เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน

เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดพระธรรมกาย https://dmc.tv/a28844

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 15 มี.ค. 2566 ] - [ ผู้อ่าน : 648 ]

เทศบาลเมืองคลองหลวง
จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน

      เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดพระธรรมกาย 

เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน

     พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และคุณเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง เป็นประธานฆราวาส ในพิธีเปิดการอบรม “โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารปลูกศรัทธา วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จากนั้นพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บรรยายธรรมเรื่อง “คุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ เพิ่มจริยธรรมแห่งความเป็นสุขในการทำงาน”

เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน

     ในเวลา 13.00 น. เป็นกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสอดแทรกธรรมะปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องประวัติ และคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย และชมสื่อวิดิทัศน์ ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โดยมีอาจารย์ลือพงศ์ ลีลพนัง อาจารย์ประจำวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และผู้ประสานงานโครงการเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ และกัลยาณมิตรองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เป็นวิทยากร จากนั้นผู้เข้ารับการอบรมฯ พร้อมใจเข้ากราบสักการะองค์พระประธาน ศึกษาดูงาน และฟังธรรมจากพระวีรวุฒน์ มนวีโร ผู้อำนวยการสำนักสื่อ DMC ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ปิดท้ายด้วยการกราบบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ปิดทองรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และรับฟังโอวาทจากพระครูสมุห์จรินทร์ รตนวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธรรมกาย และเจ้าอาวาสวัดภาวนากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในพิธีปิดการอบรมฯ ณ มหารัตนวิหารคด 

เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน

     สำหรับ “โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้นำหลักคุณธรรม และจริยธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ สร้างจิตสำนึกที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม และเพื่อปฏิบัติตนตามหลักการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐในคุณลักษณะที่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกัน

เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      บรรยากาศชวนบวชสามเณร จังหวัดลพบุรี
      บรรยากาศชวนบวชสามเณร จังหวัดขอนแก่น
      คณะสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน ให้การอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)
      วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดกิจกรรมงานบุญวันมาฆบูชา
      บรรยากาศชวนบวชสามเณร จังหวัดอุดรธานี
      บรรยากาศชวนบวชสามเณร จังหวัดลำปาง
      พิธีมอบโล่เกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ“ทางก้าวหน้า” ประเทศอินโดนีเซีย
      บรรยากาศสัมภาษณ์โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7
      สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย จัดพิธีเปิดนิทรรศการหลักฐานธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีจุดประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา
      พิธีบูชาข้าวพระ พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศตะวันออก
      บรรยากาศชวนบวชสามเณร จ.สระบุรี

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related