ความประทับใจในพิธีประสาทปริญญาบัตรของบัณฑิต DOU รุ่นที่ 5

เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ภาพแห่งความงดงามในพิธีประสาทปริญญาบัตร DOU รุ่นที่ 5 ก็ได้ยังความปลาบปลื้มและน่าอนุโมทนาแก่ผู้ชม DMC ทั่วโลก วันนี้ผู้สื่อข่าวบุญสว่างจึงขอนำความประทับใจของบัณฑิตใหม่มาฝากค่ะ https://dmc.tv/a16115

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก > DOU
[ 9 ก.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17052 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  

 
ความประทับใจในพิธีประสาทปริญญาบัตร
ของบัณฑิต DOU รุ่นที่ 5
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง

    เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ภาพแห่งความงดงามในพิธีประสาทปริญญาบัตร DOU รุ่นที่ 5 ก็ได้ยังความปลาบปลื้มและน่าอนุโมทนาแก่ผู้ชม DMC ทั่วโลก วันนี้ผู้สื่อข่าวบุญสว่างจึงขอนำความประทับใจของบัณฑิตใหม่มาฝากค่ะ

       พระสมุห์จีระศักดิ์   จิรธมฺโม อายุ 37 ปี  วัดอมราวาส และพระอิทธิรัฐ ปญฺญาธโร อายุ 49 ปี วัดห้วยทรายใต้ จังหวัด แม่ฮ่องสอน “รู้สึกประทับใจในพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้ และประทับใจในหลายสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งใจจัดเตรียมให้  กระผมทั้งสองได้นำความรู้และสื่อการเรียนที่ได้จาก DOU ไปใช้ประกอบการเทศน์สอนธรรมะ แก่ญาติโยม และนักเรียน เมื่อได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีจนจบเป็นบัณฑิตแล้ว กระผมทั้งสองก็ตั้งใจที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น จึงได้สมัครเรียนต่อปริญญาโท ทั้งสองรูปเลยครับ”
 
พระสมุห์จีระศักดิ์   จิรธมฺโม (รูปที่ 2 จากด้านซ้าย) พระอิทธิรัฐ ปญฺญาธโร (รูปที่ 3 จากด้านซ้าย)
พระสมุห์จีระศักดิ์   จิรธมฺโม (รูปที่ 2 จากด้านซ้าย)
พระอิทธิรัฐ ปญฺญาธโร (รูปที่ 3 จากด้านซ้าย)

       พระไพจิตร ปิยสีโล วัดป่าจำกู่ จังหวัดลำพูน “ กระผมได้เรียน DOU เพราะความเมตตาของ ท่านเจ้าอาวาส คือ พระอธิการ ดร.สมนึก จรโณ ท่านเป็นศิษย์เก่า DOU ท่านอยากให้ลูกพระลูกเณรในวัด มีความรู้พระพุทธศาสนา เพื่อสอนตนเองและชาวโลก จึงสนับสนุนให้พระเณรทั้งวัดเรียน DOU และกระผมก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เปิดให้มีการศึกษาพุทธศาสนาทางไกลอย่างนี้ครับ”
 
พระไพจิตร ปิยสีโล  โยมพ่อก็มาแสดงความยินดีด้วยครับ 
พระไพจิตร ปิยสีโล
โยมพ่อก็มาแสดงความยินดีด้วยครับ

 
พระไพจิตร ปิยสีโล  โยมพ่อก็มาแสดงความยินดีด้วยครับ 

 
       ครอบครัว สุวรรณสินพันธุ์ “ผมและครอบครัวปลาบปลื้มและดีใจมากๆ รู้สึกว่าการที่พวกเราได้รับปริญญากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นสิริมงคลกับตนเอง และครอบครัวอย่างสูง พวกเราจึงตั้งใจเรียนและสำเร็จเป็นบัณฑิต มีวันแห่งความภาคภูมิใจวันนี้ครับ”
 
ครอบครัว สุวรรณสินพันธุ์ 
ครอบครัว สุวรรณสินพันธุ์
 
ครอบครัว สุวรรณสินพันธุ์
ครอบครัว สุวรรณสินพันธุ์
 
      กัลฯ ชุลีพร ช่วงรังษี บัณฑิตเกียรตินิยม “ กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่เมตตาดำริให้มีมหาวิทยาลัยที่สอนความรู้ที่ดีที่สุด ที่นำไปใช้ได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เป็นวิชาที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นวิชาที่บอกว่า เราจะเล่นเกมชีวิตของเราให้ชนะต้องทำอย่างไร โดยเรื่องราวเหล่านี้เราไม่สามารถหาได้จากที่ใดในโลก นับว่าเป็นความรู้ที่มีคุณค่า และคุ้มค่าที่สุด ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับค่าเทอมนั้นถือว่าถูกที่สุดเมื่อเทียบกับหลักสูตรอื่นๆที่ลูกได้เคยศึกษามาตลอดชีวิตค่ะ”
 
กัลฯ ชุลีพร ช่วงรังษี บัณฑิตเกียรตินิยม DOU รุ่นที่ 5 
กัลฯ ชุลีพร ช่วงรังษี
บัณฑิตเกียรตินิยม DOU รุ่นที่ 5
 
กัลฯ ชุลีพร ช่วงรังษี บัณฑิตเกียรตินิยม DOU รุ่นที่ 5 

   
      ต่อมาคือ กัลฯ กฤติญา โฉมงาม อาสาสมัคร กองรักษาบรรยากาศ แผนกเพชรสว่าง “ในการเรียน DOU นั้น ประทับใจวิชาสมาธิ(Meditation) เพราะทำให้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น ได้จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรม ทำให้เราได้รับประโยชน์มากขึ้นไปอีก ซึ่งก่อนจะเริ่มพิธีฯ บัณฑิตทั้งหลายได้นั่งสมาธิกลั่นใจให้ใส ก่อนขึ้นรับปริญญาบัตร ทำให้รู้สึกถึงความปลื้ม และความศักดิ์สิทธิ์ในปริญญาบัตรใบนี้ เมื่อลูกเดินเข้าแนวกลางพร้อมเสียงเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัย ทำให้ปลื้มปิติและภาคภูมิใจมากขึ้นไปอีกค่ะ”
 
กัลฯ กฤติญา โฉมงาม เพื่อนๆ อาสาสมัครก็มาแสดงความยินดีด้วยค่ะ 
กัลฯ กฤติญา โฉมงาม
เพื่อนๆ อาสาสมัครก็มาแสดงความยินดีด้วยค่ะ
 
กัลฯ กฤติญา โฉมงาม เพื่อนๆ อาสาสมัครก็มาแสดงความยินดีด้วยค่ะ 
กัลฯ กฤติญา โฉมงาม
เพื่อนๆ อาสาสมัครก็มาแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 
 
       ท่านสุดท้ายคือ กัลฯ พันเอก (พิเศษ) หญิง  ดาราวรรณ สุวรรณะชฎ นายทหารประจำกองบัญชาการกองทัพไทย และบัณฑิตเกียรตินิยมค่ะ “โอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สร้างความปลาบปลื้มและตื้นตันใจแก่ลูกๆ บัณฑิตอย่างสูงยิ่ง เพราะทำให้ลูกๆซาบซึ้งถึงปริญญาที่ทรงคุณค่านี้ ซึ่งแตกต่างจากปริญญาอื่นที่ลูกๆได้เคยศึกษามา เพราะการจบเป็นบัณฑิต DOU นั้นแสดงให้เห็นว่าลูกๆบัณฑิตทุกคน ได้ผ่านการฝึกฝนตนเองทั้งภาคปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ได้ปฏิบัติธรรมอย่างตลอดต่อเนื่อง อีกทั้งได้ตั้งใจศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทำให้ปริญญาใบนี้เป็นปริญญาที่ลูกๆ บัณฑิตทุกคนปลื้มใจและภาคภูมิใจที่สุด ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงค่ะ ตอนนี้ลูกก็กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของ DOU จะตั้งใจศึกษาและผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  เพื่อเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปค่ะ”
 
กัลฯ พันเอก(พิเศษ)หญิง ดาราวรรณ สุวรรณะชฎ และเพื่อนๆ บัณฑิตเกียรตินิยม DOU รุ่นที่ 5 ค่ะ 
กัลฯ พันเอก(พิเศษ)หญิง ดาราวรรณ สุวรรณะชฎ
และเพื่อนๆ บัณฑิตเกียรตินิยม DOU รุ่นที่ 5 ค่ะ
 
กัลฯ พันเอก(พิเศษ)หญิง ดาราวรรณ สุวรรณะชฎ และเพื่อนๆ บัณฑิตเกียรตินิยม DOU รุ่นที่ 5 ค่ะ 
กัลฯ พันเอก(พิเศษ)หญิง ดาราวรรณ สุวรรณะชฎ
และเพื่อนๆ บัณฑิตเกียรตินิยม DOU รุ่นที่ 5 ค่ะ

 
 
      สุดท้ายนี้ลูกๆ มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคน ขอให้พระเดชพระคุณหลวพ่อมีสุขภาพแข็งแรง เป็นขวัญกำลังใจ และมอบปริญญาบัตรให้กับลูกๆ จนครบ 1 ล้านคน เลยนะคะ 
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอทบทวนบุญรับปริญญาบัตร DOU รุ่นที่ 5
ชมวิดีโอทบทวนบุญรับปริญญาบัตร DOU รุ่นที่ 5   Download ธรรมะทบทวนบุญรับปริญญาบัตร DOU รุ่นที่ 5

http://goo.gl/PD1lU


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร