งานแถลงข่าวบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคนและชาวพุทธร้องศูนย์ดำรงธรรม - สำนักพุทธฯ ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโย

งานแถลงข่าวบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคนและชาวพุทธร้องศูนย์ดำรงธรรม - สำนักพุทธฯ ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโย https://dmc.tv/a21389

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าววัดพระธรรมกาย รวมคำถาม-คำตอบ
[ 3 พ.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2915 ]
งานแถลงข่าวบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน
และชาวพุทธร้องศูนย์ดำรงธรรม - สำนักพุทธฯ
ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโย
 
 
 
13 – 20 พ.ค. บวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว ฉลองวิสาขบูชา

      พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า เนื่องด้วย วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 มีเหตุการณ์เนื่องด้วยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้น 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ.2542 ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น วันสำคัญสากลของโลก

      ในปี พ.ศ.2559 นี้ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกจึงจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา บวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน ครั้งที่ 7 ฉลองสัปดาห์วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนาให้แก่ผู้นำสตรีชาวพุทธ 1 ล้านคน ได้เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ทั้งเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งดังเช่นพุทธกาล นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาศีลธรรมของประชาชน

     “โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน จัดมาแล้ว 6 ครั้ง โดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี 2529 มีนักศึกษาหญิงเข้าร่วมโครงการหลายพัน ครั้งที่ 2 ใน ปี 2541 จัดบวชอุบาสิกาแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2553 มี 3 ครั้ง คือ โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 100,000 คน โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 500,000 คน และโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน ในปีปี 2554 จัดบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคนทั่วประเทศ และในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งการอบรมอุบาสิกาแก้วทุกครั้งที่ผ่านมา ถือเป็นการดำเนินรอยตามพระมหาเถระตั้งแต่โบราณกาลที่ท่านได้ให้การอบรมกุลบุตร ให้เข้ามาเป็นพุทธบริษัทที่เข้มแข็งเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และนอกจากจัดบวชอุบาสิกาแก้วในประเทศไทยแล้ว ยังมีการจัดในต่างประเทศทั่วโลกด้วย เช่นเดียวกับกิจกรรมฉลองวิสาขบูชาโลกที่ได้จัดขึ้นในต่างประเทศ อาทิ ประเทศมองโกเลีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์ เกาหลี ศรีลังกา นิวซีแลนด์ เป็นต้น” พระสนิทวงศ์กล่าว

     สำหรับกิจกรรมระหว่างการอบรมมีการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ รักษาศีล 8 นั่งสมาธิ(Meditation) ฟังธรรม ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายสังฆทาน จุดประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นหญิงแท้ อายุ 15 ปีขึ้นไป นับถือศาสนาพุทธ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิต โรคประสาท หรืออื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม สามารถรักษาศีล8 ได้ เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น โดยจัดบวชและพิธีรับผ้าสไบแก้วในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ สมัครได้ทุกวัน ที่วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2559 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1234  รายละเอียดโครงการ >> http://dmc.tv/a21383

*******************************
 
 
 
ชาวพุทธ ร้อง!! ศูนย์ดำรงธรรม – สำนักพุทธฯ ทั่วประเทศ
ขอความเป็นธรรมให้พระเทพญาณมหามุนี


     วันนี้ (3 พ.ค.59) เวลา 13.00 น. พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย แถลงข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มลูกศิษย์พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกกล่าวหาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI

      “กลุ่มองค์กรชาวพุทธและลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายเห็นว่า เจ้าหน้าที่รัฐไม่เป็นธรรมต่อพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรม เพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนา ประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกศิษย์ในจังหวัด ปทุมธานี สระบุรี ราชบุรี นครราชสีมา และยะลา เป็น 5 จังหวัดนำร่อง ได้ไปยื่นหนังสือขอความเป็น ในวันที่ 3 – 4 พ.ค.นี้” พระสนิทวงศ์ กล่าว

     การยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมครั้งนี้ เพื่อช่วยปกป้องให้ความเป็นธรรมแก่พระเทพญาณมหามุนี  โดยไม่ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ในคดีพิเศษที่ 27/2559  ตามรายละเอียดดังนี้

     1.    ในสำนวนคดีพิเศษที่ 146/2556 พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มีฐานะเป็นพยานในคดี (เอกสารแนบที่ 1)  
 

     2.    นายธรรมนูญ อัตโชติ  ได้กล่าวหานายศุภชัย ศรีศุภอักษร  ว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน และกล่าวหาพระเทพญาณมหามุนี ว่ากระทำความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้ทำสำนวนแยกขึ้นมาเป็นคดีพิเศษที่ 27/2559  อีกคดีหนึ่ง  ซึ่งซ้ำซ้อนกันกับคดีพิเศษที่ 146/2556  และ 63/2557  ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนไม่ทำตามคำสั่งของพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ โดยการที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้แยกมูลคดีบางส่วนออกจากคดีเดิม มาตั้งเป็นสำนวนคดีพิเศษใหม่ที่ 27/2559   จึงเป็นการดำเนินคดีซ้ำซ้อน  ขัดต่อหลักกฎหมายที่ว่า “กรรมเดียวจะดำเนินคดีซ้ำซ้อนไม่ได้”  ซึ่งอาจเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 


     3.    พระเทพญาณมหามุนี รับบริจาคโดยเปิดเผย ท่ามกลางคนจำนวนมาก และการรับบริจาคของวัด ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล และพระภิกษุ ซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณกุศล เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับบริจาคไปใช้ในกิจการทางศาสนา เช่น สร้างศาสนสถาน หรือศาสนวัตถุ ซึ่งในกรณีนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริจาค และผู้บริจาค อันเป็นกิจการโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเปิดเผย และบุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้บริจาคสามารถตรวจสอบได้ ย่อมไม่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน หรือรับของโจร
 

     4.    นายศุภชัยฯ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า เงินที่นำมาบริจาคทำบุญให้กับวัดพระธรรมกาย และพระเทพญาณมหามุนีนั้น เป็นเงินยืมมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ  และได้ใช้คืนเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ครบถ้วนแล้ว
 

     5.    คณะศิษยานุศิษย์ของพระเทพญาณมหามุนี ได้ตั้งกองทุนเยียวยาช่วยเหลือให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ได้รับเงินไปแล้วทั้งหมด 684.78 ล้านบาท ส่วนเงินที่เหลืออีก 370.78 ล้านบาท คณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้มอบเช็คให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ไปเรียบร้อยแล้ว  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ จึงถอนฟ้องพระเทพญาณมหามุนีและวัดพระธรรมกาย  พร้อมทั้งทำหนังสือแสดงเจตจำนงไม่ประสงค์จะดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญากับพระเทพญาณมหามุนีและวัดพระธรรมกาย และได้ทำหนังสือขอบคุณมายังคณะศิษยานุศิษย์ของพระเทพญาณมหามุนี
 

     ดังนั้น ชาวพุทธจึงเห็นว่า การกระทำของดีเดสไอ ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับพระมหาเถระที่ตั้งใจทำความดี จึงร้องเรียนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นธรรมกับพระสงฆ์ด้วย

รับชมวิดีโอแถลงข่าว
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าวการคาดการณ์ของสื่อมวลชนบางสำนัก กรณีอดีตพระพรหมเมธี จะพำนัก ณ วัดสาขาในประเทศเยอรมนี
      ทำไม...ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?
      วัดพระธรรมกายส่งรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายให้เจ้าคณะปกครองสงฆ์ทราบเป็นประจำทุกปี
      วัดพระธรรมกายไม่เกี่ยวข้องการตั้งเจ้าอาวาสวัดใน จ.เชียงใหม่
      นายนพรัตน์ ไม่เคยเป็นเลขานุการวัดพระธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย ชี้แจงที่ดินสร้าง ‘บุญรักษา’ เป็นธรณีสงฆ์
      วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธกรณีข่าวโยงโกตี๋ และกรณีมีอาวุธในอาคารบุญรักษา
      วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าว กลุ่มลูกศิษย์เรียกร้องถอนตราฮาลาล
      ชี้แจงกรณีผู้แจ้งว่าเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย แสดงความคิดเห็นหรือทำกิจกรรมต่างๆ
      คำชี้แจงวัดพระธรรมกาย วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
      แถลงการณ์วัดพระธรรมกาย วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560
      คำชี้แจงวัดพระธรรมกาย วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
      วัดพระธรรมกายชี้แจง กรณีร่องน้ำและถังน้ำมันเปล่า โซนอาคารบุญรักษา ไม่ได้ขัดขวางเจ้าหน้าที่   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related