ปรโลกนิวส์ ตอน ที่ดินผืนนั้น ตอนที่ 6

คำถามข้อที่ 3. ลูกและพระน้องชายได้บวชอุทิศชีวิตรับใช้ช่วยงานพระพุทธศาสนา โยมแม่ของลูกจะได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้อย่างไรบ้างครับ https://dmc.tv/a13790

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 13 มิ.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 13356 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2555
สะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลก ตอน ที่ดินผืนนั้น ตอนที่ 6

 
 
 
ปรโลกนิวส์ ตอน ที่ดินผืนนั้น ตอนที่ 6

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ  
 
 
        คำถามข้อที่ 3.  ลูกและพระน้องชายได้บวชอุทิศชีวิตรับใช้ช่วยงานพระพุทธศาสนา โยมแม่ของลูกจะได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้อย่างไรบ้างครับ
 
ผลแห่งบุญที่โยมแม่ของลูกได้ถวายพระลูกชายทั้งสอง
 
ผลแห่งบุญที่โยมแม่ของลูกได้ถวายพระลูกชายทั้งสอง
 
            คำตอบข้อที่ 3.1 สำหรับผลแห่งบุญที่โยมแม่ของลูกได้ถวายพระลูกชายทั้งสอง ซึ่งก็คือ ตัวลูกและพระน้องชาย ให้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยและเป็นอายุของพระพุทธศาสนานั้น โยมแม่ของลูกก็จะได้รับอานิสงส์แห่งบุญโดยย่อแบบคร่าวๆ ดังต่อไปนี้คือ  
 
โยมแม่ของลูกจะได้เกิดอยู่ในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรือง
 
โยมแม่ของลูกจะได้เกิดอยู่ในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรือง
 
        คำตอบข้อที่ 3.2   ประการที่ 1. โยมแม่ของลูกจะได้เกิดอยู่ในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรือง และตัวท่านจะได้เกิดอยู่ในปฏิรูปเทศ หรือประเทศที่มีความเหมาะสมต่อ การสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และที่สำคัญ โยมแม่ของลูกจะได้เกิดอยู่ในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฐิที่มีความเห็นถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริง คือ ทุกคนในครอบครัวรวมถึงหมู่ญาติของท่านจะเป็นสัมมาทิฐิและนับถือพระพุทธศาสนากันทุกคน ซึ่งก็จะเป็นผลทำให้ตัวท่านได้เข้าวัด ฟังเทศน์ฟังธรรม และสั่งสมบุญตั้งแต่ยังเยาว์วัย   อีกทั้ง ตัวท่านจะไม่หลงไปนับถือลัทธิความเชื่ออื่นที่เลื่อนลอยและไม่มีสาระแก่นสาร หรือ ลัทธิความเชื่ออื่นนอกบุญเขต ซึ่งการหลงไปนับถือลัทธิความเชื่ออื่นนอกบุญเขตนั้น ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตในสังสารวัฏ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะทำให้ตัวท่านสามารถสร้างบารมีรุดหน้าไปอย่างไม่ถอยหลังกลับ และไม่ต้องพลัดไปเกิดในอบายภูมิเลยนั่นเอง
 
โยมแม่ของลูกจะมี สายบุญเชื่อมกับมหาปูชะนียาจารย์และหมู่คณะ
 
โยมแม่ของลูกจะมี สายบุญเชื่อมกับมหาปูชะนียาจารย์และหมู่คณะ
 
        คำตอบข้อที่ 3.3 ประการที่ 2. โยมแม่ของลูกจะมี สายบุญเชื่อมกับมหาปูชะนียาจารย์และหมู่คณะ โดยเมื่อถึงเวลาที่หมู่คณะลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์ โยมแม่ของลูกก็จะได้ติดตามลงมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะด้วย  และตัวท่านก็จะได้สร้างบารมีตามติดมหาปูชะนียาจารย์และหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 
โยมแม่ของลูกจะเป็นผู้ที่มีผลการ<a href=http://www.dmc.tv/search/ปฏิบัติธรรม title='ปฏิบัติธรรม' target=_blank><font color=#333333>ปฏิบัติธรรม</font></a>ที่ดี และตัวท่านจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสะดวกบรรลุธรรมได้เร็ว
 
โยมแม่ของลูกจะเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี และตัวท่านจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสะดวกบรรลุธรรมได้เร็ว
 
        คำตอบข้อที่ 3.4 ประการที่ 3. โยมแม่ของลูกจะเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี และตัวท่านจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสะดวกบรรลุธรรมได้เร็ว หรือที่เรียกว่าสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา นั่นเอง โดยตัวท่านเพียงแค่หลับตาเบาๆ แล้วก็ทำใจนิ่งๆ ตัวท่านก็จะสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์  อีกทั้ง อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติธรรม  ไม่ว่าจะเป็น ความฟุ้งซ่าน หรือ การลุ้นเร่งเพ่งจ้อง  เป็นต้น  ก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านเลยอีกด้วย  ซึ่งก็จะเป็นผลทำให้ตัวท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ    
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆ ที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้ ในอดีตชาติให้มารวมกันส่งผล แล้วบุญเหล่านี้ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆ ที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้
ในอดีตชาติให้มารวมกันส่งผล แล้วบุญเหล่านี้ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ
 
        คำตอบข้อที่ 3.5 ประการที่ 4. ด้วยผลแห่งบุญที่โยมแม่ของลูกได้ถวายพระลูกชายทั้งสอง ซึ่งก็คือตัวลูกและพระน้องชาย ให้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยและเป็นอายุของพระพุทธศาสนา ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆ ที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้ในอดีตชาติให้มารวมกันส่งผล แล้วบุญเหล่านี้ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ที่โยมแม่ของลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้เช่น วิบากกรรมกาเมฯที่ทำให้ตัวท่านต้องเกิดเป็นผู้หญิง  เป็นต้น  ให้ค่อยๆ เจือจางเบาบางแล้วก็หมดไปในที่สุด     
 
เมื่อใดที่วิบากกรรมกาเมฯ ของโยมแม่ของลูกหมดไป   ตัวท่านก็จะได้เกิดเป็นชายแมนๆ  ที่สามารถสอนตัวเองได้ แล้วตัวท่านก็จะตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
 
เมื่อใดที่วิบากกรรมกาเมฯ ของโยมแม่ของลูกหมดไป   ตัวท่านก็จะได้เกิดเป็นชายแมนๆ
 ที่สามารถสอนตัวเองได้ แล้วตัวท่านก็จะตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  
 
        คำตอบข้อที่ 3.6 ประการที่ 5. เมื่อใดที่วิบากกรรมกาเมฯ ของโยมแม่ของลูกหมดไป   ตัวท่านก็จะได้เกิดเป็นชายแมนๆ ที่สามารถสอนตัวเองได้ แล้วตัวท่านก็จะตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อตัวท่านออกบวชแล้ว ตัวท่านก็จะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง  ศึกษาธรรมะ และบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่จนกระทั่งหมดอายุขัย  
 
เมื่อถึงคราวที่โยมแม่ของลูกจะต้องละจากโลกไป ตัวท่านก็จะได้ กลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
 
เมื่อถึงคราวที่โยมแม่ของลูกจะต้องละจากโลกไป ตัวท่านก็จะได้
กลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม 
 
        คำตอบข้อที่ 3.7 ประการที่ 6. เมื่อถึงคราวที่โยมแม่ของลูกจะต้องละจากโลกไป ตัวท่านก็จะได้กลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม และเมื่อตัวท่านกลับไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์แล้ว ตัวท่านก็จะได้ชื่นชมกับทิพยสมบัติและทิพยวิมานของท่านที่มีความละเอียดประณีตสวยสดงดงามและวิจิตรตระการเป็นอย่างมาก อีกทั้งตัวท่านยังจะมีเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์ที่คอยปรนนิบัติรับใช้ตัวท่านอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วย        
 
ไม่ว่าโยมแม่ของลูกจะลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์หรือ ขึ้นไปเสวยทิพยสมบัติอยู่บน<a href=http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html title='สวรรค์' target=_blank><font color=#333333>สวรรค์</font></a>ก็ตาม ตัวท่านก็จะเป็นที่รักเคารพนับถือเกรงใจของหมู่มนุษย์
 
 ไม่ว่าโยมแม่ของลูกจะลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์หรือ
ขึ้นไปเสวยทิพยสมบัติอยู่บนสวรรค์ก็ตาม ตัวท่านก็จะเป็นที่รักเคารพนับถือเกรงใจของหมู่มนุษย์
 
        คำตอบข้อที่ 3.8   ประการที่ 7.  ไม่ว่าโยมแม่ของลูกจะลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์หรือขึ้นไปเสวยทิพยสมบัติอยู่บนสวรรค์ก็ตาม ตัวท่านก็จะเป็นที่รักเคารพนับถือเกรงใจของหมู่มนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งหลาย ประการที่ 8.  ด้วยผลแห่งบุญที่โยมแม่ของลูกได้ถวายพระลูกชายทั้งสอง ซึ่งก็คือ ตัวลูกและพระน้องชาย ให้เป็นอายุของพระพุทธศาสนานี้เอง ก็จะส่งผลทำให้ตัวท่านเป็นผู้ที่มีอายุขัยยืนยาวนาน และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บ  ไม่ป่วย  ไม่ไข้ไปทุกภพทุกชาติ   เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ ตัวท่านสามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังยิ่งๆ ขึ้นไป   
 
ส่งผลทำให้ตัวท่านสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 
 ส่งผลทำให้ตัวท่านสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย
ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 
        คำตอบข้อที่ 3.9   ประการที่ 9.  โยมแม่ของลูกจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ตัวท่านสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ซึ่งอานิสงส์แห่งบุญดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของอานิสงส์แห่งบุญ จากการที่โยมแม่ของลูกได้ถวายพระลูกชายทั้งสอง ซึ่งก็คือ ตัวลูกและพระน้องชาย ให้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยและเป็นอายุของพระพุทธศาสนา เท่านั้น   เพราะถ้าจะกล่าวถึงอานิสงส์แห่งบุญทั้งหมดโดยละเอียดแล้ว   มันยาวมากๆ ว่ากันเป็นเดือนก็คงจะกล่าวกันไม่จบ
 
เราจึงควรที่จะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
เราจึงควรที่จะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        คำตอบข้อที่ 3.10   จากเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ ก็สอนให้เราได้รู้ว่า“ทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น และบุญนี่แหละ เป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตสมดังพุทธพจน์ที่ว่า
สุโข   ปุญญัสส  อุจจะโย
การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้
 
        ดังนั้น เราจึงควรที่จะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่นทำทาน  รักษาศีล  เจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา แล้วก็ไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนชายแมนๆ ให้มาบวชในพรรษานี้กันให้มากๆ  เป็นต้น ถ้าเราทำได้เช่นนี้ ชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 
        สำหรับเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลก ก็คงจะต้องจบลงพอสังเขปเพียงเท่านี้ เอวํ ก็มีด้วยประการละฉะนี้  
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/Thvam


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก