ็ดยอด เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
 (2) พระราชมงคลรังษี ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 
 (3) พระครูพิทักษ์เจติยานนท์ เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน
 (4) พระครูปริยัติภัทรคุณ เจ้าคณะอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 
 5. พระเทพมังคลาจารย์ วัดท่าตอน รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
 
 4.พรุ่งนี้ 25 ก.พ. 2560 เป็นวันพระ แรม 14 ค่ำเดือน 3 พระภิกษุ ต้องลงโบสถ์ ฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ทบทวนศีล 227 ข้อ ขอความเมตตาทางเจ้าหน้าที่ งดใช้ความรุนแรง เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจ ตามพุทธโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 5.ขอให้ทุกท่านน้อมนำรับสั่งของ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพรมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ที่รับสั่งกับรัฐบาลว่า ขอให้ยุติด้วยความเรียบร้อย ไม่รุนแรง

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าวการคาดการณ์ของสื่อมวลชนบางสำนัก กรณีอดีตพระพรหมเมธี จะพำนัก ณ วัดสาขาในประเทศเยอรมนี
      ทำไม...ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?
      วัดพระธรรมกายส่งรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายให้เจ้าคณะปกครองสงฆ์ทราบเป็นประจำทุกปี
      วัดพระธรรมกายไม่เกี่ยวข้องการตั้งเจ้าอาวาสวัดใน จ.เชียงใหม่
      นายนพรัตน์ ไม่เคยเป็นเลขานุการวัดพระธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย ชี้แจงที่ดินสร้าง ‘บุญรักษา’ เป็นธรณีสงฆ์
      วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธกรณีข่าวโยงโกตี๋ และกรณีมีอาวุธในอาคารบุญรักษา
      วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าว กลุ่มลูกศิษย์เรียกร้องถอนตราฮาลาล
      ชี้แจงกรณีผู้แจ้งว่าเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย แสดงความคิดเห็นหรือทำกิจกรรมต่างๆ
      คำชี้แจงวัดพระธรรมกาย วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
      แถลงการณ์วัดพระธรรมกาย วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560
      คำชี้แจงวัดพระธรรมกาย วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
      วัดพระธรรมกายชี้แจง กรณีร่องน้ำและถังน้ำมันเปล่า โซนอาคารบุญรักษา ไม่ได้ขัดขวางเจ้าหน้าที่   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related