ปรโลกนิวส์ ตอน ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนจบ

คำถามข้อที่ 4 ในพุทธันดรที่ผ่านมาพี่สาวของกระผมเคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรครับ https://dmc.tv/a13878

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 10 ก.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 14705 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ตอน ด้วยแรงอธิษฐาน
 
 
ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนจบ
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ  
 

คำถามข้อที่ 4  ในพุทธันดรที่ผ่านมาพี่สาวของกระผมเคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรครับ

        คำตอบ  สำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีของพี่สาว ในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น ตัวเธอก็ได้เกิดเป็นพี่สาวของคุณเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วย   ซึ่งตัวเธอจะมีความเชี่ยวชาญในการค้าขายสินค้าเป็นอย่างมาก
 
ในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวเธอก็ได้เกิดเป็นพี่สาวของคุณเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วย

ลักษณะอาชีพของพี่สาวในภพชาตินั้นคล้ายๆ กัแม่ค้าคนกลาง

    ซึ่งลักษณะอาชีพของพี่สาวของคุณในภพชาตินั้น จะมีลักษณะคล้ายๆ กับ “แม่ค้าคนกลาง   หรือนักธุรกิจสาว” ที่มีดวงตาแหลมคมในการเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ O-Top ที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงแบบติดอันดับหนึ่งจากหมู่บ้านต่างๆ ส่งกลับมาขายยังเมืองหลวง   ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ที่อร่อยๆ ,   รวมไปถึงพวกเครื่องประดับอัญมณี  และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้  เป็นต้น  
 
พี่สาวเป็นที่รักของคนทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นหมู่ญาติรวมไปถึงลูกค้าและลูกน้อง 
 
พี่สาวเป็นที่รักของคนทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นหมู่ญาติรวมไปถึงลูกค้าและลูกน้อง

       นอกจากพี่สาวของคุณจะเป็น “นักธุรกิจสาว” ที่ทำธุรกิจการค้าอยู่ภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้ว ตัวเธอยังส่งสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์  ที่มีชื่อเสียงเหล่านั้น ไปขายยังแคว้นเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่อยู่ติดกับแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชอีกด้วย ซึ่งกิจการค้าขายของตัวเธอก็มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก นอกจากพี่สาวจะเป็น “นักธุรกิจสาว” ที่มากไปด้วยความสามารถแล้ว ตัวเธอยังเป็นหญิงสาวที่มีอัธยาศัยดี  มีเมตตา  และชอบช่วยเหลือคนอื่นๆ อยู่เสมออีกด้วย และด้วยอัธยาศัยที่ดีงามของพี่สาวนี้เอง จึงทำให้ตัวเธอเป็นที่รักของคนทุกชนชั้น   ไม่ว่าจะเป็นหมู่ญาติ,  รวมไปถึงลูกค้า,  และลูกน้องของเธอทุกคน เป็นต้น 
 
ทันทีที่พี่สาวได้ยินได้ฟังเรื่องราวพระเถระตัวเธอจึงไม่รอช้าได้รีบหาโอกาสเดินทางไปทำ<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html title='บุญ' target=_blank><font color=#333333>บุญ</font></a>กับพระเถระด้วยตัวของเธอเอง    
 
ทันทีที่พี่สาได้ยินได้ฟังเรื่องราวพระเถระตัวเธอจึงไม่รอช้า
ได้รีบหาโอกาสเดินทางไปทำบุญกับพระเถระด้วยตัวของเธอเอง   
 
       ในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นช่วงแรกๆ หลังจากที่เจ้าของเคสได้ไปฟังธรรมกับพระเถระ จนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้ว ก็ได้กลับมาทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนพี่สาวและทุกๆ คนในครอบครัวให้ได้มาทำบุญร่วมกับพระเถระด้วยกัน ซึ่งทันทีที่พี่สาว ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระเถระแล้ว ตัวเธอก็เกิดความรู้สึกปรารถนาอยากที่จะไปทำบุญกับพระเถระขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจ เมื่อตัวเธอรู้สึกเช่นนี้ ตัวเธอจึงไม่รอช้าได้รีบหาโอกาสเดินทางไปทำบุญกับพระเถระด้วยตัวของเธอเอง  
 
พี่สาว นั่ง<a href=https://www.dmc.tv/pages/meditation/meditation01.html target=_blank title='สมาธิ'><font color=#333333>สมาธิ</font></a>(Meditation)กับพระเถระไปได้สักพักหนึ่งใจเธอก็ได้เห็นความสว่างภายใน

พี่สาวนั่งสมาธิกับพระเถระไปได้สักพักหนึ่งใจเธอก็ได้เห็นความสว่างภายใน

      และเมื่อพี่สาว ได้เดินทางไปทำบุญที่วัดใหม่ของพระเถระแล้ว ตัวเธอก็ได้มีโอกาสฟังธรรมและนั่งสมาธิกับพระเถระ ซึ่งหลังจากที่พี่สาว นั่งสมาธิกับพระเถระไปได้สักพักหนึ่งใจของเธอก็กลับมารวมหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้อย่างง่ายดาย  แล้วตัวเธอก็ได้เห็นความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจเป็นอย่างมาก  
 
เมื่อพี่สาวได้เข้าถึงความสว่างและความสุขที่แท้จริงภายในตัวเธอก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าเป็นความสุขที่ตัวเธอแสวงหาและรอคอยมาอย่างยาวนาน 
 
เมื่อพี่สาวได้เข้าถึงความสว่างและความสุขที่แท้จริงภายในตัวเธอก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจ
ว่าเป็นความสุขที่ตัวเธอแสวงหาและรอคอยมาอย่างยาวนาน

       เมื่อพี่สาวได้เข้าถึงความสว่างและความสุขที่แท้จริงภายในแล้ว ตัวเธอก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจว่า “ ความสุขแบบนี้แหละ เป็นความสุขที่ตัวเธอแสวงหาและรอคอยมาอย่างยาวนาน   เพราะแม้ว่าตัวเธอจะมีทรัพย์สินเงินทองหรือเหล่าบริวารมากมายขนาดไหนก็ตาม   แต่ตัวเธอก็ยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าสิ่งเหล่านั้นได้ให้ความสุขที่ประณีตและอิ่มเอิบเบิกบานเท่ากับการที่ตัวเธอได้เข้าถึงความสุขภายในแบบนี้เลย   ซึ่งตัวเธอก็อยากที่จะให้ทุกๆ คนได้เข้าถึงความสุขภายในที่ประณีตและอิ่มเอิบเบิกบานใจเหมือนอย่างที่ตัวเธอได้เข้าถึงในตอนนี้มากๆ มากๆ ”
   
พี่สาวถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างวัดหลายๆ วัดในหัวเมืองทางทิศเหนืออีกด้วย

พี่สาวถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างวัดหลายๆ วัดในหัวเมืองทางทิศเหนืออีกด้วย  

      และเมื่อพี่สาวเกิดความรู้สึกดีดีเช่นนั้นขึ้นมาในใจ ตัวเธอจึงอยากแบ่งปันความรู้สึกดีๆ  นี้ให้กับผู้คนรอบตัวที่เธอรักด้วย  ดังนั้นตัวเธอจึงได้ทุ่มเททำหน้าที่เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรชักชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลาย ให้มาทำบุญที่วัดใหม่ของพระเถระ และที่วัดสาขาต่างๆ ที่อยู่ในหัวเมืองทางทิศเหนือ นอกจากพี่สาว จะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ตัวเธอยังถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างวัดหลายๆ วัดในหัวเมืองทางทิศเหนืออีกด้วย  
 
เมื่อละจากโลกไปแล้วก็ได้เดินทางกลับไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
 
เมื่อละจากโลกไปแล้วก็ได้เดินทางกลับไปสู่
ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม


       ซึ่งพี่สาวของคุณ ก็ได้ทำหน้าที่เป็นกองเสบียงที่ดีเยี่ยมของหมู่คณะ เรื่อยมาจนกระทั่งตัวเธอหมดอายุขัย ส่วนผลการปฏิบัติธรรมของพี่สาว ในภพชาตินั้น ตัวเธอก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คือได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่าง และเมื่อพี่สาวละจากโลกไปแล้วตัวเธอก็ได้เดินทางกลับไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
 

      คำถามข้อที่ 5   ในพุทธันดรที่ผ่านมา คุณแม่ของกระผมเคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรครับ

      คำตอบ สำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีของคุณแม่ ในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น  ตัวท่านก็ได้เกิดมาเป็นคุณแม่ของคุณเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วย  อีกทั้งตัวท่านก็ยังมีโอกาสมาทำบุญร่วมกับพระเถระ และหมู่คณะด้วยเหมือนกัน 
 
ในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวท่านก็ได้เกิดมาเป็นคุณแม่ของคุณเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วย
 
ในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวท่านก็ได้เกิดมาเป็น
คุณแม่ของคุณเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วย

       เรื่องก็มีอยู่ว่า ในพุทธันดรที่ผ่านมา ในช่วงแรกๆ หลังจากที่ได้ไปฟังธรรมกับพระเถระ จนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้ว ก็ได้มาทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนให้กับคุณแม่  และทุกๆ คนในครอบครัวมาฟังธรรมและสั่งสมบุญที่วัดใหม่ของพระเถระด้วย

คุณแม่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกับพระเถระ อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการช่วยพระเถระสร้างวัดหลายๆ วัดในหัวเมืองทางทิศเหนืออีกด้วย
 
คุณแม่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกับพระเถระ อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการช่วยพระเถระ
สร้างวัดหลายๆ วัดในหัวเมืองทางทิศเหนืออีกด้วย

      เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้คุณแม่ ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกับพระเถระ อย่างตลอดต่อเนื่อง อีกทั้งตัวท่านยังได้มีส่วนร่วมในการช่วยพระเถระสร้างวัดหลายๆ วัดในหัวเมืองทางทิศเหนืออีกด้วย ซึ่งตัวท่านจะมีความรู้สึกปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก เมื่อได้เห็นพระภิกษุสงฆ์เดินทางมาพำนักและบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในวัดที่ตัวท่านได้สร้างเอาไว้ นอกจากนั้น คุณแม่ ในภพชาตินั้น ก็ยังได้ทำหน้าที่อุปัฏฐากพระอุปัฏฐากวัด และก็ได้สร้างวัดอื่นๆ เอาไว้อีกมากมาย

ตัวท่านไม่ได้อธิษฐานจิตตอกย้ำว่าจะขอสร้างบารมีตามติด<a href=http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.html title='มหาปูชนียาจารย์' target=_blank><font color=#333333>มหาปูชนียาจารย์</font></a>และหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติ

ตัวท่านไม่ได้อธิษฐานจิตตอกย้ำว่า
จะขอสร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติ

      แม้ว่าคุณแม่ จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกับพระเถระมาโดยตลอดก็ตาม แต่ด้วยความที่ตัวท่านมีความรู้ความเข้าใจในมโนปณิธานการสร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะ ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม อยู่เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ในเวลาที่ตัวท่านสั่งสมบุญทุกๆ บุญร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะ ตัวท่านจึงได้อธิษฐานจิตตามแบบปกติทั่วๆ ไป โดยไม่ได้อธิษฐานจิตตอกย้ำว่า “ จะขอสร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ”
 
เมื่อละจากโลกไปท่านก็ได้วนเวียนจุติ และบังเกิดอยู่ใน<a href=http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html title='สวรรค์' target=_blank><font color=#333333>สวรรค์</font></a>ชั้นดาวดึงส์และเทวโลกอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน  
 
เมื่อละจากโลกไปท่านก็ได้วนเวียนจุติ และบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
และเทวโลกอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน 

       ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่คุณแม่ หมดอายุขัยและละจากโลกไป  ตัวท่านจึงไม่ได้ไปกลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ร่วมกับหมู่คณะ  แต่อย่างไรก็ตามด้วยผลแห่งบุญที่คุณแม่ ได้ทุ่มเทสั่งสมเอาไว้อย่างมากมายในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เอง ก็ได้ส่งผลทำให้ตัวท่านได้ไปบังเกิดเป็น “ เทพธิดาสุดสวยโสภา ” อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งตัวท่านก็ได้วนเวียนจุติ และบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเทวโลกอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน  

ด้วยผลแห่งบุญที่คุณแม่ของคุณเอกได้เคยสั่งสมร่วมกับมหาปูชนียาจารย์ได้ส่งผลทำให้ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะอีกครั้งในภพชาติปัจจุบัน
 
ด้วยผลแห่งบุญที่คุณแม่ของคุณเอกได้เคยสั่งสมร่วมกับมหาปูชนียาจารย์
ได้ส่งผลทำให้ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะอีกครั้งในภพชาติปัจจุบัน

       จนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่มหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะได้ลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์ ด้วยผลแห่งบุญที่คุณแม่ของคุณเอกได้เคยสั่งสมร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะเอาไว้ในพุทธันดรที่ผ่านมานี้เอง ก็ได้ส่งผลทำให้ ตัวท่านได้ลงมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะอีกครั้งในภพชาติปัจจุบันนี้ และด้วยความที่ในพุทธันดรที่ผ่านมา คุณแม่และตัวคุณเองก็ได้สั่งสมบุญร่วมกันมาโดยตลอด อีกทั้ง ตัวคุณแม่ก็มีความปรารถนาอยากที่จะได้เกิดเป็นคุณแม่ของคุณอีกครั้ง   ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ในภพชาติปัจจุบันนี้   ตัวท่านจึงได้เกิดมาเป็นคุณแม่ของคุณเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง
 
ทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้<a href=http://video.dmc.tv/programs/case_study.html title='กฎแห่งกรรม' target=_blank><font color=#333333>กฎแห่งกรรม</font></a> 
 
ทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม

      จากเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ ก็สอนให้เราได้รู้ว่า “ ชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนานที่หาเบื้องต้น  ท่ามกลาง  และที่สุดมิได้นั้น เป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัยเลย   แล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัฏ เพราะทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น อีกทั้ง ตัวเราก็ไม่รู้ว่าระเบิดเวลาหรือวิบากกรรมที่เราเคยทำผิดทำพลาดเอาไว้จะได้ช่องตามมาส่งผลเมื่อไหร่ 
 
       ดังนั้น เราจึงควรที่จะศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง   เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาท    ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เช่น ทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น   ถ้าเราทำได้เช่นนี้ ชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัย   และมีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ”
 
สำหรับเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลก  ก็คงจะต้องจบลงพอสังเขปเพียงเท่านี้    

รับชมวิดีโอ
 
 
ปรโลกนิวส์ ตอน ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 5
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/QlkH1


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก