การบูชาพระจุดเทียนเล่มเดียวได้หรือไม่

โดยปกติเวลาบูชาพระ เราใช้เทียน 2 เล่ม ใช้ธูป 3 ดอก ธูปเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีพระคุณยิ่ง 3 ประการ เทียนเป็นการบูชาคุณของพระธรรม ซึ่งมีพระคุณ 2 ประการ https://dmc.tv/a13024

บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา
[ 6 ม.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 17393 ]
 
 

คำถาม: เวลาบูชาพระ จุดเทียนเล่มเดียวได้ไหมคะ?

 
คำตอบ: โดยทั่วไปแล้วเวลาบูชาพระ เราใช้เทียน 2 เล่ม ใช้ธูป 3 ดอก โบราณาจารย์ท่านให้เหตุผลว่า
 
ดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ
ดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ
 
        ธูปเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีพระคุณยิ่ง 3 ประการ คือ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณท่านจึงให้ใช้ธูป 3 ดอก  
 
        เทียนเป็นการบูชาคุณของพระธรรม หรือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีพระคุณ 2 ประการใหญ่ๆ คือ
 
        1. เป็นความจริงตลอดกาล
 
        2. เมื่อใครปฏิบัติตามแล้ว ย่อมช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้
 
        พระธรรมมีพระคุณอย่างนี้ท่านก็เลยให้บูชาด้วยเทียน 2 เล่ม
 
        ดอกไม้เป็นการบูชาพระสงฆ์ เป็นการอุปมาอุปไมยว่า พระสงฆ์บวชมาจากคนต่างวรรณะกัน ลูกยาจกก็มี ลูกเจ้าขุนมูลนายก็มี มาบวชด้วยกัน พอบวชแล้วก็มีพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาหรือศีล 227 ข้อ ร้อยรัดไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกใคร พอบวชแล้ว ถือว่าอยู่ในวรรณะเสมอกันหมด เป็นความงดงามอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับดอกไม้ต่างสีสัน เมื่อนำมาจัดให้เป็นกลุ่มเป็นช่อ ก็ดูสวยงามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท่านจึงใช้ดอกไม้บูชาคุณของพระสงฆ์ ที่ถามว่าจะจุดเทียนเล่มเดียวได้ไหม ตอบว่าได้น่ะได้หรอก แต่ทำให้ถูกทำเนียม คือจุด 2 เล่มจะดีกว่านะ
 

คำถาม: ผมอยากเข้าอบรมเป็นธรรมทายาทและอุปสมบท มาเกือบ 3 ปี แต่ไม่มีโอกาสได้ลางาน พอมีโอกาสได้ลาก็เจออุปสรรคอีก เพราะคุณแม่ต้องการให้สึกตามฤกษ์สึก ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้ ถ้าบวชในโครงการธรรมทายาทสำหรับผมไม่เป็นปัญหา แต่ไม่รู้จะอธิบายให้คุณแม่ฟังอย่างไร?

 
คำตอบ: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ถึงเวลาเขาจะอบรมธรรมทายาท คุณมาก็แล้วกัน อย่าไปห่วงฤกษ์ยามกันให้มากนัก ดวงอาทิตย์ ดวงดาว ดวงจันทร์อยู่ฟ้าจะมาทำอะไรได้ ทำดีเมื่อไร ก็ฤกษ์ดีเมื่อนั้น คิดดี พูดดี ทำดี ฤกษ์ดีทันที คิดชั่ว ทำชั่ว พูดชั่ว เมื่อใดฤกษ์ร้ายเมื่อนั้น
 
สึกตามฤกษ์ จะเอาฤกษ์พระพุทธเจ้า หรือฤกษ์โหรา
สึกตามฤกษ์ จะเอาฤกษ์พระพุทธเจ้า หรือฤกษ์โหรา
 
        เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดจะบวช เราคิดดีได้โอกาสบวชเมื่อไรก็บวชเลย ไม่ต้องดูฤกษ์ เวลาจะสึกก็เหมือนกัน สมัยเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำยังมีชีวิตอยู่ เวลาพระที่ลางานมาบวชในช่วงพรรษาจะสึกท่านก็มาหาหลวงพ่อวัดปากน้ำ แล้วกราบเรียนว่า
 
        “หลวงพ่อครับผมจะสึก”
 
        “เออ...ได้ฤกษ์หรือยัง”
 
        “ยังเลยครับ”
 
        “เอาฤกษ์อะไรล่ะ จะเอาฤกษ์พระพุทธเจ้า หรือจะเอาฤกษ์โหราท่านถามให้โอกาส ถ้าจะเอาฤกษ์โหรา ท่านก็บอกว่า “ไปให้หมอดูเขาหาให้ก็แล้วกัน” ท่านไม่ว่าอะไรท่านตามใจ แต่ถ้าใครบอกเอาฤกษ์พระพุทธเจ้าท่านจะชมทันที “เออๆ คนยังงี้คนฉลาด” แล้วท่านก็พูดต่อ “วันไหนสบายใจดี ฉันเพลแล้วไปนอนหลับเสียตื่นหนึ่ง ตื่นมาแล้วไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมานั่งสมาธิ(Meditation) พอใจใสเป็นเพชรเป็นแก้วเมื่อไรนั่นฤกษ์ดีแล้ว มาบอกหลวงพ่อ หลวงพ่อจะไปสึกให้” นี่เรียกว่า ฤกษ์พระพุทธเจ้า ไม่ต้องไปผูกดวงโน่นดวงนี่หรอก พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล เป็นศาสนาที่ท้ายทายการพิสูจน์ ชาวพุทธทั้งหลายจึงควรเชื่อด้วยเหตุด้วยผล เชื่อด้วยปัญญา
 
คำถาม: คำว่าเป็นเดียร์ถีย์ กับคำว่าอลัชชี แปลว่าอย่างไรครับ?
 
คำตอบ: คำว่า “เดียร์ถีย์” เป็นชื่อเรียกนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ซึ่งเขาก็มีวิธีการปฏิบัติของเขาหลายอย่าง เช่น ยืนขาเดียว ทรมานตน
 
เดียร์ถีย์ เป็นชื่อเรียกนักบวชนอกพระพุทธศาสนา
เดียร์ถีย์ เป็นชื่อเรียกนักบวชนอกพระพุทธศาสนา
 
        ส่วน “อลัชชี” แปลว่า ไม่อาย นอกจารีต หมายถึงผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนา แล้วไม่ตั้งใจรักษาศีล ไม่ตั้งใจประพฤติอยู่ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น บวชแล้วก็ยังไป กินเหล้า บวชแล้วก็ยังเล่นไพ่ บวชแล้วก็ประพฤตินอกลู่นอกทางของพระพุทธศาสนา ใครที่บวชแล้วประพฤติผิดจารีตของความเป็นพระ ท่านเรียกว่า “อลัชชี”             
 
คำถาม: ทำไมพระพุทธรูปที่สภาธรรมกายสากลของวัดพระธรรมกายจึงหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ผมเคยได้ยินว่าถ้าจะให้เป็นมงคล ไม่ควรตั้งพระพุทธรูปให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับ?
 
คำตอบ: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะหันพระพักตร์ไปทางทิศไหน ก็เป็นมงคลทั้งนั้น เพราะพระองค์เป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้ว แม้พระพุทธรูปที่เราทำขึ้นเอง เพื่อรำลึกถึงพระองค์ ก็เป็นมงคลไปทั้งองค์
 
        เพราะฉะนั้นการจะตั้งพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศใด ก็เป็นมงคลทุกทิศ ไม่มีข้อบังคับใดๆทั้งสิ้น แต่ที่พระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานในสภาธรรมกายสากล หันหน้าไปทางทิศตะวันตกขณะนี้ ก็เพราะว่าต้องการความสะดวกในการใช้งานของศาลาที่วัดนี้ โดยทั่วไปแล้วเราใช้กันในเวลามีงานวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้าเริ่มตั้งแต่ 9.30 น. แดดส่องมาทางทิศตะวันออกมากเลย
 
การตั้งพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศใดเป็นมงคลทุกทิศ
การตั้งพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศใดเป็นมงคลทุกทิศ
 
        เพราะฉะนั้น ถ้าเวลาประกอบพิธีแล้วหันพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออก ศาลานี้จะถูกแดดไล่เข้ามาตั้งเยอะ ทำให้เสียเนื้อที่สำหรับนั่งมาก ถ้าตั้งพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันตกศาลานี้จะรับคนได้มากกว่า เพราะตอนช่วงเช้าแดดส่องทางทิศตะวันออก เงาศาลาทอดไปทางตะวันตก ทำให้มีเงาทอดไปทางด้านตะวันตกอีกมาก
 
        การหันหน้าพระธรรมกายองค์ประธานไปทางทิศตะวันตก ก็เป็นเหตุผลในเรื่องการใช้สถานที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่โดยแท้ๆ แล้ว พระพุทธรูปจะหันหน้าไปทางทิศไหน ก็ไม่มีข้อบังคับ ถือเป็นมงคลทั้งนั้น

http://goo.gl/wnE1M


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ทำอย่างไรจึงจะไม่ท้อไม่เหนื่อยในการทำงาน
      สาเหตุที่ทำให้โลกวุ่นวายมากขึ้น
      "สังคมเปลี่ยนไป" แนวทางการใช้ชีวิตเปลี่ยนตามพระพุทธศาสนามีคำแนะนำอย่างไร ?
      หลักการขยายกิจการให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
      คำสอนของวัดพระธรรมกายถูกต้องตามแนวทางคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาหรือไม่
      อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมแตกแยก
      การสวดมนต์ให้พรของพระสงฆ์มีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างไร
      ทำไม ? จีวรต้องเป็นสีเหลือง
      เราจะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างไร ?
      เราจะปลูกฝังให้ลูกหลานทำหน้าที่ชาวพุทธให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ?
      เราควรจะเลือกทำงานด้วยทัศนคติอย่างไรที่จะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
      การเกิดขึ้นของนิสัยดี นิสัยชั่วมีที่มาอย่างไร
      การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้เหมาะสมแก่การฝึกสมาธิและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธรรม
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related