สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็ก ที่รองรับเด็กๆ จากบนยอดดอย มาพักประจำกว่า 200 ชีวิตเจ้าค่ะ เด็กๆ ที่นี่พูดภาษานานาชาติซึ่งมีด้วยกัน 5 ชนชาติ ได้แก่ กะเหรี่ยงโปว์ กะเหรี่ยงสกอ ชาวไทยใหญ่ ชาวลั๊วะ และชาวพื้นเมือง https://dmc.tv/a16085

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก > เด็กดีวีสตาร์
[ 5 ก.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 18343 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
จดหมายจากคุณครูแกนนำ

ตอน...สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง

    ลูกชื่อ ครูฉันทนา ศรีศิลป์หรือครูแม็ค สอนที่โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นคุณครูแกนนำโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ลูกรับข้าราชการครูมา 16 ปีแล้วค่ะ
 
คุณครูฉันทนา  ศรีศิลป์  (หรือครูแม็ค) ครูแกนนำ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
คุณครูฉันทนา  ศรีศิลป์  (หรือครูแม็ค)
ครูแกนนำ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
        โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็ก ที่รองรับเด็กๆ จากบนยอดดอย มาพักประจำกว่า 200 ชีวิตเจ้าค่ะ เด็กๆ ที่นี่พูดภาษานานาชาติซึ่งมีด้วยกัน  5 ชนชาติ ได้แก่ กะเหรี่ยงโปว์ กะเหรี่ยงสกอ ชาวไทยใหญ่ ชาวลั๊วะ และชาวพื้นเมือง แม้ภาษาต่างกัน แต่สิ่งที่เด็กๆ ที่นี่มีเหมือนกันคือ มีความบริสุทธิ์ผ่องใส และรักการฝึกฝนตนเองค่ะ

    หลวงพ่อเจ้าคะ หลังจากที่ลูกได้อบรมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม รุ่นครูแกนนำโรงเรียนดีศรีตำบล ในปีพุทธศักราช 2555 ที่ผ่านมา
 
ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ทั้งโรงเรียน มาปฏิบัติธรรมที่สุขสว่าง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม พ.ศ.2555 
ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ทั้งโรงเรียน
มาปฏิบัติธรรมที่สุขสว่าง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม พ.ศ.2555

 
 
       ลูกก็ไม่รอช้า รีบนำความรู้ทั้งหมดที่ได้รับจากการอบรมมาบอกต่อยังพื่อนๆ คณะครู รวมทั้งนักเรียนที่ลูกสอน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่ม “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี” หรือกลุ่มคุณธรรมของโรงเรียนค่ะ จากนั้นลูกก็ได้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างโครงการขึ้นมา ได้ชื่อโครงการนี้ว่า “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า รัก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โดยนำคุณธรรมเรื่อง 5 ห้องชีวิตและ กิจกรรม 6 มิติมารวมด้วยกัน ท่านผู้อำนวยการ อินสอน อินตาวงษ์ ช่วยสนับสนุนทุกอย่าง
 
ท่านผอ.อินสอน  อินตาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จ.แม่ฮ่องสอน
ท่านผอ.อินสอน  อินตาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จ.แม่ฮ่องสอน
 
       เราดำเนินโครงการนี้ทั้งโรงเรียนทันทีเลยค่ะ เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการทำความดี โดยร่วมกับชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน เราจึงแตกกิจกรรมในโครงการออกเป็น 6 กิจกรรมย่อยได้แก่ สายใยผูกพัน, สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม, นอบน้อมผู้มีคุณ, เจือจุนด้วยรัก, ผูกสมัครด้วยใจ และห่วงใยกันและกัน
 
กิจกรรมสายใยผูกพัน ทุกวันพระและวันอาทิตย์  ลูกหลานละอ่อนน้อย จะจูงมือพ่อแม่เข้าวัดห้วยสิงห์ เพื่อสวดมนต์และนั่ง<a href=https://www.dmc.tv/pages/meditation/meditation01.html target=_blank title='สมาธิ'>สมาธิ</a> 
กิจกรรมสายใยผูกพัน ทุกวันพระและวันอาทิตย์
ลูกหลานละอ่อนน้อย จะจูงมือพ่อแม่เข้าวัดห้วยสิงห์ เพื่อสวดมนต์และนั่งสมาธิ
 
กิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม แม่ลูกช่วยกันทำความสะอาดบ้านทุกวัน 
กิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม แม่ลูกช่วยกันทำความสะอาดบ้านทุกวัน
 
กิจกรรมนอบน้อมผู้มีคุณ เด็กๆ กราบเท้าพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ  และนั่งสมาธิทุกๆ คืนก่อนนอน
กิจกรรมนอบน้อมผู้มีคุณ เด็กๆ กราบเท้าพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ
 และนั่งสมาธิทุกๆ คืนก่อนนอน

กิจกรรมเจือจุนด้วยรัก พ่อและลูก หมั่นรดน้ำปลูกผักที่โรงเรียนมอบให้
กิจกรรมเจือจุนด้วยรัก พ่อและลูก หมั่นรดน้ำปลูกผักที่โรงเรียนมอบให้
 
กิจกรรมผูกสมัครด้วยใจ กรอบรูปของขวัญวันเกิดจากใจ ที่ลูกๆ มอบให้บุพการี
กิจกรรมผูกสมัครด้วยใจ กรอบรูปของขวัญวันเกิดจากใจ
ที่ลูกๆ มอบให้บุพการี

กิจกรรมห่วงใยกันและกัน หลังจากเด็กๆ หมั่นไปเยี่ยมป้ออุ๊ยแม่อุ๊ยแล้ว เมื่อบวชสามเณรดีศรีตำบล ป้ออุ๊ยแม่อุ๊ยทั้งหลายก็ไม่รอช้ารีบมาทำ<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html title='บุญ' target=_blank><font color=#333333>บุญ</font></a><a href=http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-2000000-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B.html title='ตักบาตร' target=_blank><font color=#333333>ตักบาตร</font></a>ทันที
กิจกรรมห่วงใยกันและกัน หลังจากเด็กๆ หมั่นไปเยี่ยมป้ออุ๊ยแม่อุ๊ยแล้ว
เมื่อบวชสามเณรดีศรีตำบล ป้ออุ๊ยแม่อุ๊ยทั้งหลายก็ไม่รอช้ารีบมาทำบุญตักบาตรทันที 

       ผลตอบรับจากชาวบ้านแต่ละครอบครัว ในชุมชน ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เหมือนได้ลูกคนใหม่ นักเรียนของเราน่าฮักขึ้นจาดนักเลย (น่ารักขึ้นมากๆเลย) จากที่ไม่เคยบอก “รัก” และไม่เคยก้มกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำจนชิน ทำให้ความรักของครอบครัวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พอใกล้ถึงวันพระ เด็กๆ ก็จะกระตือรือร้นว่า ถึงวันพระหรือยัง ไปสวดมนต์นั่งสมาธิที่วัดกั๋นเต๊อะ(กันเถอะ) เมื่อดำเนินการผ่านไปหลายเดือนผลที่เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ทำให้โครงการของเราไม่ใช่สิ่งเล็กๆ ต่อไป เพราะเราได้ส่งโครงการประกวด งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 62 ในหัวข้อ “สุดยอดเด็กไทย มุ่งมั่น สร้างสรรค์ด้วยปัญญา” ผ่านเข้ารอบระดับเขตและระดับภาคอย่างฉลุย ในที่สุดเราก็ได้แชมป์ คือได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
 
คุณครูฉันทนา (ซ้ายสุดชุดสีแดง) รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ  งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 62 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 
คุณครูฉันทนา (ซ้ายสุดชุดสีแดง) รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 62 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

 

    รางวัลที่ได้รับ เป็นเพียงเครื่องระลึกถึงความทุ่มเทของคณะครูและนักเรียนทุกคน แต่สิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ภาษาและเชื้อชาติ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความดี และลูกมั่นใจว่านักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ที่ได้รับการฝึกฝน จะเติบโตเป็นเสมือนกล้าเมล็ดพันธุ์ความดี พร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม ในปัจจุบันโรงเรียนของเราก็ยังดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ

     สุดท้ายนี้ ลูกอยากกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการและทุกๆ ท่านที่มีส่วนในการอบรมโรงเรียนดีศรีตำบล รวมทั้งโรงเรียนในฝัน ถ้าไม่มีโครงการนี้ สิ่งดีๆก็จะไม่มีวันเกิดขึ้น ลูกในฐานะตัวแทนคุณครูคนหนึ่ง ที่พร้อมจะดำเนินโครงการ และทำหน้าที่ให้แสงสว่างแก่เยาวชนไทยจนกว่าจะหมดลมหายใจ ขอน้อมคุณงามความดีเหล่านี้ถวายคุณครูไม่ใหญ่ ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง หายเจ็บหายไข้ อายุขัยยืนยาวสองร้อยซาวปี๋เลยเน้อจ้าว

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง
คุณครูฉันทนา  ศรีศิลป์
ครูแกนนำโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จ.แม่ฮ่องสอน

 

http://goo.gl/x5TQs


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร