ปรโลกนิวส์ โยมพ่อตังเองเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนจบ

เมื่อตัวลูกได้ไปฟังธรรมจากพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ ต่อจากพระมหาเถระแล้ว ตัวลูกก็เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง https://dmc.tv/a14903

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 2 ม.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 16050 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ของ โยมพ่อตังเองเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนจบ
 
 
 
 
 
โยมพ่อตังเองเสียชีวิตแล้วไปไหน ตอนจบ
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 
        เมื่อตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมา ได้ไปฟังธรรมจากพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ ต่อจากพระมหาเถระแล้ว ตัวลูกก็เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม, เรื่องบุญ-บาป หรือเรื่องนรก-สวรรค์ เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ความรู้สึกสงสัยที่ติดค้างอยู่ภายในใจของตัวลูกได้มลายหายไปจนหมดสิ้น อีกทั้งยังทำให้ตัวลูกเกิดความปรารถนาขึ้นมาอย่างแรงกล้าว่า “สักวันหนึ่งตัวลูกจะต้องออกบวชเป็นพระภิกษุให้ได้”
 
ตัวลูกเกิดความปรารถนาจะออกบวชเป็นพระภิกษุ
ตัวลูกเกิดความปรารถนาจะออกบวชเป็นพระภิกษุ
 
 
        และเมื่อตัวลูกในภพชาตินั้น เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าเช่นนั้นแล้ว ตัวลูกจึงเริ่มเคลียร์และสะสางภารกิจหน้าที่การงานต่างๆ ที่ตัวลูกรับผิดชอบอยู่ให้ลงตัวมากที่สุด อีกทั้งตัวลูกยังได้ทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตร สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต และการสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ และทุกๆ คนในครอบครัวของตัวลูกอีกด้วย เมื่อตัวลูกเคลียร์ภารกิจหน้าที่การงานทุกอย่างจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวลูกในภพชาตินั้นก็ไม่รอช้า ได้รีบมากราบคุณพ่อคุณแม่ของตัวลูก เพื่อขออนุญาตท่านทั้งสองออกบวชเป็นพระภิกษุในทันที ซึ่งท่านทั้งสองก็ได้อนุมัติและอนุโมทนาบุญกับความตั้งใจในการที่จะออกบวชของตัวลูก ด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติเบิกบานใจเป็นอย่างมาก
 
ตัวลูกได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้กับคุณพ่อคุณแม่ และทุกๆ คนในครอบครัว
ตัวลูกได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้กับคุณพ่อคุณแม่ และทุกๆ คนในครอบครัว
 
 
        หลังจากที่ตัวลูกในภพชาตินั้น ได้รับการอนุมัติและอนุโมทนาบุญจากคุณพ่อคุณแม่ของตัวลูกแล้ว ตัวลูกก็ได้เดินทางมายังวัดใหม่ของพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ ด้วยความตั้งใจอยากที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุในทันที แต่เมื่อตัวลูกในภพชาตินั้นได้เดินทางมาถึงที่วัดใหม่ของพระเถระแล้ว ตัวลูกก็ได้ทราบข่าวว่า “ทางวัดใหม่กำลังจะส่งคณะสงฆ์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ที่แคว้นของพระราชาผู้เจริญด้วยศิลปะ แต่ในตอนนี้ยังขาดอุบาสก ที่จะคอยรับบุญอุปัฏฐากดูแลคณะพระภิกษุสงฆ์อยู่”
 
ตัวลูกได้เดินทางมายังวัดใหม่ของพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ
ตัวลูกได้เดินทางมายังวัดใหม่ของพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ
 
 
        ทันทีที่ตัวลูกในภพชาตินั้น ได้ทราบข่าวเช่นนั้นแล้ว ด้วยความที่ตัวลูกเป็นคนที่มีพื้นเพหรือมีบ้านเกิดอยู่ทางทิศเหนือ อีกทั้งตัวลูกก็มีความเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านเส้นทาง และพื้นที่ที่อยู่บริเวณแถบนั้นเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองตัวลูกจึงเกิดความคิดขึ้นมาในใจว่า “การบวชของตัวลูกเองก็เป็นเรื่องสำคัญ แต่ภารกิจของหมู่คณะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า”
 
ตัวลูกได้ขันอาสาขอทำหน้าที่เป็นอุบาสก ผู้ดูแลอุปัฏฐากคณะพระภิกษุสงฆ์
ตัวลูกได้ขันอาสาขอทำหน้าที่เป็นอุบาสก ผู้ดูแลอุปัฏฐากคณะพระภิกษุสงฆ์
 
        และเมื่อตัวลูกได้คิดทบไปทวนมาแบบไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว ตัวลูกในภพชาตินั้น จึงได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนการออกบวชของตัวลูกออกไปก่อน พร้อมกันนั้นตัวลูกก็ได้ขันอาสาขอทำหน้าที่เป็นอุบาสกผู้ดูแลอุปัฏฐากคณะพระภิกษุสงฆ์ ที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ในแคว้นของพระราชาผู้เจริญด้วยศิลปะในทันที
 
        หลังจากที่ตัวลูกในภพชาตินั้น ได้ไปรับบุญเป็นอุบาสกฯ อยู่ที่แคว้นของพระราชาผู้เจริญด้วยศิลปะแล้ว ตัวลูกก็ได้ตั้งใจทุ่มเททำหน้าที่อุปัฏฐากดูแลคณะสงฆ์ และดูแลบุญสถานที่กำลังจะสร้างเป็นวัดได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งตัวลูกยังได้คอยช่วยทำหน้าที่ประสานงานกับข้าราชการ ที่ทำงานอยู่ในแคว้นของพระราชาผู้เจริญด้วยศิลปะได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งในระหว่างที่ตัวลูกในภพชาตินั้น กำลังรับบุญเป็นอุบาสกอยู่ที่แคว้นแห่งนั้น ตัวลูกก็ได้ตั้งเป้าหมายอยู่ภายในใจว่า “หลังจากที่บุญสถานแห่งนี้ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์จนกลายเป็นวัดแล้ว ตัวลูกก็จะขออนุญาตเดินทางกลับไปบวชเป็นพระภิกษุที่วัดใหม่ของพระเถระ ตามความปรารถนาที่ตัวลูกได้ตั้งใจเอาไว้”
 
ตัวลูกตั้งใจทำหน้าที่อุปัฏฐากดูแลคณะสงฆ์ และบุญสถานที่กำลังสร้างเป็นวัดได้อย่างดี
ตัวลูกตั้งใจทำหน้าที่อุปัฏฐากดูแลคณะสงฆ์ และบุญสถานที่กำลังสร้างเป็นวัดได้อย่างดี
 
 
        และด้วยความที่ตัวลูกในภพชาตินั้น มีเป้าหมายอยากที่จะออกบวชเป็นพระแท้ที่โลกต้องการให้ได้ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวลูกได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม และฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการรับบุญเป็นอุบาสกอยู่ที่บุญสถานแห่งนั้น ในเวลาต่อมาด้วยผลแห่งความเพียร ที่ตัวลูกได้หมั่นนั่งสมาธิ(Meditation)อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ จึงทำให้ตัวลูกสามารถหยุดใจจนเข้าถึงความสว่างภายใน ที่มาพร้อมกับความสุขได้นั่นเอง
 
ตัวลูกได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม และฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการรับบุญเป็นอุบาสกอยู่ที่บุญสถานแห่งนั้น
ตัวลูกได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม และฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการรับบุญเป็นอุบาสกอยู่ที่บุญสถานแห่งนั้น
 
 
        เมื่อกาลเวลาล่วงเลยผ่านไป จนกระทั่งบุญสถานแห่งนั้นได้สร้างเสร็จจนกลายเป็นวัดที่สวยงามแล้ว ตัวลูกในภพชาตินั้นก็ได้ขออนุญาตเดินทางกลับมาที่วัดใหม่ของพระเถระ เพื่อออกบวชเป็นพระภิกษุตามความปรารถนาที่ตัวลูกได้ตั้งใจเอาไว้ทันที และเมื่อตัวลูกในภพชาตินั้นออกบวชแล้ว ตัวลูกก็ได้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้ ควบคู่ไปกับการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่
 
เมื่อตัวลูกในภพชาตินั้นออกบวชแล้ว ก็ได้ตั้งใจฝึกตนเป็นพระแท้ ควบคู่ไปกับการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่
เมื่อตัวลูกในภพชาตินั้นออกบวชแล้ว ก็ได้ตั้งใจฝึกตนเป็นพระแท้ ควบคู่ไปกับการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่
 
 
        และถึงแม้ว่าตัวลูกในภพชาตินั้น จะต้องทำกิจวัตรกิจกรรมหลายๆ อย่างที่หมู่คณะมอบหมายให้ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่เทศน์สอนธรรมะให้กับสาธุชนผู้มีบุญที่เดินทางมาทำบุญที่วัด หรือการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะตามที่ต่างๆ เป็นต้น แต่กิจวัตรกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม หรือการรักษาใจใสๆ เอาไว้ที่ศูนย์กลางกายของตัวลูกเลยแม้แต่น้อย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ใจของลูกมีความละเอียดมากขึ้น มากขึ้น แล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วในที่สุดใจของลูกก็ตกศูนย์เข้าไปถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่าง ที่มาพร้อมกับความสุขใจแบบไม่มีประมาณ
 
แม้ว่าตัวลูกจะต้องทำกิจวัตรกิจกรรมหลายๆ อย่าง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของลูกเลย
แม้ว่าตัวลูกจะต้องทำกิจวัตรกิจกรรมหลายๆ อย่าง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของลูกเลย
 
 
        และเมื่อตัวลูกในภพชาตินั้น ได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายแล้ว ตัวลูกก็ไม่ประมาท ได้หมั่นประคองใจแล้วก็รักษาดวงธรรมใสๆ เอาไว้อยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นผลทำให้ดวงธรรมใสๆ ติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของตัวลูกอย่างตลอดต่อเนื่อง แล้วในที่สุด วันแห่งความสมปรารถนาก็ได้บังเกิดขึ้นกับตัวลูก นั่นก็คือวันที่ตัวลูกมีใจที่หยุดนิ่งได้อย่างสนิทสมบูรณ์ แล้วตัวลูกก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างได้นั่นเอง หลังจากที่ตัวลูกในภพชาตินั้นได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้ว ตัวลูกก็ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะ ให้ไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับมหาชนผู้มีบุญที่อาศัยอยู่ในแคว้นของพระราชาผู้เจริญด้วยศิลปะ
 
ตัวลูกในภพชาตินั้นก็สามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายได้
ตัวลูกในภพชาตินั้นก็สามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายได้
 
 
        เมื่อตัวลูกในภพชาตินั้น ได้เดินทางไปอยู่ประจำที่แคว้นของพระราชาผู้เจริญด้วยศิลปะแล้ว ตัวลูกก็ได้ตั้งใจทุ่มเททำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี จนทำให้มีผู้คนเป็นจำนวนมากเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต อีกทั้งยังรักในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเป็นอย่างมากอีกด้วย เรียกได้ว่าตัวลูกได้สร้างคนดีมีศีลธรรมให้เกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียว ซึ่งตัวลูกก็ได้ตั้งใจทำหน้าที่เทศน์สอนธรรมะให้กับมหาชนทั้งหลาย ด้วยดวงใจที่แช่มชื่นเบิกบาน ไปจวบจนกระทั่งตัวลูกหมดอายุขัย และเมื่อตัวลูกในภพชาตินั้นหมดอายุขัยและละจากโลกไปแล้ว ตัวลูกก็ได้เดินทางกลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม และสมภาคภูมิแห่งความเป็นนักรบกล้าของกองทัพธรรม
 
ตัวลูกในภพชาตินั้นได้ตั้งใจทำหน้าที่เป็นอย่างดี เมื่อหมดอายุขัยก็ได้พักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
ตัวลูกในภพชาตินั้นได้ตั้งใจทำหน้าที่เป็นอย่างดี เมื่อหมดอายุขัยก็ได้พักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
 
 
        ดังนั้นเมื่อตัวลูกได้รู้เรื่องราวการสร้างบารมีของตัวเองในพุทธันดรที่ผ่านมาแล้ว ในภพชาติปัจจุบันนี้ ตัวลูกก็จะต้องไม่ประมาท ให้ตั้งใจบวชไปให้ได้ตลอดชีวิต และก็ให้หมั่นฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้ควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ เหมือนดั่งที่ตัวลูกเคยทำได้มาแล้วในพุทธันดรที่ผ่านมา เพื่อที่ผังเก่าของตัวลูกจะได้หนาแน่นยิ่งๆ ขึ้นไป และเมื่อตัวลูกได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้ว ตัวลูกจะได้ไปทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับชาวโลก ในการที่จะไปช่วยขจัดความมืดบอดและความสงสัยที่ติดค้างอยู่ภายในใจของชาวโลกให้หมดไป ซึ่งถ้าหากตัวลูกทำได้เช่นนี้ชีวิตการเกิดมาของตัวลูกก็จะคุ้มเกินคุ้ม
 
เมื่อตัวลูกได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้ว ตัวลูกก็จะได้ไปทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกได้
เมื่อตัวลูกได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้ว ตัวลูกก็จะได้ไปทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกได้
 
 
        แต่ถ้าหากจะให้คุ้มที่สุดหรือดีที่สุด ตัวลูกก็จะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ละเอียดลุ่มลึกเข้าไปเรื่อยๆ ให้ได้ เมื่อตัวลูกทำได้เช่นนี้ ตัวลูกจะได้มาศึกษาวิชชาธรรมกาย เพื่อเข้าไปค้นหาถึงต้นเหตุที่เป็นแหล่งกำเนิดของกิเลส ที่ส่งมาบังคับและมาห่อหุ้มใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่า “ต้นกำเนิดของกิเลสเหล่านั้นอยู่ที่ไหน เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และจะไปดับต้นกำเนิดของกิเลสเหล่านั้นได้อย่างไร เป็นต้น” ซึ่งถ้าหากตัวลูกทำได้เช่นนี้ ชีวิตการเกิดมาสร้างบารมีของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ ก็จะคุ้มค่าอย่างที่
 
เมื่อตัวลูกเข้าถึงพระธรรมกายภายในไปเรื่อยๆ ตัวลูกจะได้มาศึกษาวิชชาธรรมกาย เพื่อเข้าไปค้นหาถึงต้นเหตุที่เป็นแหล่งกำเนิดของกิเลส
เมื่อตัวลูกเข้าถึงพระธรรมกายภายในไปเรื่อยๆ ตัวลูกจะได้มาศึกษาวิชชาธรรมกาย เพื่อเข้าไปค้นหาถึงต้นเหตุที่เป็นแหล่งกำเนิดของกิเลส
 
 
        จากเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ ก็สอนให้เราได้รู้ว่า “ทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นกฎสากลของมวลมนุษยชาติ และทุกๆ การกระทำของเราล้วนแล้วแต่มีผลของการกระทำมารองรับทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาท
 
เราจะต้องตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีและประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เราจะต้องตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีและประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        อีกทั้งเราจะได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมี และประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส หรือทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเราทำได้เช่นนี้ ชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัย และมีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม”
 
        สำหรับสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลกของ โยมพ่อตังเอง แซ่โหล่ ก็คงจะต้องจบลงพอสังเขปแต่เพียงเท่านี้ ส่วนว่าในวันถัดไปจะเป็นเรื่องราวของใครนั้น เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไป
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/jtS6X


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก