รูปงาม – หมวดรูปสมบัติ

หล่อ สวย หน้าตาดี ผิวพรรณดี อดีตชาติ ทำทาน และอธิษฐานขอ https://dmc.tv/a7998

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บุญ-กุศลกรรม-กรรมทีทำให้ประสบสุข > รูปสมบัติ
[ 6 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 20461 ]
View this page in:


วิบาก
รายละเอียด
1. หล่อ  สวย  หน้าตาดี  ผิวพรรณดี
1.อดีตชาติ  ทำทาน  และอธิษฐานขอให้สวย
2.อดีตชาติ  ถวายผ้าไตรจีวร  บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มให้คนยากจน
3.อดีตชาติ  ทำความสะอาด  ปัดกวาดลานพระเจดีย์
4.อดีตชาติ  รักษาศีล
5.อดีตชาติ  ทำจิตให้ผ่องใส  คิดแต่เรื่องดี ๆ
2.สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ
1.อดีตชาติ  สร้างวัดวาอารามทั่วราชอาณาจักร
3.เป็นนางงามระดับชาติ,  รองนางสาวไทย
1.อดีตชาติ  ทำบุญใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า  
2.อดีตชาติ  ทำบุญด้วยของสวยงาม เช่น ดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย อธิษฐานขอให้สวย
4. มีผมสลวย  นุ่มหอม
1.อดีตชาติ  ทำความสะอาดพระพุทธรูปที่เปื้อนโคลน
5.เสียงไพเราะ
1.อดีตชาติ  บุญแสดงธรรมสอนญาติโยม
2.อดีตชาติ  ใช้เสียงชวนคนทำความดี
3.อดีตชาติ  เคยเกิดเป็นนักร้อง และคนธรรพ์ 
 
รูปงาม ประกอบด้วย  หล่อ  สวย  หน้าตาดี  ผิวพรรณดี  สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ  เป็นนางงามระดับชาติ  มีผมสลวย  เสียงไพเราะ
 
สรุปกรรมที่ทำให้รูปงาม
 
1. รักษาศีล
2. ทำทานด้วยผ้าไตรจีวร  เครื่องนุ่งห่ม
3. บูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ของหอม
4. ทำความสะอาดพระพุทธรูปและเสนาสนะในเขตสงฆ์
5.  เฉพาะเสียงไพเราะ  เพราะบุญแสดงธรรมและชักชวนคนทำความดี

 
แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม
อายุยืน สุขภาพดี >>


http://goo.gl/7lHt6


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม
      ทุกข์ของสัตว์นรก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์
      ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3
      วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร
      วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน