พิธีทอดผ้าป่า ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด (ธรรมยาตรา ปีที่ 11)

ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11 วันที่ 2 - 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 https://dmc.tv/a28702

บทความธรรมะ Dhamma Articles >
[ 5 ม.ค. 2566 ] - [ ผู้อ่าน : 18264 ]
 
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด
 
ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
วันที่ 2 - 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดอัมพวัน (วัดหลวงพ่อโหน่ง) และ วัดใหม่พิบูลย์ผล (จำนวน 2 วัด)
วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดไผ่โรงวัว และ วัดใหม่นพรัตน์ (จำนวน 2 วัด)
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดตรีพาราสีมาเขต และ วัดศิลามูล (จำนวน 2 วัด)
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดเทพพล และ วัดกก (จำนวน 2 วัด)
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดไทรใหญ่ และ วัดนราภิรมย์ (จำนวน 2 วัด)
วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดสัมปตาก, วัดสรรเพชญ และ วัดบางข้างใต้ (จำนวน 3 วัด)
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดภาวนาภิรตาราม, วัดศรีเมือง และ วัดชัยพฤกษมาลา (จำนวน 3 วัด)
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดสองพี่น้อง และ วัดพรสวรรค์ (จำนวน 2 วัด)
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดทะเลบก และ วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ (จำนวน 2 วัด)
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดโพธิ์เอน, วัดโบสถ์บน, วัดสิงห์ และ วัดตะเคียน (จำนวน 4 วัด)
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดนครอินทร์, วัดอัมพวัน, วัดปรางค์หลวง และ วัดบางรักใหญ่ (จำนวน 4 วัด)
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดบางปลา, วัดบางเลน, วัดผลสุการาม และ วัดรางกำหยาด (จำนวน 4 วัด)
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดบางขัน, วัดแสงสรรค์ และ วัดเกิดการอุดม (จำนวน 3 วัด)
วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดบัวแก้วเกษร, วัดคลองขวาง และ วัดบ่อทอง (จำนวน 3 วัด)
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกับชุมชน จำนวน 41 วัด

วัดละหาร, วัดไผ่จระเข้ และ วัดบางไผ่นารถ (จำนวน 3 วัด)
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เริ่มเวลา 09.00 น.
------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
      ลงนาม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นผ่านกิจวัตรความดีสากล
      วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่น
      สัมมนาและมอบสื่อ V-Star จังหวัดลำพูน
      กำหนดการวันมหารำลึก ครั้งที่ 34
      พระอาจารย์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย แนะนำการฝึกสมาธิที่บ้านพักผู้สูงอายุ เมืองลอสแอนเจลิส
      วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล
      วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
      ปฐมนิเทศและมอบสื่อ V-Star จ.หนองคาย
      กิจกรรมงานบุญวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระธรรมกาย (20 กรกฎาคม 2567)
      ปฐมนิเทศและมอบสื่อ V-Star จ.สมุทรสาคร
      พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ครั้งที่ 171 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 136