โรคตับ-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคตับ ประกอบด้วย ไวรัสตับอักเสบ บี ตับแข็ง ตับเสื่อม ตับวาย และธาตุทองแดงในตับมาก เกิดจากวิบากกรรมเลี้ยงสัตว์ไว้ให้เขาฆ่า สั่งฆ่า ทรมานสัตว์ และกรรมดื่มสุรา https://dmc.tv/a8326

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > บาป-อกุศลกรรม-กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์ > โรคภัยไข้เจ็บ
[ 27 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 17116 ]
 
 
 
 

ฆ่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอายาพิษใส่อาหาร
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรคตับ
  
 
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคตับ
 


  
วิบาก
รายละเอียด
ตับ
1.อดีตชาติ ดื่มสุรา
2.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
3.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ขาย
4.อดีตชาติ ทรมานสัตว์
5.อดีตชาติ ใส่ยาพิษในอาหาร
ไวรัสตับอักเสบ บี
1.อดีตชาติ ดื่มสุรา
2.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
3.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ขาย
4.อดีตชาติ ทรมานสัตว์
ตับแข็ง
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
2.อดีตชาติ เลี้ยงสัตว์ไว้ให้เขาฆ่า
3.อดีตชาติ สั่งฆ่าสัตว์ทำอาหาร
4.อดีตชาติ+ปัจจุบันดื่มสุรา
ตับเสื่อม
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้ม
ตับวาย
1.อดีตชาติ ชอบสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหาร
ธาตุทองแดงในตับมาก
1.อดีตชาติ แทงเส้นเลือดที่คอม้าเอามาดื่ม
 
 
โรคตับ

ประกอบด้วย ไวรัสตับอักเสบ บี ตับแข็ง ตับเสื่อม ตับวาย และธาตุทองแดงในตับมาก

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคตับ

http://goo.gl/duWDK


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วิบากกรรมที่ทำให้ท้องเสียและท้องผูก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นวัณโรค
      วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย
      วิบากกรรมที่ทำให้หน้าแก่เกินวัย
      กรรมที่ทำให้มีขางาม
      ทุกข์ในอัตภาพสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์
      ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
      กรรมที่ทำให้รูปงาม
      ทุกข์ของสัตว์นรก
      วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์และรูมาตอยด์
      ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3
      วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร
      วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน